Комисия за финансов надзор Copyright (c) . Комисия за финансов надзор All rights reserved. http://www.fsc.bg/ Новини bg Thu, 17 Jan 2019 02:58:09 +0200 60 http://www.fsc.bg/ Комисия за финансов надзор http://www.fsc.bg/ Решения от заседание на КФН на 15.01.2019 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-15-01-2019-g--9238.html Новини Tue, 15 Jan 2019 18:06:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-15-01-2019-g--9238.html Данни за максималния размер на техническата лихва http://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-maksimalniya-razmer-na-tehnicheskata-lihva-9234.html Новини Fri, 11 Jan 2019 15:56:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-maksimalniya-razmer-na-tehnicheskata-lihva-9234.html Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани http://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-9232.html Новини Fri, 11 Jan 2019 15:21:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-9232.html Решения от заседание на КФН на 10.01.2019 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-01-2019-g--9230.html Новини Thu, 10 Jan 2019 17:04:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-01-2019-g--9230.html Покана за подаване на заявления за включване в списъците с регистрирани одитори, външни независими експерти за извършване на оценка на активи и на системата за управление и отговорни актюери за извършване на актюерска проверка по Наредба № 64 на КФН http://www.fsc.bg/bg/novini/pokana-za-podavane-na-zayavleniya-za-vklyuchvane-v-spisatsite-s-registrirani-oditori-9228.html Новини Thu, 10 Jan 2019 16:55:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/pokana-za-podavane-na-zayavleniya-za-vklyuchvane-v-spisatsite-s-registrirani-oditori-9228.html Решения от заседание на КФН на 08.01.2019 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-08-01-2019-g--9226.html Новини Tue, 08 Jan 2019 16:57:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-08-01-2019-g--9226.html Годишни справки и отчети на застрахователните брокери http://www.fsc.bg/bg/novini/godishni-spravki-i-otcheti-na-zastrahovatelnite-brokeri-9224.html Новини Tue, 08 Jan 2019 12:12:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/godishni-spravki-i-otcheti-na-zastrahovatelnite-brokeri-9224.html Решения от заседание на КФН на 04.01.2019 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-01-2019-g--9222.html Новини Fri, 04 Jan 2019 17:04:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-01-2019-g--9222.html Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/utvardeni-sa-tehnicheski-lihven-protsent-i-biometrichni-tablitsi-za-smartnost-koito-da-se-prilagat-ot-pod-pri-izchislyavane-na-pensionnite-rezervi-kam-31-12-2018-g--9220.html Новини Fri, 21 Dec 2018 12:39:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/utvardeni-sa-tehnicheski-lihven-protsent-i-biometrichni-tablitsi-za-smartnost-koito-da-se-prilagat-ot-pod-pri-izchislyavane-na-pensionnite-rezervi-kam-31-12-2018-g--9220.html Решения от заседание на КФН на 20.12.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-20-12-2018-g--9218.html Новини Thu, 20 Dec 2018 18:05:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-20-12-2018-g--9218.html Приети мерки във връзка с присъединяването към ERM II http://www.fsc.bg/bg/novini/prieti-merki-vav-vrazka-s-prisaedinyavaneto-kam-erm-ii-9216.html Новини Thu, 20 Dec 2018 18:02:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/prieti-merki-vav-vrazka-s-prisaedinyavaneto-kam-erm-ii-9216.html Данни за застрахователния пазар към 30.09.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-30-09-2018-g--9214.html Новини Tue, 18 Dec 2018 13:10:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-30-09-2018-g--9214.html КФН стартира Innovation hub чрез апликационна форма http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-startira-innovation-hub-chrez-ueb-bazirana-aplikatsionna-forma-9212.html Новини Mon, 17 Dec 2018 17:15:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-startira-innovation-hub-chrez-ueb-bazirana-aplikatsionna-forma-9212.html Решения от заседание на КФН на 17.12.