Начало / Пазари / Застрахователен пазар / Застрахователни брокери_unvalid

Застрахователни брокери

СПИСЪК  НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ, ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА, ВОДЕН ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 30, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗКФН.
Електронен регистър и картотека (EрИК) e достъпен на официалната интернет страница на Комисията за финансов надзор, рубрика „РЕГИСТРИ И СПРАВКИ”. 
В Електронен регистър и картотека е оповестена допълнителна информация за застрахователните брокери съгласно Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства.  
 

АВВИ ООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1202
район р-н Сердика
Козлодуй No 67
АЙ ВИ ЕМ ИНС БРОКЕР ООД IVM ins broker
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1164
район р-н Лозенец
пл. ПАПА ЙОАН ПАВЕЛ ІІ, БИЗНЕС ЦЕНТЪР "БЪЛГАРИЯ-2000", ет. 1
Електронна поща: ivm_ins@abv.bg
АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС ООД I & G INSURANCE BROKERS
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1124
район р-н Средец
ул. ЯНТРА No 3Б
Електронна поща: krasimir.gyurov@gyurov.com
АЛФА 59 ЕООД ALPHA 59
БЪЛГАРИЯ
област Добрич, община Добрич
гр. Добрич 9300
ПЛ. СВОБОДА No 2, вх. Г, ет. 5, ап. 90
АЛФА БРОКЕРС ООД ALPHA BROKERS
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1113
район р-н Изгрев
ул. Райко Алексиев No 7, бл. 30, ет. 2, ап. 5
тел.: 9713399, факс: 9713399
Електронна поща: alfabrok@techno-link.com, Интернет страница: www.alphabrokers.bg
АОН БЪЛГАРИЯ ЕООД AON BULGARIA
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1303
район р-н Възраждане
бул. "Александър Стамболийски" No 103, бл. 0, вх. 0, ет. 4, ап. 0
АРКАДИЯ ЗБ ООД ARCADIA IB
БЪЛГАРИЯ
област София, община Елин Пелин
с. Нови хан 2110
"Бреза" No 4
тел.: 02/9581039; 02/9586132, факс: 02/9586132
Електронна поща: arcadiasilver@abv.bg
АРКО АСЕТС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1616
район р-н Витоша
ул. Беловодски път No 15-17
АРМИ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1700
район р-н Студентски
бул."Симеоновско шосе" No 85 б."З", вх. А, ет. 4 (надпартерен), ап. А9
АТРИЙ-БРОКЕР EООД ATRIY-BROKER”LTD
БЪЛГАРИЯ
област Бургас, община Бургас
гр. Бургас 8000
ж.к."Лазур" бл. 31, вх. 1, ет. 1
АФИН ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД AFIN TRADE BULGARIA
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1113
район р-н Изгрев
ж.к. ИЗТОК, ул.РАЙКО АЛЕКСИЕВ No 26, бл. -, вх. А, ет. -, ап. -
тел.: 9701700, факс: 9701701
АХТАГОН ООД AHTAGON
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Оборище
ул. ВЕСЛЕЦ No 6, ет. 3, ап. 10
тел.: 9806525; 9532501
Електронна поща: ahtagon@abv.bg
АЙ ЕФ СИ ГРУП ЕООД "IFC Group" Ltd
БЪЛГАРИЯ
област Стара Загора, община Стара Загора
гр. Стара Загора 6010
ж.к. Трите чучура, бл. 21, вх. Б, ет. 6, ап. 18
тел.: 042/622072
Електронна поща: ifc.mail@abv.bg
АРА 05 ЕООД ARA-05
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1712
район Младост
ж.к. МЛАДОСТ 3, бл. 313, вх. 2, ет. 1, ап. 5
 
АСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД ASIS BULGARIA LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1784
район р-н Младост
МИХАЙЛ ТЕНЕВ, No 12, бл. БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕВРОТУР, ет. 2, ап. ОФИС 6
БИ КЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД B К INTERNATIONAL
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1504
район р-н Оборище
ул. Велико Търново No 11, ет. 1
БК ЛЕВСКИ СПАРТАК  ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Триадица
ул. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ No 5
тел.: 02 952 29 44, факс: 02 952 29 44
Електронна поща: broker_levski_spartak@abv.bg
БРОК НЕТ ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Оборище
ул. ИСКЪР No 39
БРОК ООД BROK
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1505
район р-н Оборище
ул."Драговица" No 3, ет. 1, ателие 2
тел.: 0884 225 204
БРОКЕР 2001 ЕOOД BROKER 2001
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1839
район р-н Кремиковци
бул. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ No 459
БРОКЕР ИНС ГРУП ООД
БЪЛГАРИЯ
област Враца, община Враца
гр. Враца 3000
ул.ПАНАЙОТ ВОЛОВ 1А
тел.: 092/666878, факс: 092/666878
Електронна поща: BROKER_INS_GROUP@ABV.BG
 
БРОКЕР ИНС ООД BROKER INS
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район Триадица
ул. КЪРНИГРАДСКА 3 ет.2
БРОКЕР КОНСУЛТ ИНС ООД Broker Consult Ins
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1618
район р-н Витоша
Симеон Радев No 40, вх. Б, ет. 6, ап. 36
БРОКЕРС КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ
област Стара Загора, община Стара Загора
гр. Стара Загора 6000
ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ No 60, ет. 1
тел.: 042636050
Електронна поща: brokers.sz@abv.bg
БРОКЕРСКА КЪЩА ИНСАРТ ЕООД BROKERAGE HOUSE INSART EOOD
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4004
район р-н Южен
ул. КУКУШ No 13, ет. 5, ап. 17
тел.: 032 65 21 01, факс: 032 65 21 07
Електронна поща: ins_art@yaho.com, Интернет страница: www.insart-brokers.com
БУЛ БРОКЕР ООД  
район р-н Красна поляна
ж.к. "Разсадник-Коньовица", бл. 26, вх. А, ет. 2, ап. 4
БУЛРОМ-ГЛОБЪЛ ГРУП EOOД  
"BULROM-GLOBAL GROUP" LTD
гр. Търговище 770
ул. "Скопие" No 17, вх. А, ет. 3, ап. 8
тел.: 00359 887 26 00 50
Електронна поща: office@brgins.com
ВАРНА ИНС - БРОКЕР ООД област Русе, община Сливо поле
с. Кошарна 7062
УЛ. РИЛА No 3
ВЕДИС ООД VEDIS
гр. Перник 2304
ул. ЮРИЙ ГАГАРИН бл. 11 вх.В ет.10 ап.43
тел.: 0889314387, факс: 076670410
Електронна поща: VEDIS_LTD@MAIL.BG
ВЕНЦИ ИНС БРОКЕР ЕООД VENCI INS BROKER LTD
област Габрово, община Габрово
гр. Габрово 5300
ул. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" No 58
ВЕСТ КОНСУЛТ ООД област София (столица), община Столична
гр. София 1172
район р-н Изгрев
ж.к. ДИАНАБАД, бл. 42А, вх. А, ет. 1, ап. 1
ВИВА БРОКЕР ИНС ООД Viva Broker Ins Ltd.
р. София 1618
район р-н Овча купел
ж.к. Овча Купел, Боряна No 43А, ап. 12
тел.: 8704358, факс: 8704358
Електронна поща: office@viva-brokerins.eu
"ВИКТОРИЯ ЗБ" ЕООД
 
“VICTORIA ZB“LTD
БЪЛГАРИЯ
област Хасково, община Хасково
гр. Хасково 6300
ж.к. Бадема, бл. 13, вх. Б, ет. 6, ап. 34
ВФП - БЪЛГАРИЯ ООД
  WVP - BULGARIA
гр. Пловдив 4003
район р-н Северен
МАРИЦА No 27, вх. В, ет. 2, ап. обект 2-В
тел.: 96 28 16, факс: 96 28 16
Електронна поща: wvpbulgaria@yahoo.com
ВЕГА БРОКЕРС ООД гр. Варна 9010
район р-н Приморски
ул. ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН No 57, ап. 4
тел.: 052/ 655 685
Електронна поща: VEGABROKERS@ABV.BG
ГАЛА ИНС БРОКЕРС ЕООД GALA INS BROKERS
гр. Варна 9000
район р-н Одесос
ул. ШИПКА No 18
тел.: 052 603 194, факс: 052 602 571
Електронна поща: GALA_INS@MAIL.BG
ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД GENERALNA AGENTSIA BULGARIA
р. Добрич 9300
ул.НЕЗАВИСИМОСТ 14 ет.2
тел.: 58603056, факс: 58605265
Електронна поща: ga_bulgaria@b-trust.org
ГЕОРГИЕВ ЕКИП ЕООД област Велико Търново, община Горна Оряховица
гр. Горна Оряховица 5100
ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ No 2Б
ГЕТ КОНСУЛТ ЕООД GET CONSULT
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9010
район р-н Приморски
УЛ. "ФЕЛИКС КАНИЦ" No 52, вх. Б, ет. 4, ап. 32
ГРИЙН БРОКЕРИДЖ ООД GREEN BROKERAGE LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1618
район р-н Овча купел
ул. Буземска No 13, вх. A, ет. 1, ап. 76
ГРИЙН МАСТЪР ООД GREEN MASTER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1799
район р-н Младост
ж.к. МЛАДОСТ 2, бл. 242, вх. 4, ап. 23
тел.: 02/8022641, факс: 02/9202268
ДЕ ПЛЮС ЕООД DE PLUS
БЪЛГАРИЯ
област Пазарджик, община Пазарджик
гр. Пазарджик 4400
ул."Димитър Греков" No 16, вх. А, ет. 4, ап. 10
ДЕНМАР БРОКЕРС ООД DENMAR BROKERS
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Одесос
ул. КАЛИНА No 5, ет. 1, ап. 2
ДС БРОКЕРС ЕООД DS BROCKERS LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Средец
бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ No 40, ет. 2
ДЖИ ТИ АЙ КЪНСАЛТИНГ ЕООД GTI Consulting LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1505
район р-н Подуяне
ж.к. Сухата река, -- No --, бл. 2, вх. Г, ет. 6, ап. 17
ДИТАЛ БРОКЕР ООД „Dital Broker“ Ltd.
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1164
район р-н Лозенец
ул. "Златовръх" No 63, ет. 1
ЕВРО БРОКЕР ООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1113
район р-н Изгрев
ул. ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ No 20, ет. 8, ап. 10
тел.: 816 43 53
Електронна поща: e.tsenov@evrobroker.com
ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ ЕООД EUROLIFE BULGARIA
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1505
район р-н Оборище
ул. ПРОФ. ДЖОВАНИ ГОРИНИ No 10, ет. 1, ап. 1
тел.: +359 2 94200 30, факс: +359 2 94200 37
Електронна поща: office@eurolife.bg, Интернет страница: http://www.eurolife.bg/
 ЕЛИТ КОНСУЛТ БРОКЪРС ООД ELITE CONSULT BROKERS Ltd.
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1172
район р-н Изгрев
ж.к. Дианабад, ул. "Николай Хайтов" No 23
тел.: 0700 1 7448
Електронна поща: office@insservice.bg, Интернет страница: www.insservice.bg
ЕМ ЕС ДЖИ-БГ ООД MSG
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1407
район р-н Лозенец
ул. СВЕТИ НАУМ No 24
тел.: 9634528, факс: 9634528
Електронна поща: msg-bg@b-trust.org, Интернет страница: http://www.мsg-bg.net
ЕООД МАРИНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ MARINS INTERNATIONAL
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Одесос
ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ No 40
 
