Въпроси и отговориАктуалните „Въпроси и отговори” по прилагането на актовете на ЕС в сферата на компетентността на КФН можете да намерите на следните адреси на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари:
https://www.esma.europa.eu/questions-and-answers
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/q-a-on-regulation

Прикачени файлове(9)