Преобразувани и вписани

Преобразувани и вписани

No Наименование на приватизационния фонд РГ - 05 Наименование на холдинга Адреси
1 ПФ "Акционер - Фаворит" АД 45 Фаворит Холд АД - София Управление: гр.София 1000, ул. „Ангел Кънчев” № 25;
тел. 02/981-34-67;

Кореспонденция: гр. София 1220, кв. „Военна рампа”, ул. „202” № 8;
тел. 02/ 832-51-74;
e-mail: favorit@infotel.bg
2 ПФ "Албена - Инвест" АД 46 Албена Инвест - Холдинг АД Управление: к.к Албена 9620, административна сграда, офис 219;
тел. 0579/6-21-91;
 
Кореспонденция: гр. София 1606, ул. „Св. Иван Рилски” № 33-35;
тел. 02/953-24-73
3 "Армейски" ПФ АД 47 Армейски Холдинг АД - София Управление: гр.София 1000, бул. „Цар Освободител” № 33;
 
тел. 02/ 986-35-83;
 
Кореспонденция: гр.
София 1000,
ул. „Света София” № 2, ет. 2, офис 15 ;
 
тел. 02/986-35-83;
e-mail: armhold@mail.bg
4 Индустриално - аграрен ПФ "Ви Веста" АД 43 Булвеста Холдинг АД - София Управление и кореспонденция: 
гр. София 1700 , район Лозенец, Витоша- ВЕЦ-Симеоново № 999 ;
тел. 02/962-87-68;

WEB – site : www.bulvestaholding.com
5 ПФ "Булгар Чех Инвест" АД 50 Булгар Чех Инвест Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. Смолян 4700,
ул. „Хан Аспарух” № 4;
тел. 0301/62-379
6 "Българо - холандски" ПФ АД 13 Българска Холдингова Компания АД Ууправление: гр.София, ул. "Велико Търново" № 28, ет.4;

Креспонденция: гр. София 1113, ул. „Незабравка” № 25, ет. 1;
 
тел. 02/971-23-91, 971-23-92
7 ПФ "Гарант Инвест" АД 22 Гарант Инвест Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. Кюстендил 2500, ж.к. „Герена” №1 ;
тел. 078/55-03-49
8 "Агроинвест Национален ПФ" АД 44 Еврохолд България АД Управление и 
кореспонденция:
гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб” № 43;
тел. 02/965-16-51;

e-mail: office@eurohold.bg
WEB-site: www.eurohold.bg
9 ОАИПФ "Зенит" АД 37 Зенит Агрохолдинг АД - София Управление: София 1000
ул. „6 Септември” № 17;
тел. 02/965-46-15;
Кореспонденция: 
гр. София 1111 , ул. „Постоянство” № 67 Б ;
тел. 02/965-46-66;
e-mail: zenit@zlatenlev.com
10 ПФ "Наш Дом" АД 20 Наш Дом България Холдинг АД - София Управление и кореспонденция:  гр.София 1505, бул. „Мадрид” № 30, ет. 2, ап. 4;
тел.0888568030, 0889186072
e-mail:andrey_tenev@mail.bg
11 ПФ "Стройинвест" АД 19 Стройинвест Холдинг АД Управление: гр. София 1619, ул. „Дамяница” № 3-5;
Тел. 02/422-41-79;
Кореспонденция: София 1606; ул. „Ген. Тотлебен” № 36, сграда 6;
 тел. 02/422-41-79;

e-mail: stryh@mail.bg
WEB – site: www.stroyhold.com
12 ПФ "Варна" АД 17 Холдинг Варна АД Управление: Варна 9000; ул. „Цар Симеон I” № 31
Кореспонденция: 
гр. Варна 9000, бул. „Сливница „55 , ет. 3;
тел. 052/60-34-76;
e-mail:office@holdingvarna.com
WEB – site: www.holdingvarna.com
13 ПФ "Света София" АД 32 Холдинг Света София АД - София Управление: гр.София 1000, ул. „Врабча” № 10;

