Преобразувани и вписани

Преобразувани и вписани

No Наименование на приватизационния фонд РГ - 05 Наименование на холдинга Адреси
1 ПФ "Акционер - Фаворит" АД 45 Фаворит Холд АД - София Управление: гр.София 1000, ул. „Ангел Кънчев” № 25;
тел. 02/981-34-67;

Кореспонденция: гр. София 1220, кв. „Военна рампа”, ул. „202” № 8;
тел. 02/ 832-51-74;
e-mail: favorit@infotel.bg
2 ПФ "Албена - Инвест" АД 46 Албена Инвест - Холдинг АД Управление: к.к Албена 9620, административна сграда, офис 219;
тел. 0579/6-21-91;
 
Кореспонденция: гр. София 1606, ул. „Св. Иван Рилски” № 33-35;
тел. 02/953-24-73
3 "Армейски" ПФ АД 47 Армейски Холдинг АД - София Управление: гр.София 1000, бул. „Цар Освободител” № 33;
 
тел. 02/ 986-35-83;
 
Кореспонденция: гр.
София 1000,
ул. „Света София” № 2, ет. 2, офис 15 ;
 
тел. 02/986-35-83;
e-mail: armhold@mail.bg
4 Индустриално - аграрен ПФ "Ви Веста" АД 43 Булвеста Холдинг АД - София Управление и кореспонденция: 
гр. София 1700 , район Лозенец, Витоша- ВЕЦ-Симеоново № 999 ;
тел. 02/962-87-68;

WEB – site : www.bulvestaholding.com
5 ПФ "Булгар Чех Инвест" АД 50 Булгар Чех Инвест Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. Смолян 4700,
ул. „Хан Аспарух” № 4;
тел. 0301/62-379
6 "Българо - холандски" ПФ АД 13 Българска Холдингова Компания АД Ууправление: гр.София, ул. "Велико Търново" № 28, ет.4;

Креспонденция: гр. София 1113, ул. „Незабравка” № 25, ет. 1;
 
тел. 02/971-23-91, 971-23-92
7 ПФ "Гарант Инвест" АД 22 Гарант Инвест Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. Кюстендил 2500, ж.к. „Герена” №1 ;
тел. 078/55-03-49
8 "Агроинвест Национален ПФ" АД 44 Еврохолд България АД Управление и 
кореспонденция:
гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб” № 43;
тел. 02/965-16-51;

e-mail: office@eurohold.bg
WEB-site: www.eurohold.bg
9 ОАИПФ "Зенит" АД 37 Зенит Агрохолдинг АД - София Управление: София 1000
ул. „6 Септември” № 17;
тел. 02/965-46-15;
Кореспонденция: 
гр. София 1111 , ул. „Постоянство” № 67 Б ;
тел. 02/965-46-66;
e-mail: zenit@zlatenlev.com
10 ПФ "Наш Дом" АД 20 Наш Дом България Холдинг АД - София Управление и кореспонденция:  гр.София 1505, бул. „Мадрид” № 30, ет. 2, ап. 4;
тел.0888568030, 0889186072
e-mail:andrey_tenev@mail.bg
11 ПФ "Стройинвест" АД 19 Стройинвест Холдинг АД Управление: гр. София 1619, ул. „Дамяница” № 3-5;
Тел. 02/422-41-79;
Кореспонденция: София 1606; ул. „Ген. Тотлебен” № 36, сграда 6;
 тел. 02/422-41-79;

e-mail: stryh@mail.bg
WEB – site: www.stroyhold.com
12 ПФ "Варна" АД 17 Холдинг Варна АД Управление: Варна 9000; ул. „Цар Симеон I” № 31
Кореспонденция: 
гр. Варна 9000, бул. „Сливница „55 , ет. 3;
тел. 052/60-34-76;
e-mail:office@holdingvarna.com
WEB – site: www.holdingvarna.com
13 ПФ "Света София" АД 32 Холдинг Света София АД - София Управление: гр.София 1000, ул. „Врабча” № 10;

