Начало / Полезна информация / Документи във връзка с изготвяне...

Документи във връзка с изготвяне на система за докладване на сделки от инвестиционни посредници, в изпълнение на чл. 26 от Регламент № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти