Начало / Нормативна уредба / Мерки срещу изпирането на пари / Национална оценка на риска от изпиране...

Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма в Република България