ЕС ДИ АЙ ГРУП ООД S D I GROUP
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1504
район р-н Оборище
ул. Сан Стефано No 17, ет. 3
Интернет страница: www.sdi.bg
 
ЕС ЕЛ АЙ EООД SLI
БЪЛГАРИЯ
област Стара Загора, община Стара Загора
гр. Стара Загора 6000
ул. САВА СИЛОВ No 76
ЕС ЕНД КА КОНСУЛТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ
област Бургас, община Бургас
гр. Бургас 8000
"Шар планина" No 17
ЕС ТИ АЙ БРОКЕР ООД S T I BROKER LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1404
район р-н Триадица
ж.к. СТРЕЛБИЩЕ, бл. 13А, вх. Б, ет. 4, ап. 42
ЕСПЕТЕК ООД ESPETEK
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Средец
ул. „Цар Калоян” No 8, ап. офис 21
ЕГИДА БРОКЕРС ООД БЪЛГАРИЯ
област Сливен, община Сливен
гр. Сливен 8800
УЛ.РАЙКО ДАСКАЛОВ No 7, ет. 3, ап. 3
ЕЙЧ ЕНД ПИ ИНШУРЪНС БРОКЕР ООД H& P Insurance Broker
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1142
район р-н Средец
бул. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ No 79
тел.: 02/9871539, факс: 02/9813452
Електронна поща: OFFICE@TOKUDABROKER.COM, Интернет страница: WWW.TOKUDABROKER.COM
 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ГАРАНТ ИНШУРЪНС ЕООД INSURANCE BROKER GARANT INSURANCE Ltd.
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1404
район р-н Триадица
бул. България No 5
тел.: 087 7757106; 088 8557109
Електронна поща: office@garantins.bg
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕКЛЕКТУС ЕООД Eclectus Insurance broker
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1404
район р-н Триадица
бул. Гоце Делчев, бл. 42, вх. В, ет. 3, ап. 55
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ТАГ ИНС ООД ZASTRAHOVATELEN BROKER TAG INS
БЪЛГАРИЯ
област Благоевград, община Благоевград
гр. Благоевград 2700
ЧАКАЛИЦА No 2, вх. В, ет. 1
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА К & Е ООД INSURANCE BROKER HOUSE K& E OOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1330
район р-н Младост
ж.к. Младост, бул. Йеросалим, бл. 54, вх. А, ап. офис 2
тел.: 02 9745374, факс: 02 9745375
Електронна поща: office@fbconsult.eu, Интернет страница: www.fbconsult.eu
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-БРОКЕРСКА КЪЩА ГМ ООД БЪЛГАРИЯ
област Бургас, община Бургас
гр. Бургас 8000
Патриарх Евтимий No 26, ет. 3
ЗБК БАЛКАН АД ZBK BALKAN JSC
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1202
район р-н Сердика
ул. Клокотница No 2А, Бизнес Център "ИВЕЛ", ет. 9, ап. офис 26
тел.: 9179860
Електронна поща: office@zbkbalkan.com
ЗБК ВАРЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Оборище
ул. ПАРИЖ No 8
тел.: 930 99 76, факс: 930 99 79
Електронна поща: varex@varexgroup.com
ЗЛАТИ - 365 ЕООД ZLATY – 365
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1797
район р-н Студентски
ж.к. МЛАДОСТ 1, бл. 82, вх. А, ет. 7, ап. 24
тел.: 8708722, факс: 8702751
Електронна поща: dar_1903@abv.bg
ЗП - СТРЕЛЕЦ" ООД БЪЛГАРИЯ
област Стара Загора, община Стара Загора
гр. Стара Загора 6000
ул."Св. Княз БОРИС" No 85, ет. 1, ап. 7
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ПРО ИНС ООД Insurance broker Pro Ins
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1592
район р-н Искър
Илия Бешков No 2
И.С.С.99 ЕООД I.C.C.99
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район Оборище
Г.С.РАКОВСКИ No 117, ет. 6
ИЗИ - БРОКЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ
област Враца, община Враца
гр. Враца 3000
МАКСИМ ГОРКИ No 9, вх. Б, ет. 4, ап. 20
тел.: 0888888515
Електронна поща: IZI_KONSULT@ABV.BG
ИНС БРОК Г ООД INS BROK G
БЪЛГАРИЯ
област Габрово, община Габрово
гр. Габрово 5300
ул. ТОТА ВЕНКОВА No 5, вх. В, ет. 3, ап. 8
ИНС БРОКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД “INS BROKER BULGARIA” PLtd.
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1517
район р-н Подуяне
Станислав Доспевски No 3
Електронна поща: insbulgaria@abv.bg
"БГ ИНС - ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ЕООД
 
BG INS
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1124
район р-н Средец
ж.к. Яворов, „Загоре” No 9
ИНТОИТ ООД INTOIT
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1680
район р-н Красно село
ж.к. КРАСНО СЕЛО, кв. БОРОВО, бл. 233, ет. 4, ап. 15
ИНФО БРОКЕРС ЕООД INFO BROKERS
БЪЛГАРИЯ
област Сливен, община Сливен
гр. Сливен 8800
ж.к. ДРУЖБА, бл. 40, вх. Д, ет. 3, ап. 9
тел.: 0885 825025
КАСКО 2000 ООД "KASKO-2000" EOOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1612
район р-н Красно село
ул."Драгшан" No 40
Електронна поща: kacko.bk@gmail.com
КВАРТА ООД БЪЛГАРИЯ
област Ямбол, община Ямбол
гр. Ямбол 8600
ул. " ЖОРЖ ПАПАЗОВ", № 6, вх.А, ет.1, ап.3
тел.: 046/663303, факс: 046/663301
Електронна поща: kvarta@abv.bg
КЗЦ БУЛСТАР ЕООД KZC BULSTRAT
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Триадица
ул. ЦАР АСЕН No 3, ет. 1
тел.: 9808005
КМ И Д ЕООД KM and D
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Приморски
УЛ.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ No 54, ет. 3, ап. 14
КОЛХИДА ЗБ ООД KOLHIDA ZB
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1505
район р-н Оборище
бул. МАДРИД No 56
КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА СКОРПИОН ИНС ООД KONSULTANTSKA KANTORA SKORPION INS
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район р-н Централен
бул. "Христо Ботев" No 102
КОРИС - БЪЛГАРИЯ ООД CORIS BULGARIA LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Средец
БУЛ. В.ЛЕВСКИ No 1, вх. А, ет. 4
тел.: 9505010, факс: 9505012
Електронна поща: antoaneta.ivtorieva@coris.bg, Интернет страница: www.coris.bg
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР КРЕДИТ КО" ЕООД INSURANCE BROKER CREDIT Co
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район р-н Централен
ул."ГЛАДСТОН" No 62Б, ет. ПАРТЕР
ЛАЙФ БРОКЕР ЕООД LIFE BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Оборище
ул. СТАРА ПЛАНИНА No 3, ет. 1, ап. 2
ЛЕВ ИНС БРОКЕР ЕООД LEV INS BROKER
БЪЛГАРИЯ
област Плевен, община Плевен
гр. Плевен 5800
ул. КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ No 3, ет. 1
 
