Начало / Поднадзорни лица / Списъци / Други списъци / Списък на признатите минимални нива...

СПИСЪК

по чл. 2, ал.3 от Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на Комисията за финансов надзор

на признатите минимални нива на дългосрочен кредитен рейтинг и агенциите, които ги присъждат

Минималните нива на кредитни рейтинги по чл.2, ал.1, т.2 от Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на Комисията за финансов надзор на банки, в които могат да бъдат инвестирани средства на фонд за допълнително пенсионно осигуряване в банков депозит, и рейтинговите агенции, които ги присъждат, са:

 

1. Дългосрочен кредитен рейтинг "ВВВ-", присъден от „Българска агенция за кредитен рейтинг” АД, със седалище и адрес на управление България, гр. София, бул. „Евлоги Георгиев” №95, ЕИК 131026485, включени в списъка с решение по протокол 25/04.06.2008 г.

Списъкът се актуализира при всяка следваща промяна.