Комисия за финансов надзор Copyright (c) . Комисия за финансов надзор All rights reserved. http://www.fsc.bg/ Новини bg Thu, 27 Jul 2017 01:34:28 +0300 60 http://www.fsc.bg/ Комисия за финансов надзор http://www.fsc.bg/ Решения от заседание на КФН на 26.07.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-26-07-2017-g--8598.html Новини Wed, 26 Jul 2017 17:00:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-26-07-2017-g--8598.html Решения от заседание на КФН на 24.07.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-24-07-2017-g--8596.html Новини Mon, 24 Jul 2017 15:15:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-24-07-2017-g--8596.html Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2015 г. до 30.06.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/opredelena-e-minimalnata-dohodnost-za-zadalzhitelnite-pensionni-fondove-za-perioda-ot-30-06-2015-g-do-30-06-2017-g--8594.html Новини Fri, 21 Jul 2017 14:51:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/opredelena-e-minimalnata-dohodnost-za-zadalzhitelnite-pensionni-fondove-za-perioda-ot-30-06-2015-g-do-30-06-2017-g--8594.html Решения от заседание на КФН на 20.07.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-20-07-2017-g--8592.html Новини Fri, 21 Jul 2017 10:16:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-20-07-2017-g--8592.html Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани http://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-notifitsirali-kfn-sa-aktualizirani-8590.html Новини Thu, 20 Jul 2017 11:25:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-notifitsirali-kfn-sa-aktualizirani-8590.html Съобщение относно стартиране на функционалност за регистрация на лицата, попадащи в обхвата на §1Д от ДР на ЗППЦК http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-otnosno-startirane-na-funktsionalnost-za-registratsiya-na-litsata-popadashti-v-obhvata-na-po-1d-ot-dr-na-zpptsk-8524.html Новини Wed, 19 Jul 2017 12:46:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-otnosno-startirane-na-funktsionalnost-za-registratsiya-na-litsata-popadashti-v-obhvata-na-po-1d-ot-dr-na-zpptsk-8524.html Ключов момент за развитието на капиталовия пазар в България е връщането на доверието, заяви председателят на КФН Карина Караиванова в интервю за агенция Блумбърг http://www.fsc.bg/bg/novini/klyuchov-moment-za-razvitieto-na-kapitaloviya-pazar-v-balgariya-e-vrashtaneto-na-doverieto-zayavi-predsedatelyat-na-kfn-karina-karaivanova-v-intervyu-za-agentsiya-blumbarg-8588.html Новини Tue, 18 Jul 2017 14:57:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/klyuchov-moment-za-razvitieto-na-kapitaloviya-pazar-v-balgariya-e-vrashtaneto-na-doverieto-zayavi-predsedatelyat-na-kfn-karina-karaivanova-v-intervyu-za-agentsiya-blumbarg-8588.html От днес стартира Online порталът – Застрахователни агенти http://www.fsc.bg/bg/novini/ot-dnes-startira-online-portalat-zastrahovatelni-agenti-8586.html Новини Mon, 17 Jul 2017 17:41:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/ot-dnes-startira-online-portalat-zastrahovatelni-agenti-8586.html От днес стартира Е-Регистър-1Д http://www.fsc.bg/bg/novini/ot-dnes-startira-e-registar-1d-8584.html Новини Mon, 17 Jul 2017 13:36:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/ot-dnes-startira-e-registar-1d-8584.html Решения от заседание на КФН на 13.07.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-07-2017-g--8582.html Новини Thu, 13 Jul 2017 18:43:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-07-2017-g--8582.html Решения от заседание на КФН на 11.07.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-07-2017-g--8580.html Новини Tue, 11 Jul 2017 17:49:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-07-2017-g--8580.html Съобщение относно назначаване на квестор в „Интерактив кампъни“ ЕООД (предишно наименование „Глобал маркетс“ ООД) http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-otnosno-naznachavane-na-kvestor-v-interaktiv-kampani-eood-predishno-naimenovanie-global-markets-ood--8578.html Новини Tue, 11 Jul 2017 13:37:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-otnosno-naznachavane-na-kvestor-v-interaktiv-kampani-eood-predishno-naimenovanie-global-markets-ood--8578.html Решения от заседание на КФН на 05.07.