ЛР БРОКЕР ООД LR BROKER Ltd
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1111
район р-н Слатина
ж.к. ГЕО МИЛЕВ, ул.СВЕТЛОСТРУЙ No 15, вх. Б, ет. 1, ап. 13
МАКС БРОКЕР ООД MAX BROKER LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1172
район р-н Изгрев
ж.к. Дианабад, Апостол Карамитев, бл. 3А, ет. 3, ап. 14
тел.: 0888242352
Електронна поща: office@maxbroker.eu
МАРТИКА ЕООД MARTIKA
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1172
район р-н Изгрев
ж.к. ДИАНАБАД, бл. 45/46, вх. Е, ет. 6, ап. 91
тел.: 0888/46 31 51
Електронна поща: t_staytcheva@mail.bg , Интернет страница: www.martika.bg
МАРШ ЕООД MARSH
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1784
район р-н Младост
бул. "Цариградско шосе" No 90, бл. Капитал Форт Бизнес център, сграда А, ет. 11
Интернет страница: www.marsh.com
МВМ-11ЕООД MVM-11
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1619
район р-н Витоша
ВОЙНЯГОВО No 13
тел.: 951 56 57
МНД БЪЛГАРИЯ ЕООД MND BULGARIA
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1619
район р-н Витоша
МИЛЕ ПОПЙОРДАНОВ No 18, ап. 2
"МЕГА ИНС БРОКЕР" ЕООД
 
  MEGA INS BROKER LTD
БЪЛГАРИЯ
област Бургас, община Бургас
гр. Бургас 8000
Ивайло No 101, ет. 2
НТК" ЕООД NTK
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район р-н Централен
Христо Ботев No 82, ет. 7
ОМЕГА ИНШУРЪНС БРОКЕР ЕООД OMEGA INSURANCE BROKER LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1408
район р-н Триадица
ж.к. Иван Вазов, Михаил Буботинов No 31, бл. ., вх. Б, ет. 4, ап. 20
ПЕ ЕНД ЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Младост
бул. СЛИВНИЦА No 187, ет. 8, ап. 60
ПЕТОМАР БРОКЕР ЕООД PETOMAR BROKER
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Приморски
Димитър Икономов No 21
тел.: 0898 637 247, 0899 814 444
Електронна поща: petomarbroker@abv.bg
ПЪРВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОСРЕДНИЧЕСКА КЪЩА ЕООД БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район р-н Централен
ул. 11-ти АВГУСТ No 5, ет. 1, офис 6
тел.: 032 625 685, факс: 032 625 685
Електронна поща: pzpk@abv.bg
ПРОБРОКЕР ООД ProBroker OOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1592
район р-н Искър
Искърско шосе No 13
РИД КОМЕРС АД RID COMERS
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1164
район Лозенец
ул. ДОБРИ ВОЙНИКОВ No 31
тел.: 02/9833352, факс: 02/9814606
РИЛА БРОКЕР ООД RILA BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1142
район р-н Средец
бул. ФРИТЬОФ НАНСЕН No 9
тел.: 9533602, факс: 9533602
РС БРОКЕРС ООД
  RS BROKERS
 
БЪЛГАРИЯ
област Бургас, община Бургас
гр. Бургас 8000
бул. Стефан Стамболов No 2
СИ АЙ БИ ООД CIB Ltd
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Триадица
ул. КНЯЗ БОРИС I No 100, ап. 13
СИС БРОКЕР ООД "SIS BROKER" Ltd.
БЪЛГАРИЯ
област Добрич, община Добрич
гр. Добрич 9300
ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО No 11
тел.: 070011114
Електронна поща: d.komarova@sisgroup.bg
СМГ БРОКЕРС ЕООД SMG BROKERS
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1619
район р-н Витоша
ж.к. КНЯЖЕВО, ул.КОРЕНЯЦИТЕ No 46
тел.: 897615120
СОМОНИ БРОКЕР ИНС ООД SOMONI BROKER INS
БЪЛГАРИЯ
област Стара Загора, община Стара Загора
гр. Стара Загора 6000
ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ No 112, ет. 2, ап. 2
тел.: 042/254197, факс: 042/254197
Електронна поща: somonifb@mbox.contact.bg, Интернет страница: somonibg.com
СОНЕРС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ
област Бургас, община Бургас
гр. Бургас 8000
ж.к. ЛАЗУР, бл. 65, вх. 3, ет. 1, ап. 2
СОПЕТ ЕООД SOPET
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1618
район р-н Витоша
ул."Симеон Радев" 52
тел.: 0888 57 70 07
Електронна поща: sopet@online.bg
СОФИЯ БРОКЪРС ЕООД SOFIA BROKERS
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9009
район р-н Владислав Варненчик
ул. АТАНАС МОСКОВ No 3
СРЕДЕЦ-ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ООД SREDETZ-ZASTRAHOVATELEN BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1404
район р-н Триадица
бул. България No 49А, ет. 4, ап. офис 41
СТАР ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ООД STAR INS ZASTRAHOVATELEN BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1407
район р-н Лозенец
бул. ПЕЙО ЯВОРОВ 6 ЕТ.2, ОФИС 3
СТАРТ ИНВЕСТМЪНТ ООД START INVESTMENT
БЪЛГАРИЯ
област Бургас, община Бургас
гр. Бургас 8000
ж.к. СЛАВЕЙКОВ, бл. 55, вх. Б, ет. 5, ап. 9
тел.: 0885037124
Електронна поща: dslavov@hotmail.de
СТЕФАНОВ БРОКЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4003
район р-н Северен
бул. Васил Априлов No 158
тел.: 511511
СУАБ - СБА ЕООД "SUAB-SBA" PLLC
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1090
район Триадица
пл. ПОЗИТАНО 3
тел.: 9876943, факс: 9876943
Електронна поща: e-suab@uab.org, Интернет страница: ww.uab.org
СЪГЛАСИЕ ИНС БРОКЕР ЕООД Saglasie Ins Broker EOOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1113
район р-н Изгрев
ул. "Фредерик Жолио Кюри" No 20, ет. 8
СИДЕРАЛ БРОКЕРИ EООД „Sideral brokers“ Ltd.
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1407
район р-н Лозенец
ж.к. Лозенец, бул. „Черни връх“ No 47, Бизнес център „Витоша”, Сектор „Б”, ет. 3
тел.: 0884 113 014; 0888 776 703
Електронна поща: louis.coomans@sideralnet.com; tanya.svechnikova@sideralnet.com
СОФКОНСУЛТ ООД SOFKONSULT
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9010
район р-н Приморски
к.к. СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА No 35
ТАЙМ БРОКЪРС ЕООД TIME BROKERS
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Приморски
ул. "Генерал Паренсов" No 3
тел.: 052 603726
Електронна поща: varna2@armeec.bg
ТИ БИ АЙ РЕНТ ЕАД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1421
район р-н Лозенец
ул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ 52-54 ет.2
тел.: 02/8163961, факс: 02/8163979
УНИКРЕДИТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД UNICREDIT INSURANCE BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1303
район р-н Възраждане
Гюешево No 14
ФИНБРОКЕРС ООД FinBrokerS
БЪЛГАРИЯ
област Враца, община Враца
гр. Враца 3000
ул. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ № 9, ПАТРЕР
тел.: 0887236109
Електронна поща: nikolay_asparuhov@abv.bg
ХЕБЪР БРОКЕР ИНС ЕООД “HEBAR BROKER INS“ EOOD
БЪЛГАРИЯ
област Хасково, община Харманли
гр. Харманли 6450
"Рила" No 9, бл. 208, вх. Б, ет. 0, ап. 30
ХЕРМЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД HERMES CONCULTING
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1113
район р-н Изгрев
Майор Юрий Гагарин No 6, бл. 65А, вх. Б, ет. 3, ап. 17
тел.: 980 3224
ХЕНДИ ТЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1799
район р-н Младост
ж.к. МЛАДОСТ 2, АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ No 54
тел.: 029716010, факс: 029713586
Електронна поща: law@handybg.com
ЦЕНТРАЛНО ЕВРОПЕЙСКА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1612
район р-н Красно село
бул. Цар Борис ІІІ No 111 А
Електронна поща: cebk@abv.bg
ШИПКА Т.А. ЕООД SHIPKA-T.A.
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Възраждане
Света София No 6
тел.: 02 9879921
Електронна поща: office@shipkata.com
ЮНАЙТЕД БРОКЕР ООД UNITED BROKER
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
ул. ДЕБЪР No 36, ет. 1, ап. 2
Електронна поща: unbroker2011@abv.bg
ЮРОПРИЗ ООД YUROPRIZ OOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1220
район р-н Надежда
ЗАХАРИ СТОЯНОВ No 35
тел.: 0888703864
Електронна поща: juropriz@b-trust.org
ЮНИОН БРОКЪРС ООД UNION BROKERS
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1618
район р-н Овча купел
ж.к. ОВЧА КУПЕЛ, ЛЮБЛЯНА No 42, вх. А, ет. 4, ап. 14
2М БРОКЕР ООД 2M BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1606
район р-н Красно село
Владайска No 49, ет. 1
АБАКУС БРОКЕР ООД ABACUS BROKER
БЪЛГАРИЯ
област Стара Загора, община Стара Загора
гр. Стара Загора 6000
ул. Захари Княжески No 16, партер, офис 1
АБГ КОНСУЛТИНГ ООД ABG CONSULTING
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1434
район р-н Витоша
ж.к. СИМЕОНОВО, ПРЯКА ПОЛЯНА No 1
тел.: +359898454445, факс: +35929613692
Електронна поща: boris_c@abv.bg
АВАНГАРД ИНШУРЪНС БРОКЕР ЕООД AVANTGARDE INSURANCE BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1510
район р-н Подуяне
ж.к. ХАДЖИ ДИМИТЪР, МАКГАХАН, бл. 70, вх. В, ет. 5, ап. 60
АВИС ИНС БРОК ЕООД AVIS INS BROK
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район р-н Централен
ул. ЦАР АСЕН No 33, ет. 7, ап. 39
АДАМА 61-Р ЕООД БЪЛГАРИЯ
област Ямбол, община Ямбол
гр. Ямбол 8600
ж.к. ДИАНА, бл. 7, вх. Б, ет. 7, ап. 45
 
АДВАНС ИНШУРЪНС СЪЛЮШЪНС БРОКЕР АД ADVANCE INSURANCE SOLUTIONS BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1113
район р-н Изгрев
ж.к. Изток, ул. Николай Хайтов No 3А, ет. 4
тел.: +359 2 963 0551, факс: +359 2 963 0561
Интернет страница: www.ais.bg
"СИТИ БРОКЕРС" ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Лозенец
ж.к. Лозенец, Галичица No 33Б, ет. 1, ап. 3
АЙ ПИ ЕС СЪРВИСИЗ ООД IPS SERVICES LTD
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Одесос
ул. Александър Дякович No 45, вх. В, ет. 4, ап. 14
тел.: 052630985, факс: 052605578
АКВАИНС БРОКЕР EООД AQUAINS BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1505
район р-н Оборище
ж.к. "Подуяне", ул. "Марица" No 11
АКОРТ ООД Akort
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Триадица
Витоша No 10, ет. 4, ап. 16
тел.: 02-9377971, факс: 02-9377979
Електронна поща: b.todorov@kuehnleasing-bg.com, Интернет страница: www.kuehnleasing-bg.com
АКСЕН ЕООД AXXEN Ltd
БЪЛГАРИЯ
област Благоевград, община Петрич
гр. Петрич 2850
ул.ЦАР БОРИС III No 60
АКТИВ ГЛОБАЛ ООД Active Global Ltd
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1309
район р-н Илинден
ж.к. Света Троица, бл. 315, вх. Г, ет. 7, ап. 87
АЛЕКСАНДЪР БРОКЕР ООД ALEKSANDAR BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1335
район р-н Люлин
ж.к. ЛЮЛИН 10, бл. 110, вх. В, ет. 2, ап. 59
АЛФА РИСК ИНШУРЪНС ЕООД ALFA RISK INSURANCE LLC
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1463
район р-н Триадица
ул. Хан Аспарух No 23, ет. 1, ап. 1
АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД AMARANT BULGARIA
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1463
район р-н Триадица
ул. "Хан Аспарух" No 5
тел.: 02/ 953 27 95, факс: 02/ 851 15 70
АНВЕЛ-2005 ЕООД ANVEL – 2005
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1612
район р-н Красно село
ж.к. ЛАГЕРА, ул. СМОЛЯНСКА No 2, ет. 3, ап. 13
АС БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1407
район р-н Лозенец
бул. Черни връх No 51Д
АВГУСТА БРОКЕР КОНСУЛТ ЕООД "AVGUSTA BROKER CONSULT" EOOD
БЪЛГАРИЯ
област Стара Загора, община Стара Загора
гр. Стара Загора 6000
ул.ПОП МИНЧО КЪНЧЕВ No 97, ет. 2, ап. 6
тел.: 042/ 602203, факс: 042/ 602203
Електронна поща: avgusta_sz@abv.bg
АДМИРАЛ ИНШУРЪНС БРОКЕР ООД ADMIRAL INSURANCE BROKER LTD
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Одесос
пл. Екзарх Йосиф No 1, ет. 2, ап. 4
АЗА ФИНАНС ЕООД
  AzA finance LTD
 
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1303
район р-н Възраждане
бул. Христо Ботев No 74, вх. 1, ет. 1, ап. 1
АЙ ЕМ ДЖИ БРОКЕР ООД БЪЛГАРИЯ
област Хасково, община Димитровград
гр. Димитровград 6400
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ No 35
 
АЙЕНЕМ ДИЗАЙН ЕООД INM Design
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1517
район р-н Слатина
„Мими Балканска” No 140
АКСА БРОКЕР ООД „Aksa Broker” LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1700
район р-н Студентски
Проф. Атанас Иширков No 31
АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД ALLIANZ LEASING BULGARIA
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1510
район р-н Подуяне
ул. РЕЗБАРСКА No 5
Б.Г.Е.М. - 99 ООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1680
район р-н Триадица
бул. Витоша No 119, ет. 1
тел.: 02/ 958 73 87
Електронна поща: bgem_99@abv.bg
БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД BALKAN INSURANCE BROKER AGENCY
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1164
район р-н Лозенец
ж.к. Лозенец, ул. "Митрополит Кирил Видински" No 4
тел.: 02 / 9631325
Електронна поща: office@rashev.net
БЕЙСИК-М ЕООД BASIK - M EOOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1680
район р-н Красно село
ж.к. БОРОВО, ул. СОЛУН No 49, ет. 2, ап. 9
тел.: 0887289145
Електронна поща: sganov@mail.bg
БЕТА БРОКЕР ЕООД  
БИЛД ЕКО ЕООД BETA BROKER LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1680
район р-н Витоша
ж.к. Манастирски ливади-запад, Ралевица No 92, бл. --, вх. --, ет. 2, ап. ----
БЛЯК СИИ БРОКЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ
област Бургас, община Бургас
гр. Бургас 8000
ж.к. ЗОРНИЦА, бл. 2, вх. 2, ет. 7
БРОКЕР АН ЕООД БЪЛГАРИЯ
област Добрич, община Добрич
гр. Добрич 9300
УЛ. "ВИДА ДИМИТРОВА" No 22
тел.: 0886806024
БРОКЕР ИНВЕСТ ООД BROKER INVEST Ltd.
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1700
район р-н Студентски
бул. НИКОЛА ГАБРОВСКИ No 102
БРОКЕР М ООД BROKER M
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1303
район р-н Възраждане
ж.к. ЗОНА Б-5, бл. 11, вх. А, ет. 3, ап. 15
БРОКЕРС БГ - ИНТЕРКАНЕКШЪН ООД BROKERS BG- INTERCONNECTION
БЪЛГАРИЯ
област Стара Загора, община Казанлък
гр. Казанлък 6100
Христо Ботев No 62, вх. А, ап. 26
тел.: 0431/84127, факс: 0431/84127
БРОКЕРС КЛУБ ЕООД BROKERS KLUB
БЪЛГАРИЯ
област Ямбол, община Ямбол
гр. Ямбол 8600
ЮНДОЛА No 66
тел.: 0886795664
БРОКОМ-2000 ООД BROKOM-2000
БЪЛГАРИЯ
област Разград, община Разград
гр. Разград 7200
ж.к. ОРЕЛ, бл. 17, вх. А, ет. 2, ап. 5
тел.: 084/661063
БУЛ АУТО БРОКЕР ЕООД "BUL AUTO BROKER" Ltd
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1700
район р-н Лозенец
Иван Радоев No 17
БЪЛГАРСКИ БРОКЕР ООД BULGARIAN BRОKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1504
район р-н Оборище
ж.к. ., ул. Тракия No 35, бл. ., вх. 1, ет. ., ап. офис 2
В БРОКЕР ЕООД V Broker
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1303
район р-н Възраждане
ул.Странджа No 98, ет. 7, ап. 23
ВАРАША ЕООД VARASHA
БЪЛГАРИЯ
област Смолян, община Смолян
гр. Смолян 4700
ул. Студентска No 31
тел.: 0878787519
ВАРИАНТ - АБВ АД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Лозенец
АРХ.ЙОРДАН МИЛАНОВ No 20
тел.: 9305520, факс: 9555925
ВАРНА БРОКЕР ООД VARNA BROKER
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Одесос
ул. ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ 4 ет.6 ап.12
тел.: 052/500514
ВАРНА ИНШУРЪНС ПАРТНЪРС БРОКЕР ООД БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Одесос
ул. ГАБРОВО No 29 ПАРТЕР
ВЕЛЕС ООД VELES
БЪЛГАРИЯ
област Хасково, община Хасково
гр. Хасково 6300
бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ No 61, вх. В, ет. 2, ап.
ВЕРОНАС БРОКЕР ООД VERONAS BROKER OOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1343
район р-н Люлин
ж.к. ЛЮЛИН, бл. 32, вх. Е, ет. 1, ап. 108
ВИ ДЖИ ИНС БРОКЪРС ООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Оборище
Евлоги Георгиев No 169, ет. 2
ВИ ДИ АЙ БРОКЕР ООД VDI BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1111
район р-н Слатина
ул. Елисавета Багряна No 20, вх. Б, ет. 5, ателие 5
тел.: 02/8680698
Електронна поща: office@vdi-broker.com
ВИВА БРОК ООД VIVA BROK
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район р-н Централен
бул. Цар Борис ІІІ Обединител No 124, ет. партер
ВИГАРЪС ЕООД VIGOROUS
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1113
район р-н Изгрев
ж.к. ИЗГРЕВ, ул. ЕЛЕМАГ No 26, вх. А, ет. 3, ап. 7
ВИКТЕРИКС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД VICTERYX INSURANCE BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1324
район р-н Люлин
ж.к. Люлин, бл. 710, вх. В, ет. 6, ап. 54
Електронна поща: victeryx@gmail.com, Интернет страница: www.victeryx.com
ВИП БРОКЕРС ГРУП ООД VIP BROKERS GRUP OOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1680
район р-н Красно село
ж.к. КРАСНО СЕЛО, бл. 192, вх. Б, ет. 3, ап. 55
тел.: 0887/617317
Електронна поща: ocetarov@mail.bg
ВИТОША БРОКЕР ООД VITOSHA BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1680
район р-н Красно село
ж.к. Борово, ул. "Пирински проход" No 47, вх. В, ет. 3, ап. 9
ВК МЕНИДЖМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Триадица
ул. КЪРНИГРАДСКА No 19
тел.: 9 394 911, факс: 99 394 920
ВОКС ООД VOX LTD
БЪЛГАРИЯ
област Велико Търново, община Велико Търново
гр. Велико Търново 5000
ул. ПРОФЕСОР ИЛИЯ ЯНУЛОВ No 3, вх. Б, ет. 3, ап. 8
тел.: 062/519107, факс: 062/519107
Електронна поща: voxvt.bg@gmail.com
ВР ГРУП ООД VR GROUP LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1309
район р-н Илинден
ж.к. ИЛИНДЕН, ул. ЦАР СИМЕОН бл. 120А ет.5 ап.17
тел.: 0888880602
Електронна поща: vrgroup@abv.bg, Интернет страница: www.vrgroup-bg.com
ВТИ БРОКЕРС ЕООД "VTI Brokers" Ltd.
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1164
район р-н Лозенец
ГАЛИЧИЦА No 44, ап. 4
ВЯРА ЕООД VIARA
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1113
район р-н Слатина
ж.к. ГЕО МИЛЕВ, КОСТА ЛУЛЧЕВ No 15А, вх. 0, ет. 0, ап. 3
тел.: 02 9797097, факс: 02 9797079
Електронна поща: angelova@viara-ins.com
ВИ АЙ БРОКЕР ООД „V I Broker” Ltd.
БЪЛГАРИЯ
област Бургас, община Бургас
гр. Бургас 8000
„Цар Самуил“ No 8
тел.: 0894443010, факс: 056/993 888
Електронна поща: office@vibroker.bg, Интернет страница: www.vibroker.bg
ГАРАНТ КОНСУЛТИНГ ЕООД GARANT CONSULTING
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1164
район р-н Лозенец
ул. Плачковица No 1, ет. партер, офис 1
ГЛОБЪЛ ЛАЙФ EООД GLOBAL LIFE Ltd.
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1142
район р-н Средец
ХАН КРУМ No 47, ет. 1
ГОЛД ИНС БРОКЕР ООД GOLD INS BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1164
район р-н Лозенец
ул. ЗЛАТОВРЪХ No 22, вх. А, ап. 8
Електронна поща: goldins@abv.bg, Интернет страница: www.goldins.eu
ГАМА КОНСУЛТ 2012 ООД GAMA KONSULT 2012 LTD
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Хисаря
гр. Хисаря 4180
ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ No 15
тел.: 0899532113
ГЛОБИО ИНШУРЪНС БРОКЕР ООД „Globio Insurance Broker” LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1510
район р-н Подуяне
ул. ДОНЧО ВАТАХ No 67, ет. 1, ап. 5
ГРЕКО ДЖЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД GrECo JLT Bulgaria
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1463
район р-н Триадица
бул. "Витоша" No 146Б, ет. 4, офис 44
Д ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД D INSURANCE BROKER EOOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1606
район р-н Красно село
бул. Ген. Тотлебен No 8
ДА ЧУКНА НА ДЪРВО ЕООД DA CHUKNA NA DARVO EOOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1111
район р-н Слатина
ж.к. ЯВОРОВ, бл. 73, ет. 10, ап. 22
тел.: 9714004, факс: 9717557
Електронна поща: dachukna@abv.bg
ДЕСИ-АУТО ООД БЪЛГАРИЯ
област Търговище, община Търговище
гр. Търговище 7700
ул.Шипка No 4, ет. 2, ап. 2
ДЖАДА КОНСУЛТ EООД DJADA CONSULT
БЪЛГАРИЯ
област Враца, община Враца
гр. Враца 3000
ул. МИТО ОРОЗОВ No 22А
ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР ООД
 
