Начало / Финансови иновации / Регулация на ICOs

Регулация на ICOs

Първоначалното предлагане на монети не се регулира изрично от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) или Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), но ако инструментите, които се предлагат чрез ICO отговарят на критериите за финансов инструмент, то в този случай те ще попаднат в обхвата на ЗППЦК и/или ЗПФИ.