Кореспонденция: гр. София 1007, ул. "Черни връх" № 47;
 тел. 02/962-54-34;

e-mail: holding@sveta-sofia.com
WEB – site: www.sveta-sofia.com
14 Национален ПФ "Транспорт" АД 53 Български Транспортен Холдинг АД - Пловдив Управление и кореспонденция: 
гр.Пловдив 4000 бул. „Христо Ботев” № 82;
тел. 032/62-60-82;
e-mail: bthdvi@gmail.com
WEB – site: www.bthold.com
15 ПФ "Възраждане" АД 54 Възраждане 26 Холдинг АД Управление: гр.София 1000, ул. „Бистрица” № 5;
тел. 02/ 981-37-62;

Кореспонденция: гр. Сливница 2200, ул. „Гео Милев” № 3;
тел. 0727/52-84 и
0888 49 27 08
Дружеството е в ликвидация със съдебно решение от дата: 26.08.2004 г.
Ликвидатор – Николай Стефанов Николов с адрес:гр. Сливница 2200, ул. „Капитан Олимпи Панов” № 7А.
16 Обединен Български ПФ "Доверие" АД 55 Доверие Обединен Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр.София 1504, бул. „Княз Дондуков” № 82;
тел. 02/984-56-11;
e-mail: doverie@doverie.bg
WEB – site: www.doverie.bg
17 ПФ "Екип" АД 56 Екип 98 Холдинг АД Управление и кореспонденция: гр.София 1504, бул. „Цариградско шосе” № 47А, ет. 2;
тел. 02/ 943-44-93;
e-mail: info@arimpex-bg.com
18 ПФ "Еко Инвест" АД 57 Екоинвест Холдинг АД Управление и кореспонденция:
гр. Козлодуй 3320, ул. „Кирил и Методий” №1, ет.2;
 
тел. 0973/85-015 и
0973/85-016;
e-mail: ecoinvestk@mail.bg
19 ПФ "Изотсервиз" АД 60 Изотсервиз - Холдинг АД Управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми км.;
 
тел. 02/971-80-48;
Дружеството е в ликвидация със съдебно решение от дата: 22.10.2007 г.
Ликвидатор – Даниела Сергеева Куцева с адрес:гр. София, ул. „Любата” № 4-6, ет. 5.
20 ПФ "Индустриален Капитал" АД 61 Индустриален Капитал Холдинг АД - София Управление и кореспонденция: 
гр. София 1000, ул. ул. „Бачо Киро” № 8 ;
 
тел. 02/ 980-26-48;
 
e-mail: office@hika-bg.com
WEB – site:
www.hika-bg.com
21 ПФ "България" АД 62 Индустриален Холдинг България АД Управление: гр. София 1606, ул. „Дамян Груев” № 42;

Кореспонденция: гр. София 1142, бул. „Васил Левски” № 47;

тел. 02/980-71-01;
e-mail: office@bulgariaholding.com
WEB – site:
www.bulgariaholding.com
22 ПФ "Компакт" АД 64 Комхолдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. Димитровград 6400, ул. „Първи май” № 68;
тел.0391/ 25-569;
e-mail: komholding@abv.bg
WEB – site:
www.komholding.compact-bg.com
23 ПФ "Мел Инвест" АД 65 Мел Инвест Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. София 1606,
бул. „Тотлебен” № 85-87 ;
тел. 02/ 805-20-20;
e-mail: sboyanova@melinvest.com
24 ПФ "Орел - Инвест" АД 71 Орел Инвест АД Управление и кореспонденция: 
гр.София 1142,
ул. „Хан Крум” № 31 ;
тел. 02/ 810-04-21;
e-mail:
headoffice@orel-invest.com
WEB – site:
www.orel-invest.com
25 ПФ "Република" АД 77 Република Холдинг АД Седалище и управление: 
гр. София 1000;
ул. „Цар Асен” № 7 ет.2;
тел. 02/ 987-02-35;
e-mail: rephl@b-trust.org
26 ПФ "АКБ Форес - Социален" АД 110 ХАД АКБ Корпорация АД Управление и кореспонденция: 
гр. София 1113, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет.ет. 10 и 11;
тел. 02/969-29-80 и
02/969-29-55;
e-mail: akbcorporation@mbox.is-bg.net
27 ПФ "Нефтохим - Инвест" АД 70 Черноморски Холдинг АД Управление и кореспондеция: 
гр. Бургас 8000, ул. „Оборище” № 86;
тел. 056/84-35-67;
WEB-site: www.blackseaholding.com
28 ПФ "Континентал" АД 89 Континентал Холдинг АД - Перник Управление и кореспонденция: 
гр. Перник 2300,
пл. „Кракра Пернишки” № 6;
тел. 076/ 60-18-10
29 Национален ПФ "Тракия" АД 75 Пълдин Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. Пловдив 4003,
ул. „Брезовско шосе” № 176, ет. 5;
 
