Начало / Новини / “Антикороза” АД, гр. Кнежа е отписано от регистъра...

“Антикороза” АД, гр. Кнежа е отписано от регистъра на публичните дружества, воден от КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, отмени Решение № 86-ПД от 19.06.2002 г. на  ДКЦК, с което е отказано отписване на “Антикороза” АД, гр. Кнежа като публично дружество от регистъра, воден от ДКЦК.
Отписа “Антикороза” АД, гр. Кнежа от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за комисията за финансов надзор, воден от Комисията за финансов надзор.
Пълния текст на Решение 233 може да намерите в раздел "Документи".