Предупреждения за инвеститорите за 2015 г. може да намерите на английската версия на страницата на Комисията.