Предупреждения за инвеститорите за 2010 г. може да намерите на английската версия на страницата на Комисията.