Начало / Новини / 11 публични дружества са задължени да отстранят...

11 публични дружества са задължени да отстранят непълноти в представените от тях в КФН годишни отчети за 2003 г.


Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи “ВАПЦАРОВ” АД, гр. Плевен, “ВИДАХИМ” АД, гр. Видин, ВИНАРСКА ИЗБА "ВРАЧАНСКА ТЕМЕНУГА" АД, гр. Враца , "ЕСТЕР ИНВЕСТМЪНТ" АД, гр. Велико Търново, "ИНТЕРТРАВЪЛСЪРВИЗ" АД, гр. София, "НОНВОТЕКС" АД, гр. София , “БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА” АД, гр. София , "БЪЛГАРСКА РОЗА ПЛОВДИВ" АД, гр. Пловдив, "КММ - 68" АД, гр. Шумен,“СМП–БУХОВО” АД, гр. Бухово, “Стоманени профили” АД, гр. Попово  в 15-дневен срок да отстрани непълнотите в представения годишен отчет за 2003. г.

Пълния текст на решенията 839, 840, 841,842, 843, 844, 845, 846, 847, 848 и 852  може да намерите в раздел "Документи".