Кореспонденция: гр. София 1007, ул. "Черни връх" № 47;
 тел. 02/962-54-34;

e-mail: holding@sveta-sofia.com
WEB – site: www.sveta-sofia.com
14 Национален ПФ "Транспорт" АД 53 Български Транспортен Холдинг АД - Пловдив Управление и кореспонденция: 
гр.Пловдив 4000 бул. „Христо Ботев” № 82;
тел. 032/62-60-82;
e-mail: bthdvi@gmail.com
WEB – site: www.bthold.com
15 ПФ "Възраждане" АД 54 Възраждане 26 Холдинг АД Управление: гр.София 1000, ул. „Бистрица” № 5;
тел. 02/ 981-37-62;

Кореспонденция: гр. Сливница 2200, ул. „Гео Милев” № 3;
тел. 0727/52-84 и
0888 49 27 08
Дружеството е в ликвидация със съдебно решение от дата: 26.08.2004 г.
Ликвидатор – Николай Стефанов Николов с адрес:гр. Сливница 2200, ул. „Капитан Олимпи Панов” № 7А.
16 Обединен Български ПФ "Доверие" АД 55 Доверие Обединен Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр.София 1504, бул. „Княз Дондуков” № 82;
тел. 02/984-56-11;
e-mail: doverie@doverie.bg
WEB – site: www.doverie.bg
17 ПФ "Екип" АД 56 Екип 98 Холдинг АД Управление и кореспонденция: гр.София 1504, бул. „Цариградско шосе” № 47А, ет. 2;
тел. 02/ 943-44-93;
e-mail: info@arimpex-bg.com
18 ПФ "Еко Инвест" АД 57 Екоинвест Холдинг АД Управление и кореспонденция:
гр. Козлодуй 3320, ул. „Кирил и Методий” №1, ет.2;
 
тел. 0973/85-015 и
0973/85-016;
e-mail: ecoinvestk@mail.bg
19 ПФ "Изотсервиз" АД 60 Изотсервиз - Холдинг АД Управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми км.;
 
тел. 02/971-80-48;
Дружеството е в ликвидация със съдебно решение от дата: 22.10.2007 г.
Ликвидатор – Даниела Сергеева Куцева с адрес:гр. София, ул. „Любата” № 4-6, ет. 5.
20 ПФ "Индустриален Капитал" АД 61 Индустриален Капитал Холдинг АД - София Управление и кореспонденция: 
гр. София 1000, ул. ул. „Бачо Киро” № 8 ;
 
тел. 02/ 980-26-48;
 
e-mail: office@hika-bg.com
WEB – site:
www.hika-bg.com
21 ПФ "България" АД 62 Индустриален Холдинг България АД Управление: гр. София 1606, ул. „Дамян Груев” № 42;

Кореспонденция: гр. София 1142, бул. „Васил Левски” № 47;

тел. 02/980-71-01;
e-mail: office@bulgariaholding.com
WEB – site:
www.bulgariaholding.com
22 ПФ "Компакт" АД 64 Комхолдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. Димитровград 6400, ул. „Първи май” № 68;
тел.0391/ 25-569;
e-mail: komholding@abv.bg
WEB – site:
www.komholding.compact-bg.com
23 ПФ "Мел Инвест" АД 65 Мел Инвест Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. София 1606,
бул. „Тотлебен” № 85-87 ;
тел. 02/ 805-20-20;
e-mail: sboyanova@melinvest.com
24 ПФ "Орел - Инвест" АД 71 Орел Инвест АД Управление и кореспонденция: 
гр.София 1142,
ул. „Хан Крум” № 31 ;
тел. 02/ 810-04-21;
e-mail:
headoffice@orel-invest.com
WEB – site:
www.orel-invest.com
25 ПФ "Република" АД 77 Република Холдинг АД Седалище и управление: 
гр. София 1000;
ул. „Цар Асен” № 7 ет.2;
тел. 02/ 987-02-35;
e-mail: rephl@b-trust.org
26 ПФ "АКБ Форес - Социален" АД 110 ХАД АКБ Корпорация АД Управление и кореспонденция: 
гр. София 1113, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет.ет. 10 и 11;
тел. 02/969-29-80 и
02/969-29-55;
e-mail: akbcorporation@mbox.is-bg.net
27 ПФ "Нефтохим - Инвест" АД 70 Черноморски Холдинг АД Управление и кореспондеция: 
гр. Бургас 8000, ул. „Оборище” № 86;
тел. 056/84-35-67;
WEB-site: www.blackseaholding.com
28 ПФ "Континентал" АД 89 Континентал Холдинг АД - Перник Управление и кореспонденция: 
гр. Перник 2300,
пл. „Кракра Пернишки” № 6;
тел. 076/ 60-18-10
29 Национален ПФ "Тракия" АД 75 Пълдин Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. Пловдив 4003,
ул. „Брезовско шосе” № 176, ет. 5;
 
