Начало / Ръководство / Други членове / Заместник-председател на КФН, ръководещ...

Ангел Джалъзов - заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор

angel

Роден е на 5 май 1972 г в гр. Пазарджик. Притежава матистърска степен по право от СУ ’’Св.Климент Охридски” и магистърска степен по международни финанси и мениджмънт от Университета в Амстердам, Холандия, както и следдипломна квалификация по европейско право от Университета в Страсбург, Франция.
В периода 1996-2003 г. заема последователно длъжностите на стажант съдия в Софийския окръжен съд, юрисконсулт в СОМАТ, експерт по европейска интеграция и право в МОСВ, инвестиционен мениджър в TBD Fund  и директор правен отдел в JD&MG. От 2003 до 2007 г. изпълнява функциите на изпълнителен директор и председател на съвета на директорите в управляващо дружество КD Investments и инвестиционно дружество KD Pelikan, част от международната финансова група - KD Group. От 2007 г. до юни 2009 г. е изпълнителен директор последователно на Capital Dynamics-Bulgaria  и Еuro-Phoenix Financial Advisors -South Europe.
Участвал е в над 30 специализирани квалификационни курсове и семинари в сферата на инвестиционното банкиране и дяловите инвестиции, организирани от London Business School, Rotterdam School of Management, European Joint Venture Association, European Business Angels Association, и др.
Владее английски, немски, руски и холандски език.