"GENERAL BROKER" LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1309
район р-н Илинден
ж.к. СВ.ТРОИЦА, ЦАР СИМЕОН No 302, бл. 324, вх. Б, ет. 1, ап. 3
ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕРС АД GENERAL BROKERS
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1336
район р-н Люлин
ж.к. ЛЮЛИН, бл. 301, вх. А, ет. 4, ап. 19
 ДЖИ БРОКЕРС ЕООД G BROKERS
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4003
район р-н Северен
бул.МАРИЦА No 53, вх. В, ет. 1, ап. 4
"АЙ ДЖИ ЕМ БРОКЕРС" ЕООД IGM BROKERS
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1164
район р-н Лозенец
ул. Галичица No 33Б, ет. 1
 ДИДЖЕЙ БРОКЕР ООД DJ BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1404
район р-н Триадица
ж.к. Стрелбище, ул.БАДЕМОВА ГОРА No 20А
Електронна поща: djbroker@abv.bg
ДРАБЕЛ ООД DRAВEL
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1233
район р-н Сердика
ж.к. Банишора, ул.Клокотница No 50, ет. 1, ап. 1
ДСК ЛИЗИНГ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД DSK LEASING INSURANCE BROKER EOOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1303
район р-н Възраждане
бул. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ No 101, бл. МОЛ СОФИЯ, вх. СОФИЯ ТАУЪР, ет. 4
тел.: 02/8100511, факс: 02/9802201
Електронна поща: auto@dskleasing.bg, Интернет страница: www.dskleasing.bg
ДЖИ ЕМ ДЖИ БРОКЕРС ЕООД G M G BROKERS LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1164
район р-н Лозенец
бул. "Джеймс Баучер" No 71, ет. 2
ДИ ЕМ БРОКЕР ЕООД DM BROKER LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1330
район р-н Красна поляна
ж.к. Разсадник Коньовица, бл. 87, вх. Н, ет. 4, ап. 9
тел.: 0888320415
Електронна поща: magi.popova87@gmail.com
ДИНАМИКА ЕООД DINAMIKA
БЪЛГАРИЯ
област Благоевград, община Благоевград
с. Бело поле 2709
ул. Ванчо Богданов No 46
тел.: 073 833480, факс: 073 833480
Електронна поща: dinamikaeood@abv.bg
ДОБРИЧ ИНШУРЪНС БРОКЪРС ЕООД БЪЛГАРИЯ
област Добрич, община Добрич
гр. Добрич 9300
жк ДРУЖБА 4 бл. 66 вх.Б ет.2 ап.3
ДОВЕРИЕ БРОКЕР ООД Doverie Broker LTD
БЪЛГАРИЯ
област Хасково, община Хасково
гр. Хасково 6300
ул.Добруджа No 16
Е-БРОКЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1612
район р-н Красно село
ул. Церова гора No 12-14, магазин № 4
тел.: 0877375844
Електронна поща: eurovista.bo@gmail.com
ЕВА ГРИЙН ЕООД EVA GREEN
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1797
район р-н Студентски
ж.к. МЛАДОСТ 1, бл. 91Б, вх. В, ет. 6, ап. 67
ЕВИТА М БРОКЕР ООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1592
район р-н Искър
ж.к. ДРУЖБА-1, бл. 160, вх. Г, ет. 7, ап. 115
ЕВРИАЛ ООД EVRIAL LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1616
район р-н Витоша
ул. БЕЛОВОДСКИ ПЪТ No 3А
ЕВРО - ГАРАНТ БГ ЕООД EVRO-GARANT BG
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Възраждане
ул. ТРАПЕЗИЦА No 4, вх. 2, ет. 1, ап. 2
ЕВРОГРУП ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД EVROGROUP ZASTRAHOVATELEN BROKER
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район Централен
ул.ГЛАДСТОН No 42
ЕКС АРТ КОНСУЛТ ЕООД X ART CONSULT Ltd
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1303
район р-н Възраждане
Странджа No 93, ет. 7, ап. 24
ЕЛИН-БРОКЕР ЕООД EL IN-BROKER EOOD
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район р-н Централен
ул. АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН No 8, ет. 4, ап. 10
тел.: 032 639 739, факс: 032 639 739
Електронна поща: erera1703@abv.bg
ЕС ЕР ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД SR INS INSURANCE BROKER Ltd.
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1138
район р-н Младост
бул. "Цариградско шосе" No 120
ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС ЕООД st & t finance
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Триадица
КНЯЗ БОРИС І No 96, ап. 13
ЕТ АПОЛОН БРОКЕРС-ВЪЛКО ВЪЛКОВ БЪЛГАРИЯ
област Сливен, община Сливен
гр. Сливен 8800
ж.к. БЪЛГАРКА, бл. 7, вх. Б, ап. 13
тел.: 0888709567, факс: 044667336
ЕТ ХАНС-ИВАН ГУМНЕРОВ БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1612
район р-н Красно село
бул.Цар Борис ІІІ-ти No 72
тел.: 9801983, факс: 9801607
ЕТ ИРЕНАВТО-ИРЕН МИНЕВА БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1164
район р-н Слатина
ж.к. Христо Смирненски, бл. 18, вх. В, ет. 7, ап. 66
ЕТ БАЛКАНОВ - ДОНЧО БАЛКАНОВ БЪЛГАРИЯ
област Хасково, община Хасково
гр. Хасково 6300
ул. ДУНАВ 3
тел.: 038 66 40 88, факс: 038 66 40 88
Електронна поща: dbalkanov@gmail.com
ЕВРОКРЕДИТ ЕАД - в несъстоятелност
В ТР от 16.04.2016 г.
EUROCREDIT
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район р-н Централен
ВАСИЛ АПРИЛОВ No 25
тел.: 032/279627
ЕЛИТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ООД БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Владислав Варненчик
ж.к. -, Неофит Бозвели No 15, бл. -, вх. -, ет. 4, ап. 12
ЖИ ЙОНС ЕООД JI YONS
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4003
район р-н Северен
ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ No 95, партер
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ФЛАГ ИНС ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1407
район р-н Лозенец
УЛ.ТРЕПЕТЛИКА No 31, бл. 33, вх. В, ет. 7, ап. 42
 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР АРИВ ИНС ООД ZASTRAHOVATELEN BROKER ARIV INS
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1404
район р-н Триадица
ж.к. Гоце Делчев, Гоце Делчев No 100, бл. 22, вх. Г, ет. 4, ап. 10Г
тел.: 02/9899705
Интернет страница: www.arivins.com
 ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР БИ АЙ ДЖИ КЪМПАНИ ООД INSURANCE BROKER B.I.G. COMPANY
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1113
район р-н Изгрев
ул. Николай Хайтов No 6, ап. офис 3
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ГРАНД ИНШУРАНС ЕООД INSURANCE BROKER GRAND INSURANCE LTD
БЪЛГАРИЯ
област Бургас, община Бургас
гр. Бургас 8000
ул. Стефан Стамболов No 60, вх. 1, ет. 2
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ДЕМПКО ИНС ООД ZASTRAHOVATELEN BROKER DEMPKO INS OOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1434
район р-н Витоша
68-МА No 3
тел.: 0888512392
Електронна поща: m_mladenov@abv.bg
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ДИРЕКТ ИНС ООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Триадица
Уилям Гладстон No 32
тел.: 48 900 58, факс: 48 900 58
Електронна поща: info@directins.bg
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕКСПРЕС АД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1407
район р-н Лозенец
ул. ЛЮБАТА No 4
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕФКО ИНС ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1463
район р-н Триадица
ул. Свиленица No 14
тел.: 8 052 727, факс: 8 052 717
Интернет страница: www.efcogroup.bg
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЛЕКС ИНС ООД INSURANCE BROKER LEX INS
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Одесос
бул. Мария Луиза No 21
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ОМНИКАР И ПАРТНЬОРИ ООД OMNICAR & PARTNERS
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4023
район р-н Тракия
ж.к. "Тракия", бл. 319, вх. Б, ет. 3, ап. 9
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ТЕТРА ИНС АД INSURANCE BROKER TETRA INS
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1113
район р-н Изгрев
ж.к. ИЗТОК, ул. ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ No 48
тел.: 9877634, факс: 9806472
Електронна поща: office@tetrains.com
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ТТ ИНС ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1303
район р-н Възраждане
бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ No 125-2, ет. 5, офис 5.1.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР- БЪЛГАРИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ ООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1309
район р-н Илинден
ж.к. ж.к. СВЕТА ТРОИЦА, ул. ЯМБОЛ No 5-7, бл. 389 офис 2
тел.: 02/8207595, факс: 02/9207595
Електронна поща: stefanantonov@yahoo.com
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА БРОКЕРСКА КЪЩА ТАНИ ЕООД ZASTRAHOVATELNA BROKERSKA KYSHTA TANI
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1113
район р-н Изгрев
ж.к. Дианабад, ул. Тинтява No 80, бл. Автокомплекс „Тани“, ап. офис 6
тел.: 9632588
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА БРОКЕРСКА КЪЩА ИНС КОНСУЛТ ООД "Zastrahovatelna Brokerska Kashta INS CONSULT" LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1680
район р-н Витоша
ж.к. Манастирски ливади-Запад, ул. Лъвски рид No 16, ет. 4, ап. 17
тел.: 034445025, факс: 034445025
Електронна поща: pbox@trezor-ins.com
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА БОЛКАН ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Триадица
ул."Княз Борис I" No 57А, ет. 4
тел.: 02/9813074, факс: 02/9802715
Електронна поща: balkan_i@abv.bg
ЗБ ИНОВА ООД ZB INOVA
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1618
район р-н Витоша
ул. Българска легия No 2 -Б
ЗБ ИНС КОНСУЛТИНГ ООД ZB INS CONSULTING
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район р-н Централен
ул.' Тодор Влайков' No 19
ЗБК ОРЕЛ ООД ZBK OREL LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Възраждане
ул.Осогово No 30, ап. 604
тел.: 02/8294470
Електронна поща: info@orel-zbk.com; krasimira.angelova@orel-zbk.com, Интернет страница: www.orel-zbk.com
ЗБК СОФИЯ АУТО БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1517
район р-н Подуяне
Ботевградско шосе No 239
ЗИ ФАЙНЕНС ЕООД
  Z FINANCE
 
