Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2014 / Раздел № 9, Предоставяне на универсална...

Раздел № 9, създаден на 17.11.2014, Публична покана за общ. поръчка с предмет: „Предоставяне на универсална пощенска услуга и неуниверсални пощенски услуги (куриерски услуги) за нуждите на КФН за 2015 г.”, публикувана на ПОП към АОП под номер 9036126

Прикачени файлове(18)

Последни съобщения

КФН издаде разрешение за прекратяване и отне издадения на „УЛПИНА” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна целВ КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Гърция (Bank of Greece) за удължаване на временната забрана за извършване на плащания от застрахователните дружества "INTERNATIONAL LIFE, Life Insurance Company SA" и " INTERNATIONAL LIFE, General Insurance Company SA"КФН отне издадения на „БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна целВ КФН е получена информация за открито производство във връзка с оттегляне на лиценза на застрахователното дружество "Cestovní pojišt’ovna ADRIA Way družstvo"Решение 148-ДСИЦ от 03.02.2017 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), с което отнема издадения на „Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ (в несъстоятелност) лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.Всички събщения