Застрахователни брокери

СПИСЪК  НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ, ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА, ВОДЕН ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 30, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗКФН.
 
Електронен регистър и картотека (EрИК) e достъпен на официалната интернет страница на Комисията за финансов надзор, рубрика „РЕГИСТРИ И СПРАВКИ”. 
В Електронен регистър и картотека е оповестена допълнителна информация за застрахователните брокери съгласно Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства.  

АВВИ ООД
АЙ ВИ ЕМ ИНС БРОКЕР ООД
АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС ООД
АЛФА 59 ЕООД
АЛФА БРОКЕРС ООД
АОН БЪЛГАРИЯ ЕООД
АРКАДИЯ ЗБ ООД
АРКО АСЕТС ГРУП ЕООД
АРМИ ГРУП ЕООД
АТРИЙ-БРОКЕР EООД
АФИН ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД
АХТАГОН ООД
АЙ ЕФ СИ ГРУП ЕООД
АРА 05 ЕООД
АСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД
БИ КЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
БК ЛЕВСКИ СПАРТАК  ЕООД
БРОК НЕТ ЕООД
БРОК ООД
БРОКЕР 2001 ЕOOД
БРОКЕР ИНС ГРУП ООД
БРОКЕР ИНС ООД
БРОКЕР КОНСУЛТ ИНС ООД
БРОКЕРС КОНСУЛТ ЕООД
БРОКЕРСКА КЪЩА ИНСАРТ ЕООД
БУЛ БРОКЕР ООД
БУЛРОМ-ГЛОБЪЛ ГРУП EOOД
ВАРНА ИНС - БРОКЕР ООД
ВЕДИС ООД
ВЕНЦИ ИНС БРОКЕР ЕООД
ВЕСТ КОНСУЛТ ООД
ВИВА БРОКЕР ИНС ООД
ВФП - БЪЛГАРИЯ ООД
ВЕГА БРОКЕРС ООД
ГАЛА ИНС БРОКЕРС ЕООД
ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД
ГЕОРГИЕВ ЕКИП ЕООД
ГЕТ КОНСУЛТ ЕООД
ГРИЙН БРОКЕРИДЖ ООД
ГРИЙН МАСТЪР ООД
ДЕ ПЛЮС ЕООД
ДЕНМАР БРОКЕРС ООД
ДС БРОКЕРС ЕООД
ДЖИ ТИ АЙ КЪНСАЛТИНГ ЕООД
ДИТАЛ БРОКЕР ООД
ЕВРО БРОКЕР ООД
ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ ЕООД
 ЕЛИТ КОНСУЛТ БРОКЪРС ООД
ЕМ ДЖИ БРОКЕРС ООД
ЕМ ЕС ДЖИ-БГ ООД
ЕООД МАРИНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
ЕС ДИ АЙ ГРУП ООД
ЕС ЕЛ АЙ ООД
ЕС ЕНД КА КОНСУЛТИНГ ООД
ЕС ТИ АЙ БРОКЕР ООД
ЕСПЕТЕК ООД
ЕГИДА БРОКЕРС ООД
ЕЙЧ ЕНД ПИ ИНШУРЪНС БРОКЕР ООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ГАРАНТ ИНШУРЪНС ЕООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕКЛЕКТУС ЕООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ТАГ ИНС ООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА К & Е ООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-БРОКЕРСКА КЪЩА ГМ ООД
ЗБК БАЛКАН АД
ЗБК ВАРЕКСЕООД
ЗЛАТИ - 365 ЕООД
ЗП - СТРЕЛЕЦ" ООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ПРО ИНС ООД
И.С.С.99 ЕООД
ИЗИ - БРОКЕР ЕООД
ИНС БРОК Г ООД
ИНС БРОКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
