Комисия за финансов надзор Copyright (c) . Комисия за финансов надзор All rights reserved. http://www.fsc.bg/ Новини bg Thu, 18 Jan 2018 09:35:49 +0200 60 http://www.fsc.bg/ Комисия за финансов надзор http://www.fsc.bg/ Данни за застрахователния пазар към 30.11.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-30-11-2017-g--8790.html Новини Wed, 17 Jan 2018 16:56:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-30-11-2017-g--8790.html Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2015 г. до 29.12.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/opredelena-e-minimalnata-dohodnost-za-zadalzhitelnite-pensionni-fondove-za-perioda-ot-30-12-2015-g-do-29-12-2017-g--8788.html Новини Wed, 17 Jan 2018 15:09:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/opredelena-e-minimalnata-dohodnost-za-zadalzhitelnite-pensionni-fondove-za-perioda-ot-30-12-2015-g-do-29-12-2017-g--8788.html Съобщение относно дължимите такси от поднадзорните лица съгласно Закона за Комисията за финансов надзор http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-otnosno-dalzhimite-taksi-ot-podnadzornite-litsa-saglasno-zakona-za-komisiyata-za-finansov-nadzor-8760.html Новини Wed, 17 Jan 2018 11:07:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-otnosno-dalzhimite-taksi-ot-podnadzornite-litsa-saglasno-zakona-za-komisiyata-za-finansov-nadzor-8760.html Решения от заседание на КФН на 16.01.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-01-2018-g--8786.html Новини Tue, 16 Jan 2018 19:02:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-01-2018-g--8786.html Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани http://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-notifitsirali-kfn-sa-aktualizirani-8784.html Новини Mon, 15 Jan 2018 12:08:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-notifitsirali-kfn-sa-aktualizirani-8784.html Решения от заседание на КФН на 12.01.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-12-01-2018-g--8782.html Новини Fri, 12 Jan 2018 17:45:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-12-01-2018-g--8782.html Разяснения във връзка със заплащането на таксите от застрахователни агенти http://www.fsc.bg/bg/novini/razyasneniya-vav-vrazka-sas-zaplashtaneto-na-taksite-ot-zastrahovatelni-agenti-8780.html Новини Fri, 12 Jan 2018 15:58:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/razyasneniya-vav-vrazka-sas-zaplashtaneto-na-taksite-ot-zastrahovatelni-agenti-8780.html Решения от заседание на КФН на 10.01.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-01-2018-g--8778.html Новини Wed, 10 Jan 2018 17:38:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-01-2018-g--8778.html Периодични справки и отчети на застрахователните брокери http://www.fsc.bg/bg/novini/periodichni-spravki-i-otcheti-na-zastrahovatelnite-brokeri-8776.html Новини Wed, 10 Jan 2018 16:14:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/periodichni-spravki-i-otcheti-na-zastrahovatelnite-brokeri-8776.html Съобщение във връзка със субектите на задължението за подаване на отчети по чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-vav-vrazka-sas-subektite-na-zadalzhenieto-za-podavane-na-otcheti-po-chl-26-ot-reglament-es-600-2014-otnosno-pazarite-na-finansovi-instrumenti-8774.html Новини Tue, 09 Jan 2018 12:10:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-vav-vrazka-sas-subektite-na-zadalzhenieto-za-podavane-na-otcheti-po-chl-26-ot-reglament-es-600-2014-otnosno-pazarite-na-finansovi-instrumenti-8774.html Данни за застрахователния пазар към 31.10.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-31-10-2017-g--8772.html Новини Mon, 08 Jan 2018 15:24:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-31-10-2017-g--8772.html Данни за максималния размер на техническата лихва http://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-maksimalniya-razmer-na-tehnicheskata-lihva-8770.html Новини Mon, 08 Jan 2018 10:06:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-maksimalniya-razmer-na-tehnicheskata-lihva-8770.html Решения от заседание на КФН на 04.01.