2014 г.

Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисии акции:
 
1. „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ – Решение № 23-Е/08.1.2014 г.
2. „Холдинг Кооп Юг” АД – Решение № 142-Е/12.2.2014 г.
3. „Професионален футболен клуб ЦСКА” АД – Решение № 243-Е/28.2.2014 г.
4. „Албена” АД – Решение № 686-Е/24.7.2014 г.
5. „Спиди” АД – Решение № 771-Е/03.9.2014 г.
6. „Елана Агрокредит” АД – Решение № 797-Е/18.9.2014 г.
7. „Корадо-България” АД – Решение № 835-Е/30.9.2014 г.
8. „Уеб Медия Груп” АД – Решение № 847-Е/03.10.2014 г.
9. „Софарма имоти” АДСИЦ – Решение № 936-Е/23.10.2014 г.
10. „Би Джи Ай Груп” АД – Решение № 1042-Е/03.12.2014 г.
11. „Свинекомплекс Николово” АД – Решение № 1071-Е/12.12.2014 г. (привилегировани акции)
12. „ЗД Евроинс” АД – Решение № 1088-Е/19.12.2014 г.
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисии акции:
 
1. „Кредисимо” АД – Решение № 242-ПД/28.2.2014 г.
2. „Феникс Капитал Холдинг” АД – Решение № 360-ПД/02.4.2014 г.
 
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия облигации:
 
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации:
 
1. „Ризърв Кепитал” АДСИЦ – Решение № 553-Е/11.06.2014 г.
2. „Топлофикация-Враца” АД – Решение № 685-Е/24.07.2014 г.
3. „Уеб Финанс Холдинг” АД – Решение № 826-Е/25.09.2014 г.
4. „Топлофикация - Русе” ЕАД – Решение № 848-Е/03.10.2014 г.
5. „Пауър Лоджистикс” ЕАД – Решение № 1004-Е/19.11.2014 г.
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на европейски пазари:
 
Потвърдени допълнения към проспекти:
 
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия варанти:

Последни съобщения

В Комисията за финансов надзор е получена информация за приключило производство по прехвърляне на портфейл от KX Reinsurance Company Limited и OX Reinsurance Company Limited към Catalina London LimitedВ КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “MONTEPÍO DE CONDUCTORES DE VALLADOLID Y PROVINCIA, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL”.В Комисията за финансов надзор е получена информация за приключило производство по прехвърляне на портфейл от Colbourne Insurance Company Limited към NRG Victory Reinsurance Limited.В Комисията за финансов надзор е получена информация за предприемане на определени мерки за надзор по отношение на застрахователното дружество "LA ALIANZA ESPAÑOLA S.A. DE SEGUROS".Обява за набиране на оферти за административна сграда, подходяща за нуждите на КФН. Срокът за подаване на оферти е до 35 дни от публикуване на офертата – до 04.07.2017 г. (включително).Всички събщения