Начало / Новини / 6 дружества са задължени да представят в КФН отчети за 4-то тримесечие за 2003 г

6 дружества са задължени да представят в КФН отчети за 4-то тримесечие за 2003 г

 

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", задължи “ Естер Инвестмънт” АД, Инструменти и изделия” АД, “Вега” АД, “Орфей Б” АД, Винарска изба “Врачанска теменуга” АД и “Кремиковци” АД  в 7-дневен срок от получаване на настоящото решение, да  представят в Управление “Надзор на инвестиционната дейност” и на регулирания пазар на ценни книжа тримесечен отчет на дружеството за четвърто тримесечие на 2003 г

Пълния текст на решенията № 311, 313, 314, 315, 316 и 317  може да намерите в раздел "Документи".