Начало / Новини / “Афлик България” ЕАД получи одобрение да придобие...

“Афлик България” ЕАД получи одобрение да придобие пряко 99.97 на сто от гласовете в общото събрание

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на “Афлик България” ЕАД  да придобие пряко 99.97 на сто от гласовете в общото събрание, съответно 1 499 520 броя акции от капитала на “Фина-С” АД, гр. София.

Пълния текст на решение 595 може да намерите в раздел "Документи".