Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2014 / Раздел № 9, Предоставяне на универсална...

Раздел № 9, създаден на 17.11.2014, Публична покана за общ. поръчка с предмет: „Предоставяне на универсална пощенска услуга и неуниверсални пощенски услуги (куриерски услуги) за нуждите на КФН за 2015 г.”, публикувана на ПОП към АОП под номер 9036126

Прикачени файлове(18)

Последни съобщения

В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."В Комисията за финансов надзор е получена информация за приключило производство по прехвърляне на портфейл от Nisshin Fire & Marine Insurance Co., Ltd към Rombalds Run-Off LimitedСъобщение относно дължимите такси от поднадзорните лица съгласно Закона за Комисията за финансов надзор Всички събщения