Начало / Новини / Алианц Холдинг Айнс ГмбХ, Виена, получи разрешение...

Алианц Холдинг Айнс ГмбХ, Виена, получи разрешение да придобие косвено над 10 % от капитала ПОД „Алианц България” АД

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде разрешение на Алианц Холдинг Айнс ГмбХ, Виена за придобиване чрез свързани лица на акционерно участие в капитала на ПОД „Алианц България” АД, надхвърлящо 10 на сто.

Пълния текст на решение № 15–ПОД/14.01.2010 г. може да намерите в раздел "Административни документи": „Решения”.