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-01-2018-g--8766.html Новини Thu, 04 Jan 2018 18:29:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-01-2018-g--8766.html Становище на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) относно прилагането на изискванията на Директивата за пазарите на финансови инструменти II (MiFID II) и Регламент (ЕС) № 600/2014 (MiFIR), свързани с необходимостта от притежаване на LEI номер http://www.fsc.bg/bg/novini/stanovishte-na-evropeyskiya-organ-za-tsenni-knizha-i-pazari-eotskp-otnosno-prilaganeto-na-iziskvaniyata-na-direktivata-za-pazarite-na-finansovi-instrumenti-ii-mifid-ii-i-reglament-es-600-2014-mifir-svarzani-s-neobhodimostta-ot-pritezhavane-na-lei-nomer-8758.html Новини Wed, 03 Jan 2018 15:47:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/stanovishte-na-evropeyskiya-organ-za-tsenni-knizha-i-pazari-eotskp-otnosno-prilaganeto-na-iziskvaniyata-na-direktivata-za-pazarite-na-finansovi-instrumenti-ii-mifid-ii-i-reglament-es-600-2014-mifir-svarzani-s-neobhodimostta-ot-pritezhavane-na-lei-nomer-8758.html Конвенция за именуване на файлове при подаване на отчети от инвестиционни посредници съгласно член 26 от Регламент (ЕС) 600/2014 http://www.fsc.bg/bg/novini/konventsiya-za-imenuvane-na-faylove-pri-podavane-na-otcheti-ot-investitsionni-posrednitsi-saglasno-chlen-26-ot-reglament-es-600-2014-8756.html Новини Wed, 03 Jan 2018 14:56:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/konventsiya-za-imenuvane-na-faylove-pri-podavane-na-otcheti-ot-investitsionni-posrednitsi-saglasno-chlen-26-ot-reglament-es-600-2014-8756.html Пояснения във връзка с подаването на отчетите на инвестиционните посредници с влизането в сила на регламентите от правната рамка MIFID II от 3.1.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/poyasneniya-vav-vrazka-s-podavaneto-na-otchetite-na-investitsionnite-posrednitsi-s-vlizaneto-v-sila-na-reglamentite-ot-pravnata-ramka-mifid-ii-ot-3-1-2018-g--8754.html Новини Wed, 03 Jan 2018 10:31:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/poyasneniya-vav-vrazka-s-podavaneto-na-otchetite-na-investitsionnite-posrednitsi-s-vlizaneto-v-sila-na-reglamentite-ot-pravnata-ramka-mifid-ii-ot-3-1-2018-g--8754.html Решения от заседание на КФН на 02.01.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-02-01-2018-g--8752.html Новини Tue, 02 Jan 2018 17:22:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-02-01-2018-g--8752.html Данни за (пре)застрахователния пазар към 30 септември 2017 година http://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-pre-zastrahovatelniya-pazar-kam-30-09-2017-g--8750.html Новини Tue, 02 Jan 2018 10:06:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-pre-zastrahovatelniya-pazar-kam-30-09-2017-g--8750.html Кратък преглед на дейността на Комисията за финансов надзор през 2017-а година http://www.fsc.bg/bg/novini/kratak-pregled-na-deynostta-na-komisiyata-za-finansov-nadzor-prez-2017-a-godina-8746.html Новини Thu, 28 Dec 2017 11:55:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/kratak-pregled-na-deynostta-na-komisiyata-za-finansov-nadzor-prez-2017-a-godina-8746.html Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/utvardeni-sa-tehnicheski-lihven-protsent-i-biometrichni-tablitsi-za-smartnost-koito-da-se-prilagat-ot-pod-pri-izchislyavane-na-pensionnite-rezervi-kam-31-12-2017-g--8748.html Новини Thu, 28 Dec 2017 11:54:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/utvardeni-sa-tehnicheski-lihven-protsent-i-biometrichni-tablitsi-za-smartnost-koito-da-se-prilagat-ot-pod-pri-izchislyavane-na-pensionnite-rezervi-kam-31-12-2017-g--8748.html Решения от заседание на КФН на 22.12.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-22-12-2017-g--8744.html Новини Fri, 22 Dec 2017 18:12:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-22-12-2017-g--8744.html Решения от заседание на КФН на 20.12.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-20-12-2017-g--8742.html Новини Wed, 20 Dec 2017 20:05:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-20-12-2017-g--8742.html КФН ще публикува на своя уеб сайт регулярна информация за среднодневия брой сделки за търгуваните на БФБ финансови инструменти http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-shte-publikuva-na-svoya-ueb-sayt-regulyarna-informatsiya-za-srednodneviya-broy-sdelki-za-targuvanite-na-bfb-finansovi-instrumenti-8740.html Новини Wed, 20 Dec 2017 16:34:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-shte-publikuva-na-svoya-ueb-sayt-regulyarna-informatsiya-za-srednodneviya-broy-sdelki-za-targuvanite-na-bfb-finansovi-instrumenti-8740.html Решения от заседание на КФН на 12.12.