Email: fintech@fsc.bg

На и-мейл адрес fintech@fsc.bg може да се задават въпроси към регулатора и да бъде изпращана информация по консултативен документ към FinTech дружества, предоставящи финансови иновации в небанковия финансов сектор и въпросник към поднадзорни на КФН лица.