Комисия за финансов надзор Copyright (c) . Комисия за финансов надзор All rights reserved. http://www.fsc.bg/ Новини bg Wed, 29 Mar 2017 12:31:35 +0300 60 http://www.fsc.bg/ Комисия за финансов надзор http://www.fsc.bg/ КФН назначава квестори на инвестиционния посредник „Позитива” АД http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-naznachava-kvestori-na-investitsionniya-posrednik-pozitiva-ad-8446.html Новини Tue, 28 Mar 2017 11:17:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-naznachava-kvestori-na-investitsionniya-posrednik-pozitiva-ad-8446.html Решения от заседание на КФН на 27.03.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-27-03-2017-g-8444.html Новини Mon, 27 Mar 2017 17:45:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-27-03-2017-g-8444.html Решения от заседание на КФН на 24.03.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-24-03-2017-g--8440.html Новини Fri, 24 Mar 2017 16:14:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-24-03-2017-g--8440.html Решения от заседание на КФН на 21.03.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-21-03-2017-g--8436.html Новини Tue, 21 Mar 2017 19:04:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-21-03-2017-g--8436.html КФН препоръчва на Българската фондова борса да измени Правилата за изчисляване на индексите http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-preporachva-na-balgarskata-fondova-borsa-da-izmeni-pravilata-za-izchislyavane-na-indeksite-8434.html Новини Fri, 17 Mar 2017 11:48:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-preporachva-na-balgarskata-fondova-borsa-da-izmeni-pravilata-za-izchislyavane-na-indeksite-8434.html Списък с имената на напуснали служители на КФН, които не са върнали своите служебни карти http://www.fsc.bg/bg/novini/spisak-s-imenata-na-napusnali-sluzhiteli-na-kfn-koito-ne-sa-varnali-svoite-sluzhebni-karti-8294.html Новини Thu, 16 Mar 2017 18:36:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/spisak-s-imenata-na-napusnali-sluzhiteli-na-kfn-koito-ne-sa-varnali-svoite-sluzhebni-karti-8294.html КФН ще се съобразява с Насоки относно прилагането на регламента за пазарните злоупотреби на ESMA http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-shte-se-saobrazyava-s-nasoki-otnosno-prilaganeto-na-reglamenta-za-pazarnite-zloupotrebi-na-esma-8428.html Новини Thu, 16 Mar 2017 12:43:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-shte-se-saobrazyava-s-nasoki-otnosno-prilaganeto-na-reglamenta-za-pazarnite-zloupotrebi-na-esma-8428.html КФН проверява механизма за изчисляване на индекса SOFIX на Българската фондова борса http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-proveryava-mehanizma-za-izchislyavane-na-indeksa-sofix-na-balgarskata-fondova-borsa-8426.html Новини Wed, 15 Mar 2017 10:29:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-proveryava-mehanizma-za-izchislyavane-na-indeksa-sofix-na-balgarskata-fondova-borsa-8426.html Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани http://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-notifitsirali-kfn-sa-aktualizirani-8424.html Новини Tue, 14 Mar 2017 16:55:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-notifitsirali-kfn-sa-aktualizirani-8424.html Решения от заседание на КФН на 10.03.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-03-2017-g--8422.html Новини Fri, 10 Mar 2017 19:29:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-03-2017-g--8422.html Решения от заседание на КФН на 09.03.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-09-03-2017-g--8420.html Новини Thu, 09 Mar 2017 18:15:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-09-03-2017-g--8420.html Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за четвъртото тримесечие и за 2016 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-chetvartoto-trimesechie-i-za-2016-g--8418.html Новини Wed, 08 Mar 2017 10:01:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-chetvartoto-trimesechie-i-za-2016-g--8418.html Решения от заседание на КФН на 06.03.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-06-03-2017-g--8416.html Новини Mon, 06 Mar 2017 19:07:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-06-03-2017-g--8416.html Решения от заседание на КФН на 02.03.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-02-03-2017-g--8414.html Новини Thu, 02 Mar 2017 14:11:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-02-03-2017-g--8414.html Решения от заседание на КФН на 28.02.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-28-02-2017-g--8412.html Новини Tue, 28 Feb 2017 16:43:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-28-02-2017-g--8412.html КФН прие методологии за проверка на балансите на застрахователите и на активите на пенсионните фондове http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-prie-metodologii-za-proverka-na-balansite-na-zastrahovatelite-i-na-aktivite-na-pensionnite-fondove-8410.html Новини Thu, 23 Feb 2017 19:05:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-prie-metodologii-za-proverka-na-balansite-na-zastrahovatelite-i-na-aktivite-na-pensionnite-fondove-8410.html Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-izdavane-na-obsht-administrativen-akt-8408.html Новини Thu, 23 Feb 2017 18:37:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-izdavane-na-obsht-administrativen-akt-8408.html Решения от заседание на КФН на 23.02.