Начало / Новини / 227 поднадзорни лица не са заплатили такса за общ финансов надзор за 2010 г.

227 поднадзорни лица не са заплатили такса за общ финансов надзор за 2010 г.

Управление „Надзор на инвестиционната дейност” в КФН след направена проверка констатира, че 227 поднадзорни лица не са заплатили такса за общ финансов надзор за 2010 г. на обща стойност 82 711 лв., заедно със законната лихва за забава до датата на плащане.
Спрямо задължените лица ще бъдат предприети мерки по откриване на производства за установяване на изискуеми публични държавни вземания.
Списъците на задължените лица са публикувани на интернет страницата на комисията в раздел „За бизнеса”, рубрика „Съобщения”, съответно в подрубриките: „ПД и други емитенти” и „ ИП, УД, ИД, ДФ и АДСИЦ”.