ИНСОМАТ ООД
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНШУРЪНС ХАУС - ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД
ИНТОИТ ООД
ИНФО БРОКЕРС ЕООД
КАСКО 2000 ООД
КВАРТА ООД
КЗЦ БУЛСТАР ЕООД
КМ И Д ЕООД
КОЛХИДА ЗБ ООД
КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА СКОРПИОН ИНС ООД
КОРИС - БЪЛГАРИЯ ООД
КРЕДИТ КО ООД
ЛАЙФ БРОКЕР ЕООД
ЛЕВ ИНС БРОКЕР ЕООД
ЛР БРОКЕР ООД
МАКС БРОКЕР ООД
МАРТИКА ЕООД
МАРШ ЕООД
МВМ-11ЕООД
МНД БЪЛГАРИЯ ЕООД
МЕГА БУЛ БРОКЕР" ЕООД
НТК" ЕООД
ОМЕГА ИНШУРЪНС БРОКЕР ЕООД
ПЕ ЕНД ЕС ЕООД
ПЕТОМАР БРОКЕР ЕООД
ПЪРВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОСРЕДНИЧЕСКА КЪЩА ЕООД
ПРОБРОКЕР ООД
РИД КОМЕРС АД
РИЛА БРОКЕР ООД
РС БРОКЕРС ООД
СИ АЙ БИ ООД
СИВОВ - ГРУП ЕООД
СИС БРОКЕР ООД
СМГ БРОКЕРС ЕООД
СОМОНИ БРОКЕР ИНС ООД
СОНЕРС ГРУП ЕООД
СОПЕТ ЕООД
СОФИЯ БРОКЪРС ЕООД
СРЕДЕЦ-ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ООД
СТАР ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ООД
СТАРТ ИНВЕСТМЪНТ ООД
СТЕФАНОВ БРОКЕР ЕООД
СУАБ - СБА ЕООД
СЪГЛАСИЕ ИНС БРОКЕР ЕООД
СИДЕРАЛ БРОКЕРИ EООД
СОФКОНСУЛТ ООД
ТАЙМ БРОКЪРС ЕООД
ТИ БИ АЙ РЕНТ ЕАД
ТИ ЕН ГРУП ЕООД
УНИКРЕДИТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД
ФИНБРОКЕРС ООД
ХЕБЪР БРОКЕР ИНС ЕООД
ХЕРМЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД
ХЕНДИ ТЕЛ ЕООД
ЦЕНТРАЛНО ЕВРОПЕЙСКА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД
ШИПКА Т.А. ЕООД
ЮНАЙТЕД БРОКЕР ООД
ЮРОПРИЗ ООД
ЮНИОН БРОКЪРС ООД
2М БРОКЕР ООД
АБАКУС БРОКЕР ООД
АБГ КОНСУЛТИНГ ООД
АВАНГАРД ИНШУРЪНС БРОКЕР ЕООД
АВИС ИНС БРОК ЕООД
АДАМА 61-Р ЕООД
АДВАНС ИНШУРЪНС СЪЛЮШЪНС БРОКЕР АД
АЙ ДЖИ ЕМ БРОКЪРС ЕООД
АЙ ПИ ЕС СЪРВИСИЗ ООД
АКВАИНС БРОКЕР EООД
АКОРТ ООД
АКСЕН ЕООД
АКТИВ ГЛОБАЛ ООД
АЛЕКСАНДЪР БРОКЕР ООД
АЛФА РИСК ИНШУРЪНС ЕООД
АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД
АНВЕЛ-2005 ЕООД
АРСИ БРОКЪРС ЕООД
АС БГ ЕООД
АСПРО БРОКЕР ЕООД
АВГУСТА БРОКЕР КОНСУЛТ ЕООД
АДМИРАЛ ИНШУРЪНС БРОКЕР ООД
АЗА ФИНАНС ЕООД
АЙ ЕМ ДЖИ БРОКЕР ООД
АЙЕНЕМ ДИЗАЙН ЕООД
АКСА БРОКЕР ООД
АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
Б.Г.Е.М. - 99 ООД
БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД
БЕЙСИК-М ЕООД
БЕТА БРОКЕР ЕООД
БИЛД ЕКО ЕООД
БЛЯК СИИ БРОКЕРС ЕООД
БРОКЕР АН ЕООД
БРОКЕР ИНВЕСТ ООД
БРОКЕР М ООД
БРОКЕРС БГ - ИНТЕРКАНЕКШЪН ООД
БРОКЕРС КЛУБ ЕООД
БРОКОМ-2000 ООД
БУЛ АУТО БРОКЕР ЕООД
БЪЛГАРСКИ БРОКЕР ООД
БИЕКС ОДИТИНГ ЕООД
В БРОКЕР ЕООД
ВАРАША ЕООД
ВАРИАНТ - АБВ АД
ВАРНА БРОКЕР ООД
ВАРНА ИНШУРЪНС ПАРТНЪРС БРОКЕР ООД
ВЕЛЕС ООД
ВЕРОНАС БРОКЕР ООД
ВИ ДЖИ ИНС БРОКЪРС ООД
