Начало / Новини / Анализ на капиталовия пазар за третото тримесечие на 2009 година

Анализ на капиталовия пазар за третото тримесечие на 2009 година

На интернет страницата на Комисията за финансов надзор в рубрика  “Статистика”, раздел "Капиталов пазар",  е публикуван „Анализ на капиталовия пазар за третото тримесечие на 2009 година”
В разработката е направен преглед на развитието на пазара на небанковите инвестиционни посредници, колективните инвестиционни схеми и  дружествата със специална инвестиционна цел спрямо второто тримесечие на 2009 г., към края на 2008 г. и третото тримесечие на 2008 г.
Управление „Надзор на инвестиционната дейност”  в момента работи по обобщаване и анализиране на данните за първото тримесечие на 2010 г. Данните за развитието на българския капиталов пазар за настоящата година ще бъдат допълнително публикувани на страницата на Комисията за финансов надзор в рубрика „Статистика”, раздел „Капиталов пазар”.