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1700
район р-н Студентски
УЛ. ПРОФ.ХР.ВАКАРЕЛСКИ No 5А, вх. Б, ап. 18
ЗИА ИНС ЕООД ZIA INS LTD
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Одесос
бул.МАРИЯ ЛУИЗА No 24, вх. Б, ет. 3, ап. 13
Електронна поща: zia.ins.ltd@gmail.com
ЗК ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1700
район ВИТОША, ул. ЧАВДАР МУТАФОВ No 25
 
ЗНБ ЛАЙЪН БРОК ООД ZNB Lion brok
 
БЪЛГАРИЯ
област Стара Загора, община Стара Загора
гр. Стара Загора 6000
ПОП МИНЧО КЪНЧЕВ No 97, ет. 2, ап. 6
ЗП ЛИБРА ООД ZP LIBRA
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Приморски
ул. НАРОДЕН ЮМРУК No 3
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ГЛОБАЛ ИНС ООД INSURANCE BROKER GLOBAL INS
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9002
район р-н Приморски
УЛ. КИРИЛ ШИВАРОВ No _, бл. 9, вх. А, ап. 10
тел.: 052 511216, факс: 052 506136
Електронна поща: office@globalins.bg, Интернет страница: www.globalins.bg
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ИНС ПЛЮС ООД INSURANCE BROKER INS PLUS LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1301
район р-н Триадица
АЛАБИН No 6
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ХИДРО ИНС ЕООД БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Одесос
ул. ХРИСТО БОТЕВ No 3
тел.: 052/626969, факс: 052/626565
Електронна поща: hidroins@abv.bg
 
ЗЕНИТ - БРОКЕРСКО ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1715
район р-н Младост
ж.к. МЛАДОСТ 4, бл. 411, вх. 7, ет. 3, ап. 40
Електронна поща: zenitins@abv.bg
ИКАР 2007 ЕООД IKAR 2007 EOOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1680
район р-н Красно село
ж.к. Борово, бл. 235, вх. А, ет. 4, ап. 16
тел.: 0894341624
Електронна поща: stilkonsult@abv.bg
ИНБРОКЕР ЕООД INBROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1799
район р-н Младост
ж.к. МЛАДОСТ 2, бл. 231, вх. 6, ет. 4, ап. 46
ИНДУСТРИАЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ БРОКЕРИ ЕООД INDUSTRIAL INSURANCE BROKERS
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1700
район р-н Студентски
ж.к. СТУДЕНТСКИ ГРАД, ул. САЗДО ИВАНОВ No 6, ет. 1, офис 7
тел.: 0888 797 795
Електронна поща: enikolova@iib.bg
ИНСТРЕЙД ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД INSTRADE INSURANCE BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1113
район р-н Изгрев
ж.к. Изгрев, Драган Цанков No 36-СТЦ ИНТЕРПРЕД
ИНТЕЛ К ЕООД INTEL K
 