тел. 032/55-32-71;
 
e - mail : puldinad@b-trust.org
WEB-site: www.puldinjsc.ideabg.com
30 ПФ "Развитие" АД 76 Развитие - Индустрия Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. София 1618,
бул. „Братя Бъкстон” № 40, ет. 4;
 
 тел. 02/930-55-20, факс: 02/ 955-59-25;
 
e-mail: office@razvitie.bg
WEB-site: www.razvitie.bg
31 ПФ "Руен" АД 80 Руен Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. Кюстендил 2500, ул. „Оборище” № 5, п.к. 249;
тел./факс: 078/55-04-40;
e-mail:ruenholding@hotmail.com
WEB-site: www.ruenholding.com
32 ПФ "Север" АД 81 Север Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 41;
 тел. 02/ 983-16-31, факс: 02/9831631
33 Регионален ПФ "Сила" АД 83 Сила Холдинг АД Управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Стамо Пулев” №1;
 тел./факс: 042/98-85-52;
Кореспонденция: 
гр. София, бул. „Княз Ал. Батенберг” № 1
тел. 02/980-28-65;
e - mail : silaholding@gmail.com
WEB- site: www.holdingsila.com
34 ПФ "Петрол Фонд" АД 73 Синергон Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. София, ул. „Солунска” № 2;
тел. 02/933-95-99;
e - mail : office@synergon.bg
WEB-site: www.synergon.bg
35 "Централен ПФ" АД 87 Стара планина Холд АД Управление и кореспонденция: 
гр. София 1113, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9;
тел. 02/ 963-41-61;
e-mail: office@sphold.com
WEB-site: www.sphold.com
36 МРПФ "Труд и капитал" АД 84 ТК - Холд АД - София Управление и кореспонденция: гр.София 1618, бул. „Цар Борис III” № 140 ;
тел. 02/855-11-70;
e-mail: office@tkhold.com
WEB-site: www.tkhold.com
37 ПФ "Асенова крепост" АД 88 Холдинг Асенова Крепост АД Управление и кореспонденция: 
гр. Асеновград 4230,
ул. „Иван Вазов” № 2;
тел. 0331/ 603-53
38 Северозападен обединен ПФ "Дунав" АД 86 Холдингово дружество Дунав АД - Враца Управление и кореспонденция: 
гр. Враца 3000, ул. „Стоян Кялъчев” № 6, п.к. 31;
тел. 092/62-74-15;
e-mail: dunav_vr@m-real.net
39 ПФ "Добруджа" АД 95 Добруджа Холдинг АД - Добрич Управление и кореспонденция: 
гр. Добрич 9300, ул. „25-ти септември” № 43, п.к. 128;
 тел. 058/600-116
40 Национален ПФ "Свети Никола" АД 100 Индустриална Холдингова Компания АД Управление и кореспонденция: 
гр. София 1592, бул. „Асен Йорданов” № 14;
тел. 02/965-13-41, факс: 9651234;
e-mail: sales@chimatech.bg
41 ПФ "Никотиана БТ" АД 24 Никотиана - БТ Холдинг АД – София Управление: гр. София 1618, бул. „Царица Елеонора” № 9, ет.2, ап.1;
тел. 02/963-28-88, факс: 9632889;
Кореспонденция: гр.София 1618. ул. „Кнагиня Клементина” № 39
e-mail: office@nicotianabt.bg
WEB-site: www.nicotianabt.bg
42 ПФ "Север Кооп - Гъмза" АД 91 Северкооп - Гъмза Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. София 1504, ул. „Анжело Ронкали” № 10;
тел. /факс: 02/944-06-99;
e-mail: office@severcoop.com
WEB-site: www.severcoop.com
43 ПФ "Слънчев бряг Приватинвест" АД 104 Слънчев Бряг Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
к.к. Слънчев бряг 8240, адм.сграда, п.к.15;
тел. 0 56/82-00-85;
 
e-mail: sbhold@mbox.infotel.bg
WEB-site: www.sbhold.netii.net
44 "Фармстаринвест - ПФ " АД 92 ФС Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. Дупница 2006, ул. „Бенковски” № 4, ет.2;
тел. 0701/51-170;  

e-mail: fs_holding@abv.bg
45 Кооперативен ПФ "Юг" АД 105 Холдинг КООП - ЮГ АД Управление и кореспонденция: 
гр. София 1000,
ул. „Георги С. Раковски” № 99, ет.7, стая 14; 
 
тел. 02/ 981-46-01 ,
факс: 02/ 980-61-44;

e-mail: cpfsouth@ccu-bg.com
46 ПФ "Нов век" АД 106 Холдинг Нов Век АД Управление: гр. София, ул. „Фредерик Жолио-Кюри” № 20, ет.3;
тел. 02/980-16-11;
Кореспонденция: 
гр. София 1000, ул. ул. „Стефан Караджа” № 2,
тел. 02/ 981-21-41
47 ПФ "Център" АД 109 Холдинг Център АД – Стара Загора Управление и кореспонденция: 
гр. Стара Загора 6000, бул. бул. „П.Евтимий”23 ;
тел. 042/60-06-03,
факс: 042/600802;
 
e-mail:m.kabaivanova@hgzagora.com
WEB-site: www.holding-centre.com
48 "Югоизточен ПФ" Нова Загора 93 Югоизточен Холдинг АД Управление: гр. Нова Загора 8900, ул. „Сан Стефано” № 1;

тел./факс: 0 457/62722;
Кореспонденция: гр. Нова Загора 8900, ул. „Народни будители” № 4, ет.3, п.к. 44;
тел. /факс: 0457/62722
49 ПФ "Булстрад" АД 111 Ютекс Холдинг АД - София Управление и кореспонденция: 
гр. София 1407, бул. „Черни връх” № 70 - 72;
тел. 02/962-44-45, 962-42-47;
 
e-mail: utex@abv.bg
50 ПФ "Пътища" АД 113 Холдинг Пътища АД-София Управление и кореспонденция: 
гр. София 1000, ул. „Московска” № 3 ;
тел. 02/ 42-10-323,
факс: 42-10-345;

e-mail: roads@roads.bg
WEB-site: www.roads.bg
51 Национален ПФ "Съединение" АД 101 Корпорация за технологии и иновации Съединение АД Управление: гр. София 1202, ул. „Клокотница” № 29, ет. 7
Кореспонденция: гр. Пловдив 4000, бул. „ Христо Ботев” № 27;
тел. 032/58-58-86;
e - mail : office@saedinenie.com
WEB-site: www.saedinenie.com
52 ПФ "Родна земя" АД 79 Родна земя Холдинг АД Управление и кореспонденция: 
гр. Добрич 9300, ул. „3-ти Март” № 47;
тел. 052/ 699550,
факс: 699553;
e-mail: office@naba.bg
Справката съдържа данни към 23.11.2011 г.
Актуални данни относно холдингите, в които са се преобразували бившите приватизационни фондове са достъпни чрез официалната страница на КФН www.fsc.bg, секция „Новини от е-Register” на следния електронен адрес: http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp.

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения