Животозастраховане

СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ПО ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ

 

Наименование

Седалище и адрес на управление

Телефон, факс, e-mail

1

„Застрахователно акционерно дружество "Алианц България Живот”” АД

 

гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 59

(Адрес за кореспонденция:
гр. София 1504, ул. "Чаталджа" №3)

телефон: 02/ 930 22 00

факс: 02/ 930 22 30

електронна поща: life@allianz.bg

електронна страница:www.allianz.bg

2

„ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”” АД

гр. София, ул. „Св. София” № 6

телефон: 02/ 915 30 10; 02/ 401 4000; 02/ 460 41 14

факс: 02/ 915 30 50; 02/ 911 77 00

електронна поща:bullife@bulstradlife.bg

електронна страница:www.bulstradlife.bg

3

 

„Застрахователна компания Уника Живот” АД

 

гр. София, ул. „Юнак” № 11 - 13

телефон: 02/ 915 63 33

факс:02/ 915 63 00

електронна поща: life@uniqa.bg

електронна страница:www.uniqa.bg

4

 

„Граве България Животозастраховане” EАД

гр. София, бул. „Цар Борис III” № 1

телефон: 02/ 981 13 65, 02/ 980 63 58

факс: 02/ 989 00 34   

електронна поща:office@grawe.bg

електронна страница:www.grawe.bg

5

„ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД

гр. София, бул. „Цар Освободител” № 6

телефон: 02/ 981 57 99

факс: 02/ 987 45 33

електронна поща: life.ins@dzi.bg

електронна страница:www.dzi.bg

6

„Дженерали Животозастраховане” АД

гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 68

телефон: 02/926 71 11

факс: 02/ 926 73 12

електронна поща:information.bg@generali.bg

електронна страница:www.generali.bg

7

„Групама Животозастраховане” ЕАД

гр. София, бул. „Цариградско шосе № 47А, бл. В, ет.3

телефон: 02/ 915 88 88

факс: 02/ 915 88 99

електронна поща:office@groupama.bg

електронна страница:www.groupama.bg

8

„Животозастрахователен институт” АД

гр. София, бул. „Черни Връх” № 51 Д

телефон: 02/ 805 53 88

факс: 02/ 805 53 65

електронна поща:info@jzibg.com  

електронна страница:www.jzibg.com

9

"ОББ - МетЛайф Животозастрахователно Дружество" АД

гр. София, ж.к. „Гоце Делчев”, бул. „България” № 51Б

телефон: 02/ 818 62 00, 0700 13 333

факс: 02/ 818 62 01

електронна поща: office@ubb-metlife.bg

електронна страница: www.ubb-metlife.bg/bg/

10

„Животозастрахователна компания „Съгласие”” ЕАД

гр. София 1309, бул. „Тодор Александров” № 141

телефон: 02/ 933 79 11

факс: 02/ 933 79 19

електронна поща:  office@saglasielife.bg

електронна страница:www.saglasielife.bg

11

„Застрахователно дружество Евроинс Живот” ЕАД

 

гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43

телефон: 0700 89 039

факс: 02/ 965 15 62

електронна поща:office@euroinslife.bg

електронна страница:  http://euroinslife.bg/

12

„Застрахователно еднолично акционерно дружество „ЦКБ Живот” ЕАД

гр. София, ул. „Стефан Караджа” № 2

телефон: 02/ 815 48 00

 

факс: 02 /815 48 33

 

електронна поща: ccb@ccb-life.bg

електронна страница: www.ccb-life.bg

13

„Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България” АД

гр. София,  ул. „Осогово” № 38-40, ет. 4

телефон: 02/ 981 28 33; 0700 15 889

факс: 02/ 981 40 32

електронна поща:  damien.a.marechal@socgen.com  

sogelife.customersrv@socgen.com

електронна страница:www.sogelife.bg

14

Кооперация „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СИВЗК”

 

гр. София, пл. „Македония” № 1, ет. 13

телефон: 02/ 401 04 07; 02/ 917 04 07

факс: 02/ 980 48 03

електронна поща: sivzk@abv.bg  

електронна страница:www.sivzk.com

15

 

Кооперация „Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа - М – Живот” “

 

гр. Добрич, ул. „Независимост” № 4-А

телефон: 058/ 60 54 01, 058/ 60 44 37, 058/ 60 54 07

факс:  058/ 60 54 01

електронна поща:dmlins@netplusdb.bg


 

СПИСЪК ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ ОТ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ ПО ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПРАВОТО НА УСТАНОВЯВАНЕ /КЛОНОВЕ/

Наименование

Седалище и адрес на управление

Телефон, факс, e-mail

1

"ЕН ЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО - КЛОН СОФИЯ" КЧТ

 

гр. София, бул. „България” № 49 Б, ет. 10

телефон: 02/ 960 84 44; 0800 11 464

факс: 02/ 960 84 84

електронна поща:nikolay.stoykov@ingbank.com

client.service@nnbulgaria.com

електронна страница:www.nnbulgaria.com

2

„КАРДИФ - Животозастраховане -клон България” КЧТ

гр. София, ул. „Христо Белчев” № 29, вх. А, ет. 1-3

телефон: 02/ 491 59 70; 02/ 810 69 70

факс: 02/ 491 59 88; 02/ 810 69 88

електронна поща:cardifbulgaria@cardif.com

електронна страница:  http://www.bnpparibascardif.bg/

3

„МетЛайф Юръп Лимитид – клон България” КЧТ

гр. София, бул. „България” № 51Б
 

телефон: 02/81 86 200

факс: 02/ 81 86 201

електронна поща:headoffice@metlife.bg    

електронна страница:www.metlife.bg