Начало / Новини / Анализ на разходите по управление и обслужване...

Анализ на разходите по управление и обслужване, направени от дружествата със специална инвестиционна цел в България за периода 2007 – 2009 г.

На интернет страницата на Комисията за финансов надзор в рубрика  “Статистика”, раздел "Капиталов пазар", е публикуван „Анализ на разходите по управление и обслужване, направени от дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) в България за 2007 – 2009 г.”

Целта на изследването е да се представят годишните разходи по управление и обслужване (разходи за управление) на дружествата със специална инвестиционна цел в България за периода 2007 -2009 г. На база на резултатите за отделните дружества, данните са агрегирани и анализирани чрез използването на основни статистически методи за обработка на информацията.