ВИ ДИ АЙ БРОКЕР ООД
ВИВА БРОК ООД
ВИГАРЪС ЕООД
ВИКТЕРИКС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД
ВИП БРОКЕРС ГРУП ООД
ВИТОША БРОКЕР ООД
ВК МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
ВОКС ООД
ВР ГРУП ООД
ВТИ БРОКЕРС ЕООД
ВЯРА ЕООД
ВИ АЙ БРОКЕР ООД
ГАРАНТ КОНСУЛТИНГ ЕООД
ГЛОБЪЛ ЛАЙФ EООД
ГОЛД ИНС БРОКЕР ООД
ГАМА КОНСУЛТ 2012 ООД
ГЛОБИО ИНШУРЪНС БРОКЕР ООД
ГРЕКО ДЖЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Д ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД
ДА ЧУКНА НА ДЪРВО ЕООД
ДЕВА КОНСУЛТ 2008 ООД
ДЕСИ-АУТО ООД
ДЖАДА КОНСУЛТ EООД
ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР ЕООД
ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕРС АД
 ДЖИ БРОКЕРС ЕООД
 ДЖИ ПИ ЕЙ ГРУП АД
 ДИ БИ ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД
 ДИДЖЕЙ БРОКЕР ООД
ДРАБЕЛ ООД
ДСК ЛИЗИНГ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД
ДЖИ ЕМ ДЖИ БРОКЕРС ЕООД
ДИ ЕМ БРОКЕР ЕООД
ДИНАМИКА ЕООД
ДОБРИЧ ИНШУРЪНС БРОКЪРС ЕООД
ДОВЕРИЕ БРОКЕР ООД
Е-БРОКЕР ЕООД
ЕВА ГРИЙН ЕООД
ЕВИТА М БРОКЕР ООД
ЕВРИАЛ ООД
ЕВРО - ГАРАНТ БГ ЕООД
ЕВРОГРУП ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД
ЕКС АРТ КОНСУЛТ ЕООД
ЕЛЕВАН АД
ЕЛИН-БРОКЕР ЕООД
ЕС ЕР ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД
ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС ЕООД
ЕТ АПОЛОН БРОКЕРС-ВЪЛКО ВЪЛКОВ
ЕТ ХАНС-ИВАН ГУМНЕРОВ
ЕТ ИРЕНАВТО-ИРЕН МИНЕВА
ЕТ БАЛКАНОВ - ДОНЧО БАЛКАНОВ
ЕВРОКРЕДИТ ЕАД
ЕЛИТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ООД
ЖИ ЙОНС ЕООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ФЛАГ ИНС ЕООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР АРИВ ИНС ООД
 ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР БИ АЙ ДЖИ КЪМПАНИ ООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ГРАНД ИНШУРАНС ЕООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ДЕМПКО ИНС ООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ДИРЕКТ ИНС ООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕКСПРЕС АД
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕФКО ИНС ЕООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЛЕКС ИНС ООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ОМНИКАР И ПАРТНЬОРИ ООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР РОС ИНС ЕООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ТЕТРА ИНС АД
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ТТ ИНС ЕООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР- БЪЛГАРИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ ООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА БРОКЕРСКА КЪЩА ТАНИ ЕООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА БРОКЕРСКА КЪЩА ИНС КОНСУЛТ ООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА БОЛКАН ЕООД
ЗБ ИНОВА ООД
ЗБ ИНС КОНСУЛТИНГ ООД
ЗБК ОРЕЛ ООД
ЗБК СОФИЯ АУТО БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЗИ ФАЙНЕНС ЕООД
ЗИА ИНС ЕООД
ЗК ЕООД
ЗНБ ЛАЙЪН БРОК ООД
ЗП ЛИБРА ООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ГЛОБАЛ ИНС ООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ИНС ПЛЮС ООД
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ХИДРО ИНС ЕООД
ЗЕНИТ - БРОКЕРСКО ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ООД
ИКАР 2007 ЕООД
ИНБРОКЕР ЕООД
ИНДУСТРИАЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ БРОКЕРИ ЕООД
ИНСТРЕЙДЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД
ИНТЕЛ К ЕООД
ИНТЕРДЖИ 2000 ЕООД
ИНТЕРКАРТ ИНШУРЪНС БРОКЕР АД
ИНТЕРПРИМА ЕООД
ИНЧКЕЙП БРОКЪРИДЖ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ИЗИ ИНС-ПЪРВИ ИНТЕРНЕТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД
ЙОАННА 97 ООД
КАСТ ФИНАНС ЕООД
КЕЙ ЕЙДЖЪНСИ ООД
КНК БРОКЕР ЕООД
КОЛЕВ 2008 ЕООД
КОМПЛЕКС РИСК СОЛЮШЪНС ЕООД
КОНСУЛТ ИНС ИНТЕРНЕШИНЪЛ БРОКЕР ЕООД
КОНСУЛТ ПАРТНЪРС ЕООД
КОНТРАКТ ИНШУРАНС БРОКЕР ООД
КОРЕКТ БРОКЕР ЕООД
КОРЕКТ КОНСУЛТ - Д ООД
КОРПОРЕКС БГ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ООД
КОРТИЕР ЕООД
КОСАРА НМ ЕООД
КУАЛИТИ ТРАНС БРОКЕРС ЕООД
КЮ БИ АЙ ГРУП ЕООД
КАПИТАЛ ИНС БРОКЕР ООД
КАРОЛ СТАНДАРТ ЕООД
КЕЙ ЕН КОНСУЛТИНГ ГРУП ООД
КЛАСИК СЪРВИСИС ЕООД
КЛЕВЪРИНС БРОКЕР ООД
КОРЕКТ БРОКЕР - АНИ КАЛИНКИНА
КРЕДИТ ЦЕНТЪР ООД
КРИСТОФФ КЕПИТЪЛ АД
ЛАКИ БРОКЕРС ООД
ЛАНДА БРОКЕРИДЖ ООД
ЛГ БРОКЕРИ АД
ЛЕГИОН БРОКЕР ООД
ЛЕТ МИ ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ООД
ЛИЗИНГОВО - БРОКЕРСКА КЬЩА - ИЗИРА ЕООД
ЛИМАР ИН ЕООД
М М ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ООД
МАГНЕТА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД
МАКЛЕР 03 ЕООД
МАТ БРОКЕР ЕООД
МЕГЕР ЕООД
МЕДЛИНК БРОКЕР АД
МИСТРАЛ ГРУП ООД
МОРЕНА ИНС БРОКЕР ЕООД
МОТОТИМ ООД
МУЛТИ АСИСТ БРОКЕРС ООД
МЪНИ МАРКЕТ БРОКЕР ЕООД
МОЯТ БРОКЕР ЕООД
НАЛБАНТОВ И СИН ЕООД
НЕКСТ ЛЕВЪЛ БРОКЕР ЕООД
НЕТИНС БРОКЕРС ООД
НОВЕ БРОКЕР ООД
НЮ БРОКЕР ЕООД
НЮ ЕДИШЪН ЕООД
НОВИС БРОКЕР ООД
ОББ - ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР АД
ОДЕСОС КОНСУЛТ БГ ООД
ОФИС - БЪЛГАРИЯ ООД
ПАК -2006 ЕООД
ПАЛЕНСИЯ ЕООД
ПАРИДА 08 ЕООД
ПЕТРОНИС ЕООД
ПИРЕОС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД
ПМТ БРОКЕРС ЕООД
ПОЛАРИС ООД
ПОЛИМЕКС ЗБ ЕООД
ПОРШЕ ИНШУЪРЪНС БРОКЕР БГ ЕООД
ПРЕСИЛА БРОКЕРИДЖ - ЕООД
ПРИВАТ ИНЖЕНЕРИНГ АД
ПРИМЕРА ИНШУРЪНС БРОКЕР ЕООД
ПФОЕ АГЕНЦИЯ ЕООД
ПЪРЛ ОРГАНИК ЕООД
ПРОКОМ БРОКЕР ЕООД
ПРОФИ БРОКЕРС ЕООД
Р И С КОНСУЛТИНГ 04 ЕООД
РАВ ФИНАНС ЕООД
РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ - ПЛОВДИВ
РАЙФАЙЗЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД
РАПИД БРОКЕРС ООД
РАТОЛА ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД
РЕНОМИА ООД
РИАЛ АСИСТ ГРУП БРОКЕР ООД
РИКАВЪРИ ООД
РОГЕР ООД
РЕНЮАБЪЛ ЕНЕРДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕР ЕООД
САЛИДА БЪЛГАРИЯ EООД
САНДИ БРОКЕР ООД
СЕТА-В ООД
СИ ТИ БРОКЕРС ЕООД
СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС ООД
СИГМА КОНСУЛТ ЕООД
СИГУРА ЕООД
СИРИУС ГРУП ООД
СИС БРОКЕРС ООД
СКАЙ ЛАЙН ЕООД
СЛАВА 4 ЕООД
СОФИЯ ИНС - БРОКЕР ООД
СТАРС БРОКЕРС ООД
СТОЕВИ КОНСУЛТ ЕООД
САНА ФИНАНСИ ЕООД
СВЕТОН ГРУП ООД
СИТИ НЕТ БРОКЕР ЕООД
СМАРТ-БРОКЪРС ЕНД ПАРТНЪРС ЕООД
ТДМ - М ЕООД
ТИ ЕС ЕН БРОКЪРС ООД
ТИВ АВТОЦЕНТЪР ООД
ТИКСИМ БРОКЕРИНС ЕООД
ТИМ ИНС БРОКЕР ЕООД
ТОTИ 08 ЕООД
ТОГЕДЪР ООД
ТОТАЛ ИНС -ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД
ТРАНСЛИНК ООД
ТРЪСТ ИНВЕСТ КО ООД
ТТ КОНСУЛТИНГ ЕООД
ТЕРЕС ЧОЙС ООД
ТРАКИЯ ГРУП 7 ЕООД
ТУМОРОУ ЕООД
УНИ РИСК ЕООД
УНИ СТЕЙТ БРОКЕР ЕООД
ФАКТОР БРОКЕР ЕООД
ФАРИН БРОКЕР ЕООД
ФЕНИКС 7007 ЕООД
ФОКС ЕООД
ФОРУКОМ БРОКЕР ООД
ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ООД
ФИНСЕЙЛС ЕООД
ХЕЛТНЕТ ФИНАНС АД
ХОЛИ ИНС БГ ЕООД
ХЮНДАЙ ЛИЗИНГ ЕАД
ЧЕСИ ИНС БРОКЕР ООД
ЮНИТ БРОКЕР ООД
ЮРИМЕКС ООД
ЮРОРЕНТ ЕООД
ЯМИТА - БРОКЕР - КОНСУЛТ ЕООД

Последни съобщения

КФН издаде разрешение за прекратяване и отне издадения на „УЛПИНА” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна целВ КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Гърция (Bank of Greece) за удължаване на временната забрана за извършване на плащания от застрахователните дружества "INTERNATIONAL LIFE, Life Insurance Company SA" и " INTERNATIONAL LIFE, General Insurance Company SA"КФН отне издадения на „БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна целВ КФН е получена информация за открито производство във връзка с оттегляне на лиценза на застрахователното дружество "Cestovní pojišt’ovna ADRIA Way družstvo"Решение 148-ДСИЦ от 03.02.2017 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), с което отнема издадения на „Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ (в несъстоятелност) лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.Всички събщения