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-05-07-2017-g--8564.html Новини Thu, 06 Jul 2017 17:04:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-05-07-2017-g--8564.html Обновен е пакетът от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на периодичните отчети от застрахователните брокери към 30.06.2017 г http://www.fsc.bg/bg/novini/obnoven-paketat-ot-spravki-otcheti-i-prilozheniya-vav-vrazka-s-predstavyaneto-v-komisiyata-za-finansov-nadzor-na-periodichnite-otcheti-ot-zastrahovatelnite-brokeri-kam-30-06-2017-gne-8556.html Новини Wed, 05 Jul 2017 10:27:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/obnoven-paketat-ot-spravki-otcheti-i-prilozheniya-vav-vrazka-s-predstavyaneto-v-komisiyata-za-finansov-nadzor-na-periodichnite-otcheti-ot-zastrahovatelnite-brokeri-kam-30-06-2017-gne-8556.html Стартира нов Online портал – Застрахователни агенти http://www.fsc.bg/bg/novini/startira-nov-online-portal-zastrahovatelni-agenti-8548.html Новини Fri, 30 Jun 2017 14:37:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/startira-nov-online-portal-zastrahovatelni-agenti-8548.html КФН организира семинар за пазарните участници, на който представи новата правна рамка на основни директиви на ЕС http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-organizira-seminar-za-pazarnite-uchastnitsi-na-koyto-predstavi-novata-pravna-ramka-na-osnovni-direktivi-na-es-8562.html Новини Thu, 29 Jun 2017 11:32:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-organizira-seminar-za-pazarnite-uchastnitsi-na-koyto-predstavi-novata-pravna-ramka-na-osnovni-direktivi-na-es-8562.html Списък с дружества, които не са лицензирани от КФН и нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България http://www.fsc.bg/bg/novini/spisak-s-druzhestva-koito-ne-sa-litsenzirani-ot-kfn-i-nyamat-pravo-da-izvarshvat-deynost-kato-investitsionen-posrednik-ili-upravlyavashto-druzhestvo-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-8544.html Новини Wed, 28 Jun 2017 17:52:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/spisak-s-druzhestva-koito-ne-sa-litsenzirani-ot-kfn-i-nyamat-pravo-da-izvarshvat-deynost-kato-investitsionen-posrednik-ili-upravlyavashto-druzhestvo-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-8544.html Решения от заседание на КФН на 28.06.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-28-06-2017-g--8542.html Новини Wed, 28 Jun 2017 16:30:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-28-06-2017-g--8542.html Новите регламенти на ЕС ще променят структурата на инвестиционните посредници http://www.fsc.bg/bg/novini/novite-reglamenti-na-es-shte-promenyat-strukturata-na-investitsionnite-posrednitsi-8540.html Новини Wed, 28 Jun 2017 13:31:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/novite-reglamenti-na-es-shte-promenyat-strukturata-na-investitsionnite-posrednitsi-8540.html Решения от заседание на КФН на 26.06.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-26-06-2017-g--8538.html Новини Mon, 26 Jun 2017 18:20:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-26-06-2017-g--8538.html Решения от заседание на КФН на 23.06.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-06-2017-g--8532.html Новини Fri, 23 Jun 2017 13:08:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-06-2017-g--8532.html Съобщение относно отнемане на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Позитива” АД и назначаване на квестори http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-otnosno-otnemane-na-litsenz-za-izvarshvane-na-deynost-kato-investitsionen-posrednik-na-pozitiva-ad-i-naznachavane-na-kvestori-8536.html Новини Fri, 23 Jun 2017 12:03:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-otnosno-otnemane-na-litsenz-za-izvarshvane-na-deynost-kato-investitsionen-posrednik-na-pozitiva-ad-i-naznachavane-na-kvestori-8536.html Световната банка определя финансовата независимост на Комисията за финансов надзор като най-ефективната мярка за повишаване на капацитета на регулатора http://www.fsc.bg/bg/novini/svetovnata-banka-opredelya-finansovata-nezavisimost-na-komisiyata-za-finasov-nadzor-kato-nay-efektivnata-myarka-za-povishavane-na-kapatsiteta-na-regulatora-8528.html Новини Thu, 22 Jun 2017 14:04:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/svetovnata-banka-opredelya-finansovata-nezavisimost-na-komisiyata-za-finasov-nadzor-kato-nay-efektivnata-myarka-za-povishavane-na-kapatsiteta-na-regulatora-8528.html Решения от заседание на КФН на 20.06.