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-02-2017-g--8406.html Новини Thu, 23 Feb 2017 18:23:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-02-2017-g--8406.html КФН одобри списък с допуснати външни експерти да извършат проверка към 31.12.2016 http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-odobri-spisak-s-dopusnati-vanshni-eksperti-da-izvarshat-proverka-kam-31-12-2016-8400.html Новини Wed, 22 Feb 2017 19:20:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-odobri-spisak-s-dopusnati-vanshni-eksperti-da-izvarshat-proverka-kam-31-12-2016-8400.html Решения от заседание на КФН на 22.02.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-22-02-2017-g--8402.html Новини Wed, 22 Feb 2017 18:23:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-22-02-2017-g--8402.html Решения от заседание на КФН на 21.02.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-21-02-2017-g--8398.html Новини Tue, 21 Feb 2017 19:02:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-21-02-2017-g--8398.html Съобщение до лицата, които изпълняват ръководни функции в емитенти или участници на пазари за квоти за емисии и лица, тясно свързани с тях http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-do-litsata-koito-izpalnyavat-rakovodni-funktsii-v-emitenti-ili-uchastnitsi-na-pazari-za-kvoti-za-emisii-i-litsa-tyasno-svarzani-s-tyah-8394.html Новини Mon, 20 Feb 2017 13:41:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-do-litsata-koito-izpalnyavat-rakovodni-funktsii-v-emitenti-ili-uchastnitsi-na-pazari-za-kvoti-za-emisii-i-litsa-tyasno-svarzani-s-tyah-8394.html КФН ще проследи отразяването на резултатите от приключилите прегледи в застрахователния и осигурителен сектор http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-shte-prosledi-otrazyavaneto-na-rezultatite-ot-priklyuchilite-pregledi-v-zastrahovatelniya-i-osiguritelen-sektor-8390.html Новини Fri, 17 Feb 2017 14:42:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-shte-prosledi-otrazyavaneto-na-rezultatite-ot-priklyuchilite-pregledi-v-zastrahovatelniya-i-osiguritelen-sektor-8390.html ПОКАНА ЗА НЕЗАВИСИМИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ http://www.fsc.bg/bg/novini/pokana-za-nezavisimi-vanshni-eksperti-8388.html Новини Fri, 17 Feb 2017 14:39:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/pokana-za-nezavisimi-vanshni-eksperti-8388.html Решения от заседание на КФН на 17.02.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-17-02-2017-g--8392.html Новини Fri, 17 Feb 2017 14:33:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-17-02-2017-g--8392.html Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/predvaritelni-rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-2016-g--8386.html Новини Wed, 15 Feb 2017 14:57:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/predvaritelni-rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-2016-g--8386.html Двустранните констативни протоколи при ПТП вече няма да се регистрират в КАТ http://www.fsc.bg/bg/novini/dvustrannite-konstativni-protokoli-pri-ptp-veche-nyama-da-se-registrirat-v-kat-8384.html Новини Tue, 14 Feb 2017 15:20:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/dvustrannite-konstativni-protokoli-pri-ptp-veche-nyama-da-se-registrirat-v-kat-8384.html Решения от заседание на КФН на 13.02.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-02-2017-g--8382.html Новини Mon, 13 Feb 2017 18:57:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-02-2017-g--8382.html Данни за дейността на застрахователните брокери през цялата 2016 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-deynostta-na-zastrahovatelnite-brokeri-prez-tsyalata-2016-g--8380.html Новини Mon, 13 Feb 2017 18:36:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-deynostta-na-zastrahovatelnite-brokeri-prez-tsyalata-2016-g--8380.html Данни за застрахователния пазар към 31.10.2016 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-31-10-2016-g--8378.html Новини Mon, 13 Feb 2017 17:25:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-31-10-2016-g--8378.html Решения от заседание на КФН на 03.02.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-03-02-2017-g--8374.html Новини Fri, 03 Feb 2017 16:51:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-03-02-2017-g--8374.html ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ СЕКТОР И ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ СА СТАБИЛНИ ПОКАЗВАТ ПРЕГЛЕДЪТ НА АКТИВИТЕ НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ, ПРЕГЛЕДЪТ НА БАЛАНСА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ И СТРЕС ТЕСТОВЕТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ СЕКТОР http://www.fsc.bg/bg/novini/zastrahovatelniyat-sektor-i-dopalnitelnoto-pensionnoto-osiguryavane-v-balgariya-sa-stabilni-pokazvat-pregleda-na-aktivite-na-pensionnite-fondove-pregleda-na-balansa-na-zastrahovatelite-i-prezastrahovatelite-i-stres-testovete-na-zastrahovatelite-i-prezastr-8370.html Новини Fri, 03 Feb 2017 09:05:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/zastrahovatelniyat-sektor-i-dopalnitelnoto-pensionnoto-osiguryavane-v-balgariya-sa-stabilni-pokazvat-pregleda-na-aktivite-na-pensionnite-fondove-pregleda-na-balansa-na-zastrahovatelite-i-prezastrahovatelite-i-stres-testovete-na-zastrahovatelite-i-prezastr-8370.html Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2014 г. до 30.12.2016 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/opredelena-e-minimalnata-dohodnost-za-zadalzhitelnite-pensionni-fondove-za-perioda-ot-30-12-2014-g-do-30-12-2016-g--8368.html Новини Mon, 30 Jan 2017 15:59:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/opredelena-e-minimalnata-dohodnost-za-zadalzhitelnite-pensionni-fondove-za-perioda-ot-30-12-2014-g-do-30-12-2016-g--8368.html Решения от заседание на КФН на 27.01.