тел. 032/55-32-71;
 
e - mail : puldinad@b-trust.org
WEB-site: www.puldinjsc.ideabg.com
30 ПФ "Развитие" АД 76 Развитие - Индустрия Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. София 1618,
бул. „Братя Бъкстон” № 40, ет. 4;
 
 тел. 02/930-55-20, факс: 02/ 955-59-25;
 
e-mail: office@razvitie.bg
WEB-site: www.razvitie.bg
31 ПФ "Руен" АД 80 Руен Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. Кюстендил 2500, ул. „Оборище” № 5, п.к. 249;
тел./факс: 078/55-04-40;
e-mail:ruenholding@hotmail.com
WEB-site: www.ruenholding.com
32 ПФ "Север" АД 81 Север Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 41;
 тел. 02/ 983-16-31, факс: 02/9831631
33 Регионален ПФ "Сила" АД 83 Сила Холдинг АД Управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Стамо Пулев” №1;
 тел./факс: 042/98-85-52;
Кореспонденция: 
гр. София, бул. „Княз Ал. Батенберг” № 1
тел. 02/980-28-65;
e - mail : silaholding@gmail.com
WEB- site: www.holdingsila.com
34 ПФ "Петрол Фонд" АД 73 Синергон Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. София, ул. „Солунска” № 2;
тел. 02/933-95-99;
e - mail : office@synergon.bg
WEB-site: www.synergon.bg
35 "Централен ПФ" АД 87 Стара планина Холд АД Управление и кореспонденция: 
гр. София 1113, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9;
тел. 02/ 963-41-61;
e-mail: office@sphold.com
WEB-site: www.sphold.com
36 МРПФ "Труд и капитал" АД 84 ТК - Холд АД - София Управление и кореспонденция: гр.София 1618, бул. „Цар Борис III” № 140 ;
тел. 02/855-11-70;
e-mail: office@tkhold.com
WEB-site: www.tkhold.com
37 ПФ "Асенова крепост" АД 88 Холдинг Асенова Крепост АД Управление и кореспонденция: 
гр. Асеновград 4230,
ул. „Иван Вазов” № 2;
тел. 0331/ 603-53
38 Северозападен обединен ПФ "Дунав" АД 86 Холдингово дружество Дунав АД - Враца Управление и кореспонденция: 
гр. Враца 3000, ул. „Стоян Кялъчев” № 6, п.к. 31;
тел. 092/62-74-15;
e-mail: dunav_vr@m-real.net
39 ПФ "Добруджа" АД 95 Добруджа Холдинг АД - Добрич Управление и кореспонденция: 
гр. Добрич 9300, ул. „25-ти септември” № 43, п.к. 128;
 тел. 058/600-116
40 Национален ПФ "Свети Никола" АД 100 Индустриална Холдингова Компания АД Управление и кореспонденция: 
гр. София 1592, бул. „Асен Йорданов” № 14;
тел. 02/965-13-41, факс: 9651234;
e-mail: sales@chimatech.bg
41 ПФ "Никотиана БТ" АД 24 Никотиана - БТ Холдинг АД – София Управление: гр. София 1618, бул. „Царица Елеонора” № 9, ет.2, ап.1;
тел. 02/963-28-88, факс: 9632889;
Кореспонденция: гр.София 1618. ул. „Кнагиня Клементина” № 39
e-mail: office@nicotianabt.bg
WEB-site: www.nicotianabt.bg
42 ПФ "Север Кооп - Гъмза" АД 91 Северкооп - Гъмза Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. София 1504, ул. „Анжело Ронкали” № 10;
тел. /факс: 02/944-06-99;
e-mail: office@severcoop.com
WEB-site: www.severcoop.com
43 ПФ "Слънчев бряг Приватинвест" АД 104 Слънчев Бряг Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
к.к. Слънчев бряг 8240, адм.сграда, п.к.15;
тел. 0 56/82-00-85;
 
