Презастрахователи

СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИ

 

 

Наименование

Седалище и адрес на управление

Телефон, факс, e-mail

1

„Джи Пи Презастраховане” ЕАД

гр. София, бул. „Княз. Ал. Дондуков” № 68

телефон: 02/ 942 06 01

факс:  02/942 06 10