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-17-12-2018-g--9210.html Новини Mon, 17 Dec 2018 17:00:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-17-12-2018-g--9210.html Решения от заседание на КФН на 13.12.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-12-2018-g--9208.html Новини Thu, 13 Dec 2018 17:07:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-12-2018-g--9208.html Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани http://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-9206.html Новини Thu, 13 Dec 2018 12:45:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-9206.html Изявление на КФН по повод разширението на наблюдението над Националното бюро на българските автомобилни застрахователи от страна на Съвета на бюрата http://www.fsc.bg/bg/novini/izyavlenie-na-kfn-po-povod-razshirenieto-na-nablyudenieto-nad-natsionalnoto-byuro-na-balgarskite-avtomobilni-zastrahovateli-ot-strana-na-saveta-na-byurata-9204.html Новини Wed, 12 Dec 2018 17:33:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/izyavlenie-na-kfn-po-povod-razshirenieto-na-nablyudenieto-nad-natsionalnoto-byuro-na-balgarskite-avtomobilni-zastrahovateli-ot-strana-na-saveta-na-byurata-9204.html ESMA публикува публично изявление за общите европейски приоритети във връзка с правоприлагането относно спазването на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) в годишните финансови отчети за 2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/evropeyskiyat-organ-za-tsenni-knizha-i-pazari-esma-publikuva-publichno-izyavlenie-za-obshtite-evropeyski-prioriteti-vav-vrazka-s-pravoprilaganeto-otnosno-spazvaneto-na-mezhdunarodnite-standarti-za-finansovo-otchitane-msfo-9202.html Новини Wed, 12 Dec 2018 11:12:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/evropeyskiyat-organ-za-tsenni-knizha-i-pazari-esma-publikuva-publichno-izyavlenie-za-obshtite-evropeyski-prioriteti-vav-vrazka-s-pravoprilaganeto-otnosno-spazvaneto-na-mezhdunarodnite-standarti-za-finansovo-otchitane-msfo-9202.html Решения от заседание на КФН на 11.12.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-12-2018-g--9200.html Новини Tue, 11 Dec 2018 17:02:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-12-2018-g--9200.html Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за третото тримесечие и деветмесечието на 2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-tretoto-trimesechie-i-devetmesechieto-na-2018-g--9198.html Новини Fri, 07 Dec 2018 11:21:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-tretoto-trimesechie-i-devetmesechieto-na-2018-g--9198.html Решения от заседание на КФН на 06.12.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-06-12-2018-g--9196.html Новини Thu, 06 Dec 2018 17:18:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-06-12-2018-g--9196.html Изявление на председателя на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова във връзка с номинацията ѝ за представител на България в Европейската банка за възстановяване и развитие http://www.fsc.bg/bg/novini/izyavlenie-na-predsedatelya-na-komisiyata-za-finansov-nadzor-karina-karaivanova-vav-vrazka-s-nominatsiyata-y-za-predstavitel-na-balgariya-v-evropeyskata-banka-za-vazstanovyavane-i-razvitie-9192.html Новини Wed, 05 Dec 2018 13:43:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/izyavlenie-na-predsedatelya-na-komisiyata-za-finansov-nadzor-karina-karaivanova-vav-vrazka-s-nominatsiyata-y-za-predstavitel-na-balgariya-v-evropeyskata-banka-za-vazstanovyavane-i-razvitie-9192.html Поради техническа профилактика днес няма да бъде достъпна секцията Новини от е-регистър на сайта на Комисията за финансов надзор http://www.fsc.bg/bg/novini/poradi-tehnicheska-profilaktika-dnes-nyama-da-bade-dostapna-sektsiyata-novini-ot-e-registar-na-sayta-na-komisiyata-za-finansov-nadzor-9190.html Новини Wed, 05 Dec 2018 11:06:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/poradi-tehnicheska-profilaktika-dnes-nyama-da-bade-dostapna-sektsiyata-novini-ot-e-registar-na-sayta-na-komisiyata-za-finansov-nadzor-9190.html Решения от заседание на КФН на 04.12.