Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 21.02.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 21.02.2019 г.


На заседанието си на 21.02.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващото дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Конкорд Фонд – 1 Акции и Облигации“, „Конкорд Фонд – 2 Акции“, „Конкорд Фонд – 3 Сектор Недвижими Имоти“, „Конкорд Фонд – 4 Енергетика“,  „Конкорд Фонд – 5 Централна и Източна Европа“ и „Конкорд Фонд – 6 Облигации“.
 
2. Одобрява Недялко Чандъров за член на Надзорния съвет и Пламен Шинов за изпълнителен директор на „ЗД Нова Инс“ ЕАД.
 
3. Изпраща писмо до „Дивелъпмънт Асетс” ЕАД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
4. Изпраща писмо до ЗД „Бул Инс“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на Валентин Милинов за ръководител на функцията за съответствие и одобрението на Валери Ненков за ръководител на функцията по вътрешен одит на дружеството.
           
5. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Юроамерикан“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърлянето на ключовата функция по вътрешен одит  на „Одит консулт МД“ ЕООД.
           
6. Поправя допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 1076-ОЗ от 20.11.2018 г. - да се чете, че г-н Вилем Вестерлакен е одобрен за член на Управителния съвет на „ЗД ЕИГ РЕ“ ЕАД, а не за изпълнителен член на Управителния съвет.