Начало / Ръководство / Други членове / Заместник-председател на КФН, ръководещ...

Ангел Джалъзов - заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор

angel

Роден е на 5 май 1972 г в гр. Пазарджик. Притежава матистърска степен по право от СУ ’’Св.Климент Охридски” и магистърска степен по международни финанси и мениджмънт от Университета в Амстердам, Холандия, както и следдипломна квалификация по европейско право от Университета в Страсбург, Франция.
В периода 1996-2003 г. заема последователно длъжностите на стажант съдия в Софийския окръжен съд, юрисконсулт в СОМАТ, експерт по европейска интеграция и право в МОСВ, инвестиционен мениджър в TBD Fund  и директор правен отдел в JD&MG. От 2003 до 2007 г. изпълнява функциите на изпълнителен директор и председател на съвета на директорите в управляващо дружество КD Investments и инвестиционно дружество KD Pelikan, част от международната финансова група - KD Group. От 2007 г. до юни 2009 г. е изпълнителен директор последователно на Capital Dynamics-Bulgaria  и Еuro-Phoenix Financial Advisors -South Europe.
Участвал е в над 30 специализирани квалификационни курсове и семинари в сферата на инвестиционното банкиране и дяловите инвестиции, организирани от London Business School, Rotterdam School of Management, European Joint Venture Association, European Business Angels Association, и др.
Владее английски, немски, руски и холандски език.

Последни съобщения

КФН издаде разрешение за прекратяване и отне издадения на „УЛПИНА” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна целВ КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Гърция (Bank of Greece) за удължаване на временната забрана за извършване на плащания от застрахователните дружества "INTERNATIONAL LIFE, Life Insurance Company SA" и " INTERNATIONAL LIFE, General Insurance Company SA"КФН отне издадения на „БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна целВ КФН е получена информация за открито производство във връзка с оттегляне на лиценза на застрахователното дружество "Cestovní pojišt’ovna ADRIA Way družstvo"Решение 148-ДСИЦ от 03.02.2017 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), с което отнема издадения на „Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ (в несъстоятелност) лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.Всички събщения