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-12-2018-g--9188.html Новини Tue, 04 Dec 2018 18:20:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-12-2018-g--9188.html Решения от заседание на КФН на 29.11.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-29-11-2018-g--9186.html Новини Thu, 29 Nov 2018 16:57:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-29-11-2018-g--9186.html Подробности по организацията на общественото обсъждане на наредбата за „бонус-малус“ http://www.fsc.bg/bg/novini/podrobnosti-po-organizatsiyata-na-obshtestvenoto-obsazhdane-na-naredbata-za-bonus-malus--9184.html Новини Thu, 29 Nov 2018 12:04:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/podrobnosti-po-organizatsiyata-na-obshtestvenoto-obsazhdane-na-naredbata-za-bonus-malus--9184.html Решения от заседание на КФН на 27.11.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-27-11-2018-g--9182.html Новини Tue, 27 Nov 2018 17:18:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-27-11-2018-g--9182.html Решения от заседание на КФН на 22.11.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-22-11-2018-g--9180.html Новини Thu, 22 Nov 2018 17:20:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-22-11-2018-g--9180.html Решения от заседание на КФН на 20.11.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-20-11-2018-g--9178.html Новини Tue, 20 Nov 2018 16:20:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-20-11-2018-g--9178.html Комисията за финансов надзор кани всички заинтересовани на обществено обсъждане на Наредбата за „бонус-малус“ на 3.12.2018 г. (понеделник) от 9 часа в НДК http://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-kani-vsichki-zainteresovani-na-obshtestveno-obsazhdane-na-naredbata-za-bonus-malus-na-3-12-2018-g-ponedelnik-ot-9-chasa-v-ndk-9176.html Новини Mon, 19 Nov 2018 10:48:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-kani-vsichki-zainteresovani-na-obshtestveno-obsazhdane-na-naredbata-za-bonus-malus-na-3-12-2018-g-ponedelnik-ot-9-chasa-v-ndk-9176.html Решение от заседание на КФН на 16.11.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-11-2018-g--9174.html Новини Fri, 16 Nov 2018 16:57:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-11-2018-g--9174.html Списък с имената на напуснали служители на КФН, които не са върнали своите служебни карти http://www.fsc.bg/bg/novini/spisak-s-imenata-na-napusnali-sluzhiteli-na-kfn-koito-ne-sa-varnali-svoite-sluzhebni-karti-9172.html Новини Fri, 16 Nov 2018 10:17:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/spisak-s-imenata-na-napusnali-sluzhiteli-na-kfn-koito-ne-sa-varnali-svoite-sluzhebni-karti-9172.html Решения от заседание на КФН на 15.11.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-15-11-2018-g--9170.html Новини Thu, 15 Nov 2018 17:06:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-15-11-2018-g--9170.html Решения от заседание на КФН на 13.11.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-11-2018-g--9168.html Новини Tue, 13 Nov 2018 14:00:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-11-2018-g--9168.html Комисията за финансов надзор вече започна консултации по общественото обсъждане на наредбата за „бонус-малус“ http://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-veche-zapochna-konsultatsii-po-obshtestvenoto-obsazhdane-na-naredbata-za-bonus-malus--9166.html Новини Tue, 13 Nov 2018 12:18:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-veche-zapochna-konsultatsii-po-obshtestvenoto-obsazhdane-na-naredbata-za-bonus-malus--9166.html Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-devetmesechieto-na-2018-g--9164.html Новини Fri, 09 Nov 2018 11:52:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-devetmesechieto-na-2018-g--9164.html Отговори на въпроси, свързани с предложението на КФН за Наредба за въвеждането на системата „бонус-малус“ http://www.fsc.bg/bg/novini/otgovori-na-vaprosi-svarzani-s-predlozhenieto-na-kfn-za-naredba-za-vavezhdaneto-na-sistemata-bonus-malus--9162.html Новини Fri, 09 Nov 2018 11:00:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/otgovori-na-vaprosi-svarzani-s-predlozhenieto-na-kfn-za-naredba-za-vavezhdaneto-na-sistemata-bonus-malus--9162.html Решения от заседание на КФН на 08.11.