Въпроси и отговори

Актуалните „Въпроси и отговори” по прилагането на актовете на ЕС в сферата на компетентността на КФН можете да намерите на следните адреси на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари:
https://www.esma.europa.eu/questions-and-answers
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/q-a-on-regulation

Прикачени файлове(9)

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения