Общо застраховане


СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
Наименование Седалище и адрес на управление Телефон, факс, електронна поща, електронна страница
1 „Застрахователно акционерно дружество Армеец” АД

 
гр. София, ул. „Стефан Караджа” № 2  телефон: 02/811 91 00, 02/981 13 40
факс: 02/811 91 03
електронна поща:office@armeec.bg
електронна страница:www.armeec.bg
2 „ЗАД „Алианц България”” АД гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 59  телефон: 02/930 21 61, 0800 13 014
факс: 02/986 08 10
електронна страница:www.allianz.bg
3 „Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп”” АД гр. София, пл. „Позитано” № 5  телефон: 02/985 66 10
факс: 02/985 61 03
електронна поща:public@bulstrad.bg
електронна страница:www.bulstrad.bg  
4 „ЗД „Бул инс”” АД

 
гр. София, бул. „ Джеймс Баучер ” № 87 телефон: 0700 16 633
електронна страница:www.bulins.com
5 „Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/” ЕАД гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 55, ет. 1 

телефон: 02/923 69 11
факс: 02/987 06 65
електронна поща:  baez@baez.bg
електронна страница:  www.baez.bg
6

„Застрахователна компания УНИКА” АД

 
гр. София, ул. „Юнак” № 11 - 13  телефон: 02/915 63 33
факс: 02/915 63 00
електронна поща:info@uniqa.bg
електронна страница:www.uniqa.bg  
7 „ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД гр. София, ул. „Георги Бенковски” № 3  телефон: 02/981 57 99; 0700 16 166
факс: 02/987 45 33
електронна поща:clients@dzi.bg
електронна страница:www.dzi.bg
8„Застрахователно дружество Евроинс” АД

 
гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43  телефон: 02/965 15 25
факс: 02/965 15 26
електронна поща:office@euroins.bg
електронна страница:www.euroins.bg  
9

„Застрахователно акционерно дружество „Енергия”” АД

 
гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 33  телефон: 02/988 00 58
факс: 02/980 89 93
електронна поща:info@energy.bg
електронна страница:www.energy.bg
10 „Застрахователна компания Лев Инс” АД

 
гр. София, бул. „Черни Връх” № 51 Д  телефон: 0800 15 333; 02/952 33 23
факс: 02/952 24 81
електронна поща: info@lev-ins.com
електронна страница: www.lev-ins.com  
11 „Застрахователно акционерно дружество „ОЗК – Застраховане”” АД  гр. София, ул. „Св. София” № 7, ет. 5  телефон: 02/981 31 22
факс: 02/981 43 51
електронна поща:headoffice@ozk.bg
електронна страница:www.ozk.bg
12 „Дженерали застраховане” АД  София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 68 телефон: 02/926 71 11
факс: 02/926 71 12
електронна поща:information.bg@generali.bg
електронна страница:www.generali.bg
13 „ХДИ Застраховане” АД  гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 99, ет. 12  телефон: 02/930 90 50
факс: 02/987 91 67
електронна поща:insurance@hdi.bg
електронна страница:www.hdi.bg
14 „Групама Застраховане” ЕАД гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 47 А, блок В, ет. 3 телефон: 02/915 88 88,  0700 123 32
факс: 02/915 88 99
електронна поща:office@groupama.bg
електронна страница:www.groupama.bg
15 „ОББ - Ей Ай Джи Застрахователно Дружество” АД гр. София, ж.к. „Изток”, ул. „Николай Хайтов” № 3Б, бл.7 телефон: 02/930 93 30
факс: 02/930 93 31
електронна поща:  office@ubb-aig.com
електронна страница:www.ubb-aig.bg
16 „Фи Хелт Застраховане” АД гр. София, Студентски град, ул. "Проф. Александър Фол" 2, вх.Б, ет.2 телефон: 02/445 66 64
факс: 02/445 66 65
електронна поща:fihealth@fihealth.bg
електронна страница:www.fihealth.bg
17 „Застрахователно акционерно дружество България” АД гр. София, бул. „България” № 83А телефон: 0 700 13 555
електронна поща:office@zadbg.bg
електронна страница:www.zadbg.bg
18 „Застрахователно Еднолично Акционерно Дружество „ДаллБогг: Живот и здраве” ЕАД гр. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Г. М. Димитров” № 1 телефон: 0 700 16 406


факс: 02/960 37 03


електронна поща:info@dallbogg.com


електронна страница:www.dallbogg.com
19 Застрахователна Компания „Медико-21” АД гр. София, бул. „Мария Луиза” № 92 телефон:  02/831 71 64

електронна поща:medico_21@abv.bg


електронна страница:www.medico-21.net
20 „Обединен Здравноосигурителен Фонд Доверие Застрахователно Акционерно Дружество” АД гр. София, бул. "Княз Ал. Дондуков” № 82 телефон: 02/987 10 37


факс: 02/987 10 37

електронна поща: ozof_doverie@abv.bg


електронна страница:www.ozof-doverie.com  
21 „Застрахователна компания „Надежда””АД. С отнет лиценз съгласно Решение №1132-ОЗ/17.08.2017 г. на КФН. Решението е обжалвано в съда, но подлежи на предварително изпълнение. гр. София, ж.к. „Витоша”, ВЕЦ - Симеоново № 999 телефон: 02/962 05 34 
 
факс: 02/962 05 34 
 
електронна поща:office@zknadejda.bg 


електронна страница:www.zknadejda.bg/bg/
22 „Застрахователно Дружество „Съгласие”” АД гр. София, бул. „Тодор Александров” № 141 телефон: 02/816 45 46


електронна поща:info@saglasie.bg


електронна страница:http://zd.saglasie.bg/blog/
23 „Токуда Здравно Застраховане” ЕАД гр. София, бул. "Никола Вапцаров" № 51Б

 
телефон: 02/403 49 52


факс: 02/403 49 52 


електронна поща: office@tokudazof.bg


електронна страница:  http://www.thi.bg/
24 „Евроинс - Здравно Осигуряване ЗЕАД” ЕАД гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43

 
телефон: 02/965 16 50


факс: 02/965 15 62


електронна поща: office@eurohold.bg


електронна страница:www.euroins-zo.bg
25 „Застрахователно дружество „ОЗОК Инс”” АД

 
гр. София, ж.к. „Изток”, ул. „Атанас Далчев”, между блок 93 и блок 96 телефон: 02/495 13 35, 0893/558 016


факс: 02/495 13 54


електронна поща:info@ozok.bg


електронна страница:www.ozok.bg
26 „Застрахователно акционерно дружество „Здравноосигурителен институт”” АД гр. София, бул. бул. „Цар Борис ІІІ” №136В телефон: 02/805 53 80


факс: 02/952 24 81 


електронна поща:info@zoibg.com


електронна страница:www.zoibg.com

 
27 „„Европейска здравноосигурителна Каса” Застрахователно акционерно дружество” АД

 
гр. София, ул. „Цанко Церковски” № 67А
 
телефон: 02/420 02 24


факс: 02/420 02 34


електронна поща: info@ehif.eu


електронна страница:www.ehif.eu  

 
28 „Здравнозастрахователно дружество – Планета” ЕАД гр. София, бул. „Витоша” № 72, ет. 3, ап. 5


(Адрес за кореспонденция: гр. Добрич, ул. "Независимост", №2, офис 305) 
телефон: 0888 328 414;


факс: 058 / 605 401


електронна поща: office@zod-planeta.com


електронна страница:www.zod-planeta.com
29 „Застрахователно акционерно дружество „Асет Иншурънс”” АД

 
гр. София, бул. „Тодор Александров” № 81-83 телефон: 02/904 77 00; 02/904 77 55


факс: 02/904 77 11


електронна поща:office@assetins.bg


електронна страница:www.assetins.bg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ ОТ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА,
ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПРАВОТО НА УСТАНОВЯВАНE /КЛОНОВЕ/
Наименование Седалище и адрес на управление Телефон, факс, електронна поща, електронна страница
1 „Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид - клон София” КЧТ гр. София, ул. „Бачо Киро” № 26-28-30  телефон: 02/930 19 19
електронна страница:http://www.qbe.com/Version_2/pace/html/BUL/QBE_BUL_Busprofile_local.html
2 „КАРДИФ - Общо застраховане - клон България” КЧТ гр. София, ул. "Христо Белчев" № 29, ет. 1-3 телефон: 02/810 69 70
факс: 02/810 69 88
електронна поща: cardifbulgaria@cardif.com
електронна страница: http://www.bnpparibascardif.bg/
3 „Ей Ай Джи Юръп Лимитид (Клон България)” КЧТ гр. София, ж.к. „Изток”, ул. „Николай Хайтов” №3Б, бл. 7 телефон: 02/930 93 30
факс: 02/930 93 31
електронна поща: aig.bulgaria@aig.com
електронна страница:  http://www.aig.bg/home_1022_226691.html
4 „Компани франсез д`асюранс пур льо комерс екстериор СА – Клон България” КЧТ гр. София,  ул. „Петър Парчевич” № 42

телефон: 02/ 821 37 35
електронна поща: office-bg@coface.com
електронна страница: www.coface.bg

 
5 „Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ (клон България, София)” КЧТ

 
гр. София, бул. „Цар Борис III” № 1 телефон: 02/989 00 99
факс: 02/980 22 09
електронна поща: office@grawe.bg  
електронна страница: www.grawe.bg
6 „Застрахователна компания Олимпик – клон България” КЧТ гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 142-142А телефон: 02/816 00 00, 02/902 09 00  


факс: 02/943 31 75


електронна поща: officebg@olimpicins.eu


електронна страница: www.olympicins.eu
7 „АГА Интернешънъл С.А., клон България” КЧТ София, бул. „Христофор Колумб” № 80, ет. 6  
8 „Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество АД – Клон България” КЧТ гр. София,  бул. „Александър Стамболийски” № 84-86, ет. 2, ап. 3 телефон: 02/494 01 46