Начало / Европейски въпроси / ЕС публични консултации

ЕС публични консултации

Подробна информация за публикуваните консултации може да намерите на следните интернет страници:

Европейска комисия:  https://ec.europa.eu/info/consultations_en

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA): https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA): https://www.eiopa.europa.eu/browse/consultations-and-surveys_en

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения