Начало / Пазари / Застрахователен пазар / Списъци подназорни лица / Застрахователни и презастрахователни...

Застрахователни и презастрахователни дружества с право на достъп до единния пазар

1. “ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД
2. "ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА" АД
3. "ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ" АД
4. "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ" АД
5. "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
6. "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД
7. ЗД "БУЛ ИНС"
8. "ОББ-МЕТЛАЙФ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО" АД
9. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АСЕТ ИНШУРЪНС"
10. ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"
11. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ"
12. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЕНЕРГИЯ"
13. "ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
14. "Застрахователно дружество ЕИГ Ре" ЕАД
15. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "СЪГЛАСИЕ"
16. "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СОЖЕЛАЙФ БЪЛГАРИЯ" АД
17. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс"
18. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ "
19. "БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/" ЕАД
20. "ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД
21. "ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД
22. Застрахователно акционерно дружество "ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ"
23. "Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве" АД
24. "ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
25. "ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
26. "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ ЖИВОТ" ЕАД
27. Кооперация "СИНДИКАЛНА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - СиВЗК"
28. "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД
29. "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД
30. "ЕВРОИНС - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗЕАД" ЕАД
31. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"
32. ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"
33. "Застрахователно дружество Нова Инс" ЕАД
34. "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ" АД
35. Застрахователна компания „Надежда"
36. "Застрахователна компания Юроамерикан" АД
37. "ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД