Начало / Поднадзорни лица / Списъци / Други списъци / Списък на независимите проверители...

Списък на независимите проверители , съгласно чл.123, ал.3 от ЗППЦК

Списък на независимите проверители съгласно чл. 123, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, утвърден от заместник – председателя на КФН, ръководещ управление
„Надзор на инвестиционната дейност”
 
Име/Наименование Диплома от ИДЕС Служебен Адрес Дата на включване
1. Васил Кръстев Калайджиев № 0409 София, ул. „Славянска” № 35, ет. 3 Решение № 1059 – РО от 25.10.2006 г.
2. „Алияна Одитинг” ООД,
представлявано от управителя
Аксения Малинова Добазова
№ 0009 София, ул. „Могилата” № 8 Решение № 1061 – РО от 26.10.2006 г.
3. „Българска финансова одиторска компания” ООД,
представлявано от управителя
Зоя Кънчева Петрова
№ 0194 София, бул. „Христо Ботев” № 13 Решение № 1062 – РО от 26.10.2006 г.
4. Русин Петров Русинов № 0271 София, ж.к. Надежда-3”, бл. 330, вх. „Г”, ет. 6, ап. 77 Решение № 1102 – РО от 14.11.2006 г.
5. Георги Иванов Георгиев № 0063 София, ж.к. „Люлин”, бл. 726, ап. 56 Решение № 1103 – РО от 14.11.2006г.
6. Мария Генова Даскалова № 0387 София 1111, кв. Гео Милев, ул. Чар 2, вх. 1, ет. 2, ап. 8 Решение № 748 – РО от 01.09.2009 г.
7. Бойка Йорданова Тодорова № 0515 Перник 2304, ж.к. Изток, ул. Лом, бл. 3, вх. 3, ет. 5, ап. 141 Решение № 764 – РО от 11.09.2009 г.
8. „Ти Пи Ей Хорвад одит” ООД,
представлявано от управителя
Стоянка Живкова Иванова
№ 0135 София 1164, ул. „Златовръх” № 34, ап. 3 Решение  № 596 – РО от 19.09.2011 г.
9. Светлана Цветанова Найденова
 
№ 0320 София 1505, ул. „Оборище” 60, ет. 4, ап. 7 Решение № 982 – РО от 04.10.2012 г.
10. Зоя Видинова Христова № 0419 ж.к. Овча купел, ул. Земеделска № 4, ап. 4 Решение № 983 – РО от 04.10.2012 г.
11. „Сети-Одитинг” ООД,
представлявано от управителя
Светлана Цветанова Найденова
№ 0089 София, ул. „Оборище” № 60, ет. 4, ап. 7 Решение № 668 – РО от 02.09.2013 г.
12. Николай Михайлов Полинчев № 0684 София, ул. „Инж. Иван Иванов” № 70, вх. Б, ет. 3, ап. 10 Решение № 822 – РО от 19.10.2015 г.
13. Иван Валериев Петков № 0676 София 1619, район „Витоша”, ж.к. „Карпузица”, ул. „Дамяница” № 2, вх. А, ап. 4 Решение № 823 – РО от  19.10.2015 г.
14. Борислав Кирилов Никлев № 0747 София 1111,
Ул. „Гео Милев” № 13А, вх. 1, ет. 5, ап. 10
Решение № 514 – РО от  12.07.2016 г.

Последни съобщения

В Комисията за финансов надзор е получена информация за приключило производство по прехвърляне на портфейл от KX Reinsurance Company Limited и OX Reinsurance Company Limited към Catalina London LimitedВ КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “MONTEPÍO DE CONDUCTORES DE VALLADOLID Y PROVINCIA, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL”.В Комисията за финансов надзор е получена информация за приключило производство по прехвърляне на портфейл от Colbourne Insurance Company Limited към NRG Victory Reinsurance Limited.В Комисията за финансов надзор е получена информация за предприемане на определени мерки за надзор по отношение на застрахователното дружество "LA ALIANZA ESPAÑOLA S.A. DE SEGUROS".Обява за набиране на оферти за административна сграда, подходяща за нуждите на КФН. Срокът за подаване на оферти е до 35 дни от публикуване на офертата – до 04.07.2017 г. (включително).Всички събщения