Начало / За потребителя / Образователни инициативи

Образователни инициативи

Една от стратегическите цели на Комисията за финансов надзор е повишаване доверието на обществото към използването на финансови продукти и услуги чрез повишаване на общата му информираност за тях и чрез осигуряване на защита на потребителите на такива услуги. Стъпка към постигане на прозрачност и равнопоставеност на пазара, а оттам и защита на потребителите, е осигуряването на достъп до актуална информация относно небанковия финансов сектор и пазарните участници. От друга страна, повишаването на познанията на обществеността в сферата на финансовия пазар има превантивен характер по отношение защитата на интересите на потребителите на небанкови финансови услуги. За тази цел  комисията е разработила дългосрочни образователни програми, насочени към различни професионални и възрастови групи на обществото съобразени с техните специфични потребности.

Традиционно КФН провежда образователна програма «Небанков финансов сектор в България», насочена към ученици от икономически училища от цялата страна, като целта е да обогати познанията и да събуди интереса на подрастващите към финансовата област.

Образователните инициативи са насочени и към групи със значително обществено влияние върху широката аудитория, като учители и журналисти, както и към професионални общности, чиято дейност касае КФН, като представители на съдебната власт, служители в системата на МВР и други. Тези инициативи значително допринасят за доброто сътрудничеството между КФН и съответните професионални общности.

Последни съобщения

КФН издаде разрешение за прекратяване и отне издадения на „УЛПИНА” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна целВ КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Гърция (Bank of Greece) за удължаване на временната забрана за извършване на плащания от застрахователните дружества "INTERNATIONAL LIFE, Life Insurance Company SA" и " INTERNATIONAL LIFE, General Insurance Company SA"КФН отне издадения на „БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна целВ КФН е получена информация за открито производство във връзка с оттегляне на лиценза на застрахователното дружество "Cestovní pojišt’ovna ADRIA Way družstvo"Решение 148-ДСИЦ от 03.02.2017 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), с което отнема издадения на „Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ (в несъстоятелност) лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.Всички събщения