e-mail: sbhold@mbox.infotel.bg
WEB-site: www.sbhold.netii.net
44 "Фармстаринвест - ПФ " АД 92 ФС Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. Дупница 2006, ул. „Бенковски” № 4, ет.2;
тел. 0701/51-170;  

e-mail: fs_holding@abv.bg
45 Кооперативен ПФ "Юг" АД 105 Холдинг КООП - ЮГ АД Управление и кореспонденция: 
гр. София 1000,
ул. „Георги С. Раковски” № 99, ет.7, стая 14; 
 
тел. 02/ 981-46-01 ,
факс: 02/ 980-61-44;

e-mail: cpfsouth@ccu-bg.com
46 ПФ "Нов век" АД 106 Холдинг Нов Век АД Управление: гр. София, ул. „Фредерик Жолио-Кюри” № 20, ет.3;
тел. 02/980-16-11;
Кореспонденция: 
гр. София 1000, ул. ул. „Стефан Караджа” № 2,
тел. 02/ 981-21-41
47 ПФ "Център" АД 109 Холдинг Център АД – Стара Загора Управление и кореспонденция: 
гр. Стара Загора 6000, бул. бул. „П.Евтимий”23 ;
тел. 042/60-06-03,
факс: 042/600802;
 
e-mail:m.kabaivanova@hgzagora.com
WEB-site: www.holding-centre.com
48 "Югоизточен ПФ" Нова Загора 93 Югоизточен Холдинг АД Управление: гр. Нова Загора 8900, ул. „Сан Стефано” № 1;

тел./факс: 0 457/62722;
Кореспонденция: гр. Нова Загора 8900, ул. „Народни будители” № 4, ет.3, п.к. 44;
тел. /факс: 0457/62722
49 ПФ "Булстрад" АД 111 Ютекс Холдинг АД - София Управление и кореспонденция: 
гр. София 1407, бул. „Черни връх” № 70 - 72;
тел. 02/962-44-45, 962-42-47;
 
e-mail: utex@abv.bg
50 ПФ "Пътища" АД 113 Холдинг Пътища АД-София Управление и кореспонденция: 
гр. София 1000, ул. „Московска” № 3 ;
тел. 02/ 42-10-323,
факс: 42-10-345;

e-mail: roads@roads.bg
WEB-site: www.roads.bg
51 Национален ПФ "Съединение" АД 101 Корпорация за технологии и иновации Съединение АД Управление: гр. София 1202, ул. „Клокотница” № 29, ет. 7
Кореспонденция: гр. Пловдив 4000, бул. „ Христо Ботев” № 27;
тел. 032/58-58-86;
e - mail : office@saedinenie.com
WEB-site: www.saedinenie.com
52 ПФ "Родна земя" АД 79 Родна земя Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. Добрич 9300, ул. „3-ти Март” № 47;
тел. 052/ 699550,
факс: 699553;
e-mail: office@naba.bg
Справката съдържа данни към 23.11.2011 г.
Актуални данни относно холдингите, в които са се преобразували бившите приватизационни фондове са достъпни чрез официалната страница на КФН www.fsc.bg, секция „Новини от е-Register” на следния електронен адрес: http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp.

Последни съобщения

В Комисията за финансов надзор е получена информация за приключило производство по прехвърляне на портфейл от KX Reinsurance Company Limited и OX Reinsurance Company Limited към Catalina London LimitedВ КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “MONTEPÍO DE CONDUCTORES DE VALLADOLID Y PROVINCIA, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL”.В Комисията за финансов надзор е получена информация за приключило производство по прехвърляне на портфейл от Colbourne Insurance Company Limited към NRG Victory Reinsurance Limited.В Комисията за финансов надзор е получена информация за предприемане на определени мерки за надзор по отношение на застрахователното дружество "LA ALIANZA ESPAÑOLA S.A. DE SEGUROS".Обява за набиране на оферти за административна сграда, подходяща за нуждите на КФН. Срокът за подаване на оферти е до 35 дни от публикуване на офертата – до 04.07.2017 г. (включително).Всички събщения