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-12-12-2017-g--8738.html Новини Tue, 12 Dec 2017 19:02:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-12-12-2017-g--8738.html Решения от заседание на КФН на 11.12.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-12-2017-g--8736.html Новини Mon, 11 Dec 2017 18:42:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-12-2017-g--8736.html Оповестяване на резултати от проведените на 25 и 26 ноември 2017 г. изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант http://www.fsc.bg/bg/novini/opovestyavane-na-rezultati-ot-provedenite-na-25-i-26-noemvri-2017-g-izpiti-za-pridobivane-na-pravo-za-izvarshvane-na-deynost-kato-broker-i-investitsionen-konsultant-8734.html Новини Fri, 08 Dec 2017 11:32:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/opovestyavane-na-rezultati-ot-provedenite-na-25-i-26-noemvri-2017-g-izpiti-za-pridobivane-na-pravo-za-izvarshvane-na-deynost-kato-broker-i-investitsionen-konsultant-8734.html Решение от заседание на КФН на 06.12.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-06-12-2017-g--8732.html Новини Wed, 06 Dec 2017 16:59:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-06-12-2017-g--8732.html Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани http://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-notifitsirali-kfn-sa-aktualizirani-8730.html Новини Wed, 06 Dec 2017 16:08:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-notifitsirali-kfn-sa-aktualizirani-8730.html Решения от заседание на КФН на 05.12.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-05-12-2017-g--8728.html Новини Tue, 05 Dec 2017 18:39:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-05-12-2017-g--8728.html Решения от заседание на КФН на 04.12.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-12-2017-g--8726.html Новини Mon, 04 Dec 2017 18:55:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-12-2017-g--8726.html Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува на 27 октомври 2017 г. публично изявление за общите европейски приоритети при правоприлагането за финансово отчитане (МСФО) в годишните финансови отчети за 2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/evropeyskiyat-organ-za-tsenni-knizha-i-pazari-esma-publikuva-na-27-10-2017-g-publichno-izyavlenie-za-obshtite-evropeyski-prioriteti-pri-pravoprilaganeto-za-finansovo-otchitane-msfo-v-godishnite-finansovi-otcheti-za-2017-g-8724.html Новини Mon, 04 Dec 2017 17:06:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/evropeyskiyat-organ-za-tsenni-knizha-i-pazari-esma-publikuva-na-27-10-2017-g-publichno-izyavlenie-za-obshtite-evropeyski-prioriteti-pri-pravoprilaganeto-za-finansovo-otchitane-msfo-v-godishnite-finansovi-otcheti-za-2017-g-8724.html Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за третото тримесечие и за деветмесечието на 2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-tretoto-trimesechie-i-za-devetmesechieto-na-2017-g--8722.html Новини Mon, 04 Dec 2017 12:14:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-tretoto-trimesechie-i-za-devetmesechieto-na-2017-g--8722.html Решения от заседание на КФН на 01.12.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-01-12-2017-g--8720.html Новини Fri, 01 Dec 2017 18:17:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-01-12-2017-g--8720.html Голям интерес предизвика семинарът на тема MiFiD II, организиран от КФН http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-organizira-seminar-na-tema-mifid-ii-8708.html Новини Thu, 30 Nov 2017 12:48:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-organizira-seminar-na-tema-mifid-ii-8708.html Карина Караиванова: Промените в Закона за Комисията за финансов надзор ни дават възможност да се докажем като ефективен регулатор http://www.fsc.bg/bg/novini/karina-karaivanova-promenite-v-zakona-za-komisiyata-za-finansov-nadzor-ni-davat-vazmozhnost-da-se-dokazhem-kato-efektiven-regulator-8716.html Новини Mon, 27 Nov 2017 13:17:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/karina-karaivanova-promenite-v-zakona-za-komisiyata-za-finansov-nadzor-ni-davat-vazmozhnost-da-se-dokazhem-kato-efektiven-regulator-8716.html Решения от заседание на КФН на 24.11.