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-08-11-2018-g--9160.html Новини Thu, 08 Nov 2018 17:33:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-08-11-2018-g--9160.html Решения от заседание на КФН на 06.11.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-06-11-2018-g--9158.html Новини Tue, 06 Nov 2018 17:17:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-06-11-2018-g--9158.html Комисията за финансов надзор предлага за обществено обсъждане наредбата за системата „бонус-малус“ http://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-predlaga-za-obshtestveno-obsazhdane-naredbata-za-sistemata-bonus-malus--9156.html Новини Tue, 06 Nov 2018 14:47:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-predlaga-za-obshtestveno-obsazhdane-naredbata-za-sistemata-bonus-malus--9156.html Решения от заседание на КФН на 05.11.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-05-11-2018-g--9154.html Новини Mon, 05 Nov 2018 17:09:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-05-11-2018-g--9154.html Доставчиците на интернет мрежи и услуги следва да спрат достъпа до 40 интернет страници в срок до 24 часа http://www.fsc.bg/bg/novini/dostavchitsite-na-internet-mrezhi-i-uslugi-sledva-da-sprat-dostapa-do-40-internet-stranitsi-v-srok-do-24-chasa-9152.html Новини Fri, 02 Nov 2018 17:07:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/dostavchitsite-na-internet-mrezhi-i-uslugi-sledva-da-sprat-dostapa-do-40-internet-stranitsi-v-srok-do-24-chasa-9152.html Комисията за финансов надзор отвори специален мейл за подаване на сигнали от служители на поднадзорни лица http://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-otvori-spetsialen-meyl-za-podavane-na-signali-ot-sluzhiteli-na-podnadzorni-litsa-9150.html Новини Wed, 31 Oct 2018 12:15:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-otvori-spetsialen-meyl-za-podavane-na-signali-ot-sluzhiteli-na-podnadzorni-litsa-9150.html Студент от УНСС беше председател на КФН за един ден http://www.fsc.bg/bg/novini/student-ot-unss-beshe-predsedatel-na-kfn-za-edin-den-9148.html Новини Tue, 30 Oct 2018 17:10:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/student-ot-unss-beshe-predsedatel-na-kfn-za-edin-den-9148.html Решения от заседание на КФН на 30.10.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-10-2018-g--9146.html Новини Tue, 30 Oct 2018 17:08:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-10-2018-g--9146.html Окончателни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.09.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/okonchatelni-danni-za-stoynostta-i-broya-na-izplatenite-i-predyaveni-pretentsii-po-zastrahovka-grazhdanska-otgovornost-na-avtomobilistite-vklyuchitelno-po-riskovi-grupi-kam-30-09-2018-g--9144.html Новини Tue, 30 Oct 2018 14:52:00 +0200 http://www.fsc.bg/bg/novini/okonchatelni-danni-za-stoynostta-i-broya-na-izplatenite-i-predyaveni-pretentsii-po-zastrahovka-grazhdanska-otgovornost-na-avtomobilistite-vklyuchitelno-po-riskovi-grupi-kam-30-09-2018-g--9144.html КФН публикува интернет страници, чрез които не могат да се предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-publikuva-internet-stranitsi-9142.html Новини Thu, 25 Oct 2018 17:53:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-publikuva-internet-stranitsi-9142.html Решения от заседание на КФН на 25.10.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-25-10-2018-g--9140.html Новини Thu, 25 Oct 2018 17:25:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-25-10-2018-g--9140.html Решение от заседание на КФН на 24.10.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-24-10-2018-g--9138.html Новини Wed, 24 Oct 2018 14:52:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-24-10-2018-g--9138.html Решения от заседание на КФН на 23.10.2018 г. http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-10-2018-g--9136.html Новини Tue, 23 Oct 2018 17:15:00 +0300 http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-10-2018-g--9136.html