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1113
район р-н Слатина
ул. КОСТА ЛУЛЧЕВ No 16, бл. 244, ет. 4, ап. 13
тел.: 0888663858
Електронна поща: klimentg@gmail.com
ИНТЕРДЖИ 2000 ЕООД Intergy 2000 Ltd
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1505
район р-н Оборище
Мадрид No 17, ет. 2, ап. 5
ИНТЕРКАРТ ИНШУРЪНС БРОКЕР АД INTERCARD INSURANCE BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1407
район р-н Лозенец
бул. "Джеймс Баучер" No 76 А
ИНТЕРПРИМА ЕООД INTERPRIMA
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1618
район р-н Витоша
ж.к. Павлово, ул. Плевен No 6, бл. ., вх. ., ет. 4, ап. 28
ИНЧКЕЙП БРОКЪРИДЖ БЪЛГАРИЯ ЕООД INCHCAPE BROKERAGE BULGARIA
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Младост
ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ No 163
ИЗИ ИНС-ПЪРВИ ИНТЕРНЕТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД "Easy Ins - First internet insurance broker" Ltd
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1527
район р-н Оборище
ул."Стара планина" No 37, ет. 1, ап. 1
ЙОАННА 97 ООД YOANNA 97
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1680
район р-н Красно село
ж.к. БЕЛИ БРЕЗИ, ул. Звъника No 1-3, ап. 1
КАСТ ФИНАНС ЕООД KAST FINANCE EOOD
БЪЛГАРИЯ
област Велико Търново, община Велико Търново
гр. Велико Търново 5000
ул. Полтава No 3, вх. З, ап. партер
КЕЙ ЕЙДЖЪНСИ ООД KA Agency
БЪЛГАРИЯ
област София, община Божурище
гр. Божурище 2227
ул. Георги Бенковски No 17А, бл. 1, вх. В, ет. 3, ап. 40
КНК БРОКЕР ЕООД KNK BROKER EOOD
БЪЛГАРИЯ
област Кюстендил, община Кюстендил
гр. Кюстендил 2500
Гороцветна No 41
тел.: 0895 957 057
Електронна поща: kalin.krumov@abv.bg
КОЛЕВ 2008 ЕООД KOLEV 2008
БЪЛГАРИЯ
област Бургас, община Несебър
гр. Несебър 8230
ж.к. Младост, бл. 44, вх. 1, ет. 4, ап. 13
КОМПЛЕКС РИСК СОЛЮШЪНС ЕООД COMPLEX RISK SOLUTIONS
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Одесос
ул. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ No 10, ет. 1, ап. 3
тел.: 0882/ 722 232; 052/ 904 114, факс: 052/ 904 115
Електронна поща: OFFICE@COMPLEXRSL.COM, Интернет страница: WWW.COMPLEXRSL.COM
КОНСУЛТ ИНС ИНТЕРНЕШИНЪЛ БРОКЕР ЕООД CONSULT INS INTERNATIONAL BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1612
район р-н Красно село
ул. ДОЙРАН No 12, ап. 33
тел.: 02/9831084
Електронна поща: ciins@yahoo.com
КОНСУЛТ ПАРТНЪРС ЕООД CONSULT PARTNERS LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1408
ж.к. "Иван Вазов", ул."Емил Берински" No 12, ет. 2
КОНТРАКТ ИНШУРАНС БРОКЕР ООД CONTRACT INSURANCE BROKER OOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Средец
ул.Георги Сава Раковски No 145, вх. Г, ет. 1, ап. 6
КОРЕКТ БРОКЕР ЕООД CORREKT BROKER
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Одесос
СЛИВНИЦА No 137, ет. 4, ап. 8
тел.: 052 610014
КОРЕКТ КОНСУЛТ - Д ООД БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район р-н Централен
ГЕО МИЛЕВ No 20
КОРПОРЕКС БГ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ООД CORPOREX BG INSURANCE BROKER LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1592
район р-н Искър
ж.к. "ДРУЖБА", - No 2, бл. 417, вх. Б, ет. 7, ап. 48
тел.: 0888359040
КОРТИЕР ЕООД „COURTIER“ Ltd.
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1303
район р-н Възраждане
бул. „Александър Стамболийски” No 114, ет. партер
КОСАРА НМ ЕООД KOSARA NM
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9020
район р-н Младост
ж.к. ВЪЗРАЖДАНЕ І, ПИ 191 ПРЕД, бл. 23
тел.: 052/ 502 304
Електронна поща: kosara_nm@abv.bg
КУАЛИТИ ТРАНС БРОКЕРС ЕООД QUALITY TRANS BROKERS
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4003
район р-н Северен
ул."Рогошко шосе" No 36
КЮ БИ АЙ ГРУП ЕООД QBI GROUP
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Приморски
ПЕТЪР РАЙЧЕВ No 36, вх. Ж, ет. 2, ап. 141
тел.: 0899912777
КАПИТАЛ ИНС БРОКЕР ООД Capital Ins Broker Ltd.
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1527
район р-н Оборище
ул. „Ангиста“ No 8, ет. 6, ап. 11
КАРОЛ СТАНДАРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1303
район р-н Възраждане
бул. ХРИСТО БОТЕВ 57 ет.3
 
КЕЙ ЕН КОНСУЛТИНГ ГРУП ООД KN Consulting Group Ltd
БЪЛГАРИЯ
област Стара Загора, община Стара Загора
гр. Стара Загора 6000
Уйлям Гладстон No 26, ет. 2, ап. 6
КЛАСИК СЪРВИСИС ЕООД CLASSIC SERVICES
БЪЛГАРИЯ
област Сливен, община Сливен
гр. Сливен 8800
кв. БЪЛГАРКА, бл. 26, вх. Г, ап. 12
тел.: 044623979, факс: 044623979
Електронна поща: office@classicservices.eu
КЛЕВЪРИНС БРОКЕР ООД CLEVERINS BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1113
район р-н Изгрев
бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, бл. 14 - партер
КОРЕКТ БРОКЕР - АНИ КАЛИНКИНА KOREKT BROKER -ANI KALINKINA
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1510
район р-н Подуяне
ж.к. Хаджи Димитър, бл. 81, вх. В, ет. 3, ап. 44
КРЕДИТ ЦЕНТЪР ООД CREDIT CENTER LTD.
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1142
район р-н Средец
бул. "Патриарх Евтимий" No 40, партер, офис № 3
КРИСТОФФ КЕПИТЪЛ АД Christoff Capital
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1415
район р-н Витоша
кв. Драгалевци, ул. "Еловица" No 44
тел.: +359 882001402
Електронна поща: office@christoffcapital.com
ЛАКИ БРОКЕРС ООД LUCKY BROKERS
БЪЛГАРИЯ
област Стара Загора, община Стара Загора
гр. Стара Загора 6000
ул. САВА СИЛОВ No 80
ЛАНДА БРОКЕРИДЖ ООД LANDA BROKERAGE LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1616
район р-н Витоша
ж.к. БОЯНА, БРЕЗОВИЦА No 10
тел.: 0887 417 258
Електронна поща: VERA_SUNNY@YAHOO.COM
ЛГ БРОКЕРИ АД LG BROKERS
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1303
район р-н Възраждане
бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ No 42
тел.: 9433368, факс: 9445096
ЛЕГИОН БРОКЕР ООД LEGION BROKER LTD.
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1582
район р-н Искър
ж.к. Дружба, бл. 312, вх. А, ет. 4, ап. 12
ЛЕТ МИ ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ООД LET ME INS INSURANCE BROKER ltd.
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1504
район р-н Оборище
ул. "Оборище" No 35, ет. 2
ЛИЗИНГОВО - БРОКЕРСКА КЬЩА - ИЗИРА ЕООД БЪЛГАРИЯ
област Пазарджик, община Пазарджик
гр. Пазарджик 4400
ул. ЕСПЕРАНТО No 10, ет. 5
ЛИМАР ИН ЕООД БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4023
район р-н Тракия
ж.к. Тракия, бл. 259А, вх. Г, ет. 3, ап. 7
М М ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1618
район р-н Витоша
Околовръстен път No 3
тел.: 02/8687413, факс: 02/8687417
Електронна поща: office@mm-bulgaria.com
МАГНЕТА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД MAGNETA INSURANCE BROKER PLTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1700
район р-н Студентски
ж.к. СТУДЕНТСКИ ГРАД, бл. 34А, ет. 10, ап. 46
тел.: 0888134610
Електронна поща: office@magneta.biz
МАКЛЕР 03 ЕООД MAT BROKER EOOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1407
район р-н Лозенец
ж.к. Хладилника, Русалийски проход No 11, ап. офис 1
тел.: 9628877, факс: 9628875
МАТ БРОКЕР ЕООД MAT BROKER EOOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1407
район р-н Лозенец
ж.к. Хладилника, Русалийски проход No 11, ап. офис 1
тел.: 9628877, факс: 9628875
МЕГЕР ЕООД MEGER
БЪЛГАРИЯ
област Перник, община Перник
гр. Перник 2308
ж.к. ЦЪРКВА, ВОЛГА No 6
тел.: 0878678805
МЕДЛИНК БРОКЕР АД "MEDLINK BROKER" S.A.
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1606
район р-н Красно село
ул. Бузлуджа No 26, ет. 1, ап. 1
тел.: +35929874229, факс: +35929874229
Електронна поща: office@medlinkbroker.dir.bg
МИСТРАЛ ГРУП ООД MISTRAL GROUP
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Оборище
Георги Бенковски No 14, ет. 1
тел.: 9832071, 0899171498, факс: 9833596
Електронна поща: bulgaria@alias-traid.com
МОРЕНА ИНС БРОКЕР ЕООД MORENA INS BROKER LTD
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район р-н Централен
"Христо Чернопеев" No 20, ет. 4, ап. 4
МОТОТИМ ООД MOTOTIM
БЪЛГАРИЯ
област Добрич, община Добрич
гр. Добрич 9300
бул. 25-ТИ СЕПТЕМВРИ No 8
МУЛТИ АСИСТ БРОКЕРС ООД MULTI ASSIST
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1278
район р-н Сердика
ж.к. Бенковски, бул. Лазар Михайлов No 29
МЪНИ МАРКЕТ БРОКЕР ЕООД MONEY MARKET BROKER LTD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1142
район р-н Средец
ул. КАРНЕГИ No 11А
МОЯТ БРОКЕР ЕООД My Broker
БЪЛГАРИЯ
област Велико Търново, община Велико Търново
гр. Велико Търново 5000
Краков No 5, бл. 5, вх. Б, ет. 5, ап. 12
НАЛБАНТОВ И СИН ЕООД NALBANTOV I SIN
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район р-н Централен
ул. ДАНАИЛ ЮРУКОВ No 6
НЕКСТ ЛЕВЪЛ БРОКЕР ЕООД Next Level Broker
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1330
район р-н Красна поляна
ж.к. Красна поляна, ул. Уста Генчо, бл. 37Б, вх. Б, ет. 1, ап. 18
НЕТИНС БРОКЕРС ООД NETINS BROKERS OOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1463
район р-н Триадица
Патриарх Евтимий No 67 партер
тел.: 0887497787
НОВЕ БРОКЕР ООД NOVE BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Оборище
ул."Московска" No 43
НЮ БРОКЕР ЕООД NEW BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1113
район р-н Изгрев
бул. "Драган Цанков" No 31Б, ет. 2, ап. офис 12
НЮ ЕДИШЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1612
район р-н Красно село
ж.к. ЛАГЕРА, бл. 30, вх. А, ет. 3, ап. 9
НОВИС БРОКЕР ООД NOVIS BROKET OOD
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9009
район р-н Младост
ж.к. ТРОШЕВО бл. 12 вх.Д ет.4 ап.58
ОББ - ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР АД UBB-INSURANCE BROKER AD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1040
район р-н Възраждане
ул. "Света София" No 7, ет. 7
тел.: 02/811 88 50 / 51, ...59, факс: 02/980 29 78
Електронна поща: ubbib@ubb.bg
ОДЕСОС КОНСУЛТ БГ ООД БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Одесос
бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 77 вх.А ет.2 ап.11
ОФИС - БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ
област Враца, община Враца
гр. Враца 3000
ул. ВАСИЛ КЪНЧОВ No 72, вх. В, ет. 4, ап. 37
тел.: 092666220
Електронна поща: OFIS_BULGARIA@ABV.BG
ПАК -2006 ЕООД БЪЛГАРИЯ
област Велико Търново, община Велико Търново
гр. Велико Търново 5000
ул. ЗЕЛЕНКА No 1
ПАЛЕНСИЯ ЕООД PALENCIA
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1164
район р-н Лозенец
ул.Арх.Йордан Миланов No 30
ПАРИДА 08 ЕООД PARIDA 08
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район р-н Централен
ул. " ПРЕСЛАВ " No 12
тел.: 0889 815088
ПЕТРОНИС ЕООД PETRONIS
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Оборище
ул. БАЧО КИРО No 5, вх. В, ет. 2, ап. 7
тел.: 9818772, факс: 9874159
Електронна поща: PETRONIS@ABV.BG
ПИРЕОС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1784
район р-н Младост
бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ No 115Е, сграда "Е"
ПМТ БРОКЕРС ЕООД PMT Brokers ltd
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1504
район р-н Оборище
УЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ No 14, ет. 1, ап. 1
тел.: 028430298, факс: 029441299
Електронна поща: simona_katya_d@abv.bg
ПОЛАРИС ООД БЪЛГАРИЯ
област Бургас, община Бургас
гр. Бургас 8000
ж.к. КВ.ПОБЕДА, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА - ЮГ, УЛ.ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ВАЗОВ No 8
ПОЛИМЕКС ЗБ ЕООД POLYMEX IB LTD.
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район р-н Централен
ИВАН ВАЗОВ No 74
ПОРШЕ ИНШУЪРЪНС БРОКЕР БГ ЕООД PORSCHE INSURANCE BROKER BG
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1715
район р-н Младост
ж.к. МЛАДОСТ 4, КОМПЛЕКС БПС, БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ No 1, бл. 12, вх. А, ет. 2, ап. -
тел.: 92/4899100
ПРЕСИЛА БРОКЕРИДЖ - ЕООД PRESILA BROKERIG EOOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1303
район р-н Възраждане
ж.к. ЗОНА Б 5, бл. 16, вх. Б, ет. 4, ап. 30
ПРИВАТ ИНЖЕНЕРИНГ АД PRIVAT ENGINEERING
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1606
район р-н Красно село
ул. ДАМЯН ГРУЕВ No 42
тел.: 9807071, факс: 9807072
ПРИМЕРА ИНШУРЪНС БРОКЕР ЕООД PRIMERA INSURANCE BROKER LTD
БЪЛГАРИЯ
област Шумен, община Шумен
гр. Шумен 9700
бул.Велики Преслав No 7
ПФОЕ АГЕНЦИЯ ЕООД PFOHE AGENCY EOOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1360
район р-н Люлин
бул. "Сливница" No 444
тел.: 9842202, факс: 9842233
Електронна поща: n.serafimova@ford.bg
ПЪРЛ ОРГАНИК ЕООД “Pearl Organic” EOOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Лозенец
ул. "Братя Чакрин" No 12А, ет. 3, ап. 9
ПРОКОМ БРОКЕР ЕООД ProCom Broker Opltd.
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1606
район р-н Красно село
"Лайош Кошут" No 16, ет. 2, ап. 2
ПРОФИ БРОКЕРС ЕООД Profi Brokers
БЪЛГАРИЯ
област Пазарджик, община Пазарджик
гр. Пазарджик 4400
Мильо Войвода No 3
Р И С КОНСУЛТИНГ 04 ЕООД R $ S CONSULTING 04
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1220
район р-н Надежда
ж.к. НАДЕЖДА, МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ No 49, вх. Г, ет. 3, ап. 12
РАВ ФИНАНС ЕООД RAV FINANS
БЪЛГАРИЯ
област Перник, община Радомир
гр. Радомир 2400
ж.к. ГЪРЛЯНИЦА, бл. 47, ет. 2, ап. 6
РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ - ПЛОВДИВ RAYONEN KOOPERATIVEN SAYUZ – PLOVDIV
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район р-н Централен
. ОПЪЛЧЕНСКА No 4
тел.: 032 953134, факс: 032 957063
РАЙФАЙЗЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД RAIFFEISEN INSURANCE BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1407
район р-н Лозенец
НИКОЛА ВАПЦАРОВ No 55
РАПИД БРОКЕРС ООД RAPID BROKERS
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1836
район р-н Подуяне
ж.к. Левски Г, "Поручик Георги Кюмюрджиев" No 22, ет. 2
РАТОЛА ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1164
ЗЛАТОВРЪХ No 32
тел.: 02/4408870; 0888779339
Електронна поща: office@ratola.bg
РЕНОМИА ООД RENOMIA
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1797
район р-н Студентски
ж.к. МЛАДОСТ 1, бл. 101, вх. И, ет. 8, ап. 151
Електронна поща: monika.minkova@renomia.bg
РИАЛ АСИСТ ГРУП БРОКЕР ООД REAL ASSIST GROUP BROKER Ltd.
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1614
район р-н Овча купел
ж.к. ГОРНА БАНЯ, КАМЕНИЦА No 2А
РИКАВЪРИ ООД RECOVERY OOD
БЪЛГАРИЯ
област Стара Загора, община Казанлък
гр. Казанлък 6100
ЦАР ИВАН ШИШМАН No 17, вх. А, ет. 2, ап. 4
РОГЕР ООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1592
район р-н Искър
ж.к. ДРУЖБА, бл. 184, ет. ПАРТЕР
РЕНЮАБЪЛ ЕНЕРДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕР ЕООД Renewable Energy Insurance Broker
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1303
район р-н Възраждане
ул.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ No 41А
РУХЕТТА ТРЕЙД ЕООД RUHETTA TRADE EOOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Средец
ПАРЧЕВИЧ No 70
САНДИ БРОКЕР ООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Сердика
УЛ."РАКОВСКИ" No 5
СЕТА-В ООД БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район р-н Централен
бул. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ No 56, ет. 2, ап. 2
СИ ТИ БРОКЕРС ЕООД SI TI BROKERS
БЪЛГАРИЯ
област Сливен, община Сливен
гр. Сливен 8800
УЛ.ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ No 9, вх. Б, ет. 1, ап. 1
 
СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС ООД SIGMA AND PARTNERS INSURANCE BROKERS
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1404
район р-н Триадица
ж.к. Манастирски ливади, бл. 144, ет. 1, ап. А4
СИГМА КОНСУЛТ ЕООД SIGMA CONSULT
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район р-н Централен
ул. ТУНДЖА No 10, ап. 14
СИГУРА ЕООД Sigura EOOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София
НИКОЛА ГАБРОВСКИ No 1
СИРИУС ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1373
район р-н Красна поляна
ж.к. ЗАПАДЕН ПАРК, бл. 67, вх. 1, ет. 1, ап. 3
СИС БРОКЕРС ООД SIS BROKERS OOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Средец
бул. Витоша No 61, ет. 2
СКАЙ ЛАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район р-н Централен
бул. РУСКИ No 131, ет. 1
СЛАВА 4 ЕООД SLAVA 4 EOOD
БЪЛГАРИЯ
област Враца, община Враца
гр. Враца 3000
ул.Ангел Кънчев No 10, ет. 1, ап. 3
тел.: 0884288814
Електронна поща: letty_big@abv.bg
СОФИЯ ИНС - БРОКЕР ООД Sofia ins Broker
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1330
район Красна поляна
ж.к. РАЗСАДНИКА, бл. 25, вх. А, ет. 2, ап. 5
тел.: 0888 341781, факс: 052/641082
Електронна поща: sofins2004@mail.bg, Интернет страница: sofins-broker.com
СТАРС БРОКЕРС ООД STARS BROKERS
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1164
район р-н Лозенец
ул. МИЛИН КАМЪК No 7
СТОЕВИ КОНСУЛТ ЕООД STOEVI CONSULT
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4004
район р-н Южен
ул. ИВАН ГАРВАНОВ No 54, ет. 10, ап. 47
Електронна поща: stoevi.consult@gmail.com
САНА ФИНАНСИ ЕООД SANA FINANCE
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1172
район р-н Изгрев
ж.к. Дианабад, ул. Свети Пимен Зографски No 16, вх. А, ет. 1, ап. 2
СВЕТОН ГРУП ООД SVETON GROUP
БЪЛГАРИЯ
област Ловеч, община Троян
гр. Троян 5600
ул.ХРИСТО БОТЕВ No 194, ет. 3, ап. 4
тел