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-20-06-2017-g--8526.html Новини Tue, 20 Jun 2017 17:35:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-20-06-2017-g--8526.html Решения от заседание на КФН на 16.06.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-06-2017-g--8520.html Новини Fri, 16 Jun 2017 18:45:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-06-2017-g--8520.html Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за първото тримесечие на 2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-parvoto-trimesechie-na-2017-g--8518.html Новини Fri, 16 Jun 2017 11:52:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-parvoto-trimesechie-na-2017-g--8518.html Решение от заседание на КФН на 15.06.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-15-06-2017-g--8516.html Новини Thu, 15 Jun 2017 16:55:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-15-06-2017-g--8516.html Решение от заседание на КФН на 14.06.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-14-06-2017-g--8514.html Новини Wed, 14 Jun 2017 17:44:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-14-06-2017-g--8514.html Решения от заседание на КФН на 13.06.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-06-2017-g--8512.html Новини Tue, 13 Jun 2017 16:34:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-06-2017-g--8512.html Бизнесменът Ивайло Пенчев упражнява недопустим натиск върху Комисията за финансов надзор http://www.fsc.bg/bg/novini/biznesmenat-ivaylo-penchev-uprazhnyava-nedopustim-natisk-varhu-komisiyata-za-finansov-nadzor-8510.html Новини Tue, 13 Jun 2017 13:05:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/biznesmenat-ivaylo-penchev-uprazhnyava-nedopustim-natisk-varhu-komisiyata-za-finansov-nadzor-8510.html Решение от заседание на КФН на 12.06.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-12-04-2017-g--8508.html Новини Mon, 12 Jun 2017 15:20:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-12-04-2017-g--8508.html Комисията за финансов надзор (КФН) публикува обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които да могат да бъдат назначени от КФН в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструм http://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-kfn-publikuva-obyava-za-izbor-na-kvestori-na-reguliran-pazar-i-investitsionen-posrednik-koito-da-mogat-da-badat-naznacheni-ot-kfn-v-sluchaite-pri-usloviyata-i-s-pravomoshtiyata-predvideni-v-zakona-za-pazarite-na-finansovi-ins-8506.html Новини Mon, 12 Jun 2017 12:53:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-kfn-publikuva-obyava-za-izbor-na-kvestori-na-reguliran-pazar-i-investitsionen-posrednik-koito-da-mogat-da-badat-naznacheni-ot-kfn-v-sluchaite-pri-usloviyata-i-s-pravomoshtiyata-predvideni-v-zakona-za-pazarite-na-finansovi-ins-8506.html Съобщение до клиентите на „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ЕООД) във връзка с уреждане на взаимоотношенията между тях и дружеството http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-do-klientite-na-global-markets-ood-nastoyashto-naimenovanie-interaktiv-kampani-eood-vav-vrazka-s-urezhdane-na-vzaimootnosheniyata-mezhdu-tyah-i-druzhestvoto-8504.html Новини Fri, 09 Jun 2017 16:14:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-do-klientite-na-global-markets-ood-nastoyashto-naimenovanie-interaktiv-kampani-eood-vav-vrazka-s-urezhdane-na-vzaimootnosheniyata-mezhdu-tyah-i-druzhestvoto-8504.html Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани http://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-notifitsirali-kfn-sa-aktualizirani-8502.html Новини Thu, 08 Jun 2017 15:01:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-notifitsirali-kfn-sa-aktualizirani-8502.html Решения от заседание на КФН на 07.06.