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-27-01-2017-g--8366.html Новини Fri, 27 Jan 2017 17:13:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-27-01-2017-g--8366.html Срокът за заплащане на дължимите такси, събирани от КФН за осъществяване на общ финансов надзор, е до 31 януари 2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/zayavka-za-tarifa-8364.html Новини Fri, 27 Jan 2017 11:30:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/zayavka-za-tarifa-8364.html Разяснение относно подването на статистическите справки за 2016 г. от застрахователите и презастрахователите http://www.fsc.bg/bg/novini/razyasnenie-otnosno-podvaneto-na-statisticheskite-spravki-za-2016-g-ot-zastrahovatelite-i-prezastrahovatelite-8362.html Новини Wed, 25 Jan 2017 17:17:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/razyasnenie-otnosno-podvaneto-na-statisticheskite-spravki-za-2016-g-ot-zastrahovatelite-i-prezastrahovatelite-8362.html Решения от заседание на КФН на 24.01.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-24-01-2017-g--8360.html Новини Tue, 24 Jan 2017 17:00:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-24-01-2017-g--8360.html Периодични справки и отчети на застрахователните брокери http://www.fsc.bg/bg/novini/periodichni-spravki-i-otcheti-na-zastrahovatelnite-brokeri-8358.html Новини Thu, 19 Jan 2017 15:08:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/periodichni-spravki-i-otcheti-na-zastrahovatelnite-brokeri-8358.html Решения от заседание на КФН на 18.01.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-18-01-2017-g--8354.html Новини Wed, 18 Jan 2017 16:46:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-18-01-2017-g--8354.html Срещи с бизнеса http://www.fsc.bg/bg/novini/sreshti-s-biznesa-8356.html Новини Fri, 13 Jan 2017 16:52:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/sreshti-s-biznesa-8356.html Решения от заседание на КФН на 13.01.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-01-2017-g--8352.html Новини Fri, 13 Jan 2017 16:41:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-01-2017-g--8352.html Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани http://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-notifitsirali-kfn-sa-aktualizirani-8350.html Новини Thu, 12 Jan 2017 16:19:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-notifitsirali-kfn-sa-aktualizirani-8350.html Решения от заседание на КФН на 10.01.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-01-2017-g--8348.html Новини Tue, 10 Jan 2017 17:00:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-01-2017-g--8348.html Решения от заседание на КФН на 30.12.2016 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-12-2016-g--8346.html Новини Fri, 30 Dec 2016 15:51:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-12-2016-g--8346.html Застрахователите ще имат достъп до данните на КАТ http://www.fsc.bg/bg/novini/zastrahovatelite-shte-imat-dostap-do-dannite-na-kat-8344.html Новини Fri, 30 Dec 2016 13:44:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/zastrahovatelite-shte-imat-dostap-do-dannite-na-kat-8344.html Кратък преглед на някои основни теми, по които работи КФН през 2016 година http://www.fsc.bg/bg/novini/kratak-pregled-na-nyakoi-osnovni-temi-po-koito-raboti-kfn-prez-2016-godina-8342.html Новини Thu, 29 Dec 2016 12:33:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/kratak-pregled-na-nyakoi-osnovni-temi-po-koito-raboti-kfn-prez-2016-godina-8342.html Данни за застрахователния и презастрахователния пазар към края на третото тримесечие на 2016 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-i-prezastrahovatelniya-pazar-kam-kraya-na-tretoto-trimesechie-na-2016-g-8340.html Новини Wed, 28 Dec 2016 14:24:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-i-prezastrahovatelniya-pazar-kam-kraya-na-tretoto-trimesechie-na-2016-g-8340.html Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2016 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/utvardeni-sa-tehnicheski-lihven-protsent-i-biometrichni-tablitsi-za-smartnost-koito-da-se-prilagat-ot-pod-pri-izchislyavane-na-pensionnite-rezervi-kam-31-12-2016-g--8338.html Новини Wed, 28 Dec 2016 12:06:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/utvardeni-sa-tehnicheski-lihven-protsent-i-biometrichni-tablitsi-za-smartnost-koito-da-se-prilagat-ot-pod-pri-izchislyavane-na-pensionnite-rezervi-kam-31-12-2016-g--8338.html Съобщение относно „АктивТрейдс - клон София” КЧТ http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-otnosno-aktivtreyds-klon-sofiya-kcht-8334.html Новини Tue, 27 Dec 2016 17:09:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-otnosno-aktivtreyds-klon-sofiya-kcht-8334.html Решения от заседание на КФН на 27.12.2016 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-27-12-2016-g--8336.html Новини Tue, 27 Dec 2016 16:34:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-27-12-2016-g--8336.html