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-24-11-2017-g--8714.html Новини Fri, 24 Nov 2017 19:29:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-24-11-2017-g--8714.html СЪОБЩЕНИЕ във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа на 25 ноември 2017 г. и като инвестиционен консултант на 26 ноември 2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-vav-vrazka-s-provezhdaneto-na-izpitite-za-pridobivane-na-pravo-za-izvarshvane-na-deynost-kato-broker-na-tsenni-knizha-na-25-noemvri-2017-g-i-kato-investitsionen-konsultant-na-26-noemvri-2017-g--8682.html Новини Fri, 24 Nov 2017 14:42:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-vav-vrazka-s-provezhdaneto-na-izpitite-za-pridobivane-na-pravo-za-izvarshvane-na-deynost-kato-broker-na-tsenni-knizha-na-25-noemvri-2017-g-i-kato-investitsionen-konsultant-na-26-noemvri-2017-g--8682.html Решения от заседание на КФН на 23.11.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-11-2017-g--8712.html Новини Thu, 23 Nov 2017 17:51:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-11-2017-g--8712.html Решения от заседание на КФН на 21.11.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-21-11-2017-g--8710.html Новини Tue, 21 Nov 2017 18:06:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-21-11-2017-g--8710.html ЕОЦКП предупреждава инвеститорите за значителните рискове при първично предлагане на виртуални валути (ППВВ) http://www.fsc.bg/bg/novini/eotskp-preduprezhdava-investitorite-za-znachitelnite-riskove-pri-parvichno-predlagane-na-virtualni-valuti-ppvv--8706.html Новини Fri, 17 Nov 2017 10:41:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/eotskp-preduprezhdava-investitorite-za-znachitelnite-riskove-pri-parvichno-predlagane-na-virtualni-valuti-ppvv--8706.html ЕОЦКП предупреждава фирмите, които са свързани с първични предлагания на виртуална валута (ППВВ), че е необходимо да отговарят на определени регулаторни изисквания http://www.fsc.bg/bg/novini/eotskp-preduprezhdava-firmite-koito-sa-svarzani-s-parvichni-predlaganiya-na-virtualna-valuta-ppvv-che-e-neobhodimo-da-otgovaryat-na-opredeleni-regulatorni-iziskvaniya-8704.html Новини Fri, 17 Nov 2017 10:38:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/eotskp-preduprezhdava-firmite-koito-sa-svarzani-s-parvichni-predlaganiya-na-virtualna-valuta-ppvv-che-e-neobhodimo-da-otgovaryat-na-opredeleni-regulatorni-iziskvaniya-8704.html Решения от заседание на КФН на 16.11.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-11-2017-g--8702.html Новини Thu, 16 Nov 2017 19:41:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-11-2017-g--8702.html Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани http://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-notifitsirali-kfn-sa-aktualizirani-8700.html Новини Tue, 14 Nov 2017 12:16:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-notifitsirali-kfn-sa-aktualizirani-8700.html Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-devetmesechieto-na-2017-g--8698.html Новини Mon, 13 Nov 2017 13:16:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-devetmesechieto-na-2017-g--8698.html Решения от заседание на КФН на 10.11.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-11-2017-g--8696.html Новини Fri, 10 Nov 2017 18:56:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-11-2017-g--8696.html Решения от заседание на КФН на 02.11.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-02-11-2017-g--8692.html Новини Thu, 02 Nov 2017 18:25:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-02-11-2017-g--8692.html Решения от заседание на КФН на 31.10.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-31-10-2017-g--8690.html Новини Tue, 31 Oct 2017 15:18:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-31-10-2017-g--8690.html Решения от заседание на КФН на 30.10.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-10-2017-g--8688.html Новини Mon, 30 Oct 2017 18:34:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-10-2017-g--8688.html Решения от заседание на КФН на 20.10.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-20-10-2017-g--8686.html Новини Fri, 20 Oct 2017 18:32:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-20-10-2017-g--8686.html Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.09.2015 г. до 29.09.2017 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/opredelena-e-minimalnata-dohodnost-za-zadalzhitelnite-pensionni-fondove-za-perioda-ot-30-09-2015-g-do-29-09-2017-g--8684.html Новини Fri, 20 Oct 2017 17:48:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/opredelena-e-minimalnata-dohodnost-za-zadalzhitelnite-pensionni-fondove-za-perioda-ot-30-09-2015-g-do-29-09-2017-g--8684.html