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-07-06-2017-g--8500.html Новини Wed, 07 Jun 2017 17:36:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-07-06-2017-g--8500.html Решения от заседание на КФН на 30.05.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-05-2017-g--8494.html Новини Tue, 30 May 2017 16:32:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-05-2017-g--8494.html Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-parvoto-trimesechie-na-2017-g--8492.html Новини Tue, 30 May 2017 12:14:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-parvoto-trimesechie-na-2017-g--8492.html Комисията за финансов надзор представи Годишния отчет за дейността си за 2016 г. в Народното събрание http://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-predstavi-godishniya-otchet-za-deynostta-si-za-2016-g-v-narodnoto-sabranie-8490.html Новини Mon, 29 May 2017 16:44:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-predstavi-godishniya-otchet-za-deynostta-si-za-2016-g-v-narodnoto-sabranie-8490.html Решение от заседание на КФН на 22.05.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-22-05-2017-g--8488.html Новини Mon, 22 May 2017 17:46:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-22-05-2017-g--8488.html Решения от заседание на КФН на 18.05.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-18-05-2017-g--8484.html Новини Thu, 18 May 2017 15:43:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-18-05-2017-g--8484.html Решение от заседание на КФН на 16.05.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-05-2017-g--8482.html Новини Tue, 16 May 2017 16:31:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-05-2017-g--8482.html Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани http://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-notifitsirali-kfn-sa-aktualizirani-8480.html Новини Tue, 16 May 2017 11:30:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-notifitsirali-kfn-sa-aktualizirani-8480.html Решения от заседание на КФН на 12.05.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-12-05-2017-g--8478.html Новини Fri, 12 May 2017 17:14:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-12-05-2017-g--8478.html Решение от заседание на КФН на 11.05.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-05-2017-g--8476.html Новини Thu, 11 May 2017 15:41:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-05-2017-g--8476.html Решения от заседание на КФН на 10.05.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-05-2017-g--8472.html Новини Wed, 10 May 2017 14:46:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-05-2017-g--8472.html Решения от заседание на КФН на 25.04.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-25-04-2017-g--8470.html Новини Wed, 26 Apr 2017 11:47:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-25-04-2017-g--8470.html Списък с имената на напуснали служители на КФН, които не са върнали своите служебни карти http://www.fsc.bg/bg/novini/spisak-s-imenata-na-napusnali-sluzhiteli-na-kfn-koito-ne-sa-varnali-svoite-sluzhebni-karti-8294.html Новини Tue, 25 Apr 2017 18:36:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/spisak-s-imenata-na-napusnali-sluzhiteli-na-kfn-koito-ne-sa-varnali-svoite-sluzhebni-karti-8294.html Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/okonchatelni-rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-2016-g-8468.html Новини Tue, 25 Apr 2017 13:33:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/okonchatelni-rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-2016-g-8468.html Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.03.2015 г. до 31.03.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/opredelena-e-minimalnata-dohodnost-za-zadalzhitelnite-pensionni-fondove-za-perioda-ot-31-03-2015-g-do-31-03-2017-g--8466.html Новини Mon, 24 Apr 2017 17:26:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/opredelena-e-minimalnata-dohodnost-za-zadalzhitelnite-pensionni-fondove-za-perioda-ot-31-03-2015-g-do-31-03-2017-g--8466.html Решения от заседание на КФН на 19.04.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-19-04-2017-g--8464.html Новини Wed, 19 Apr 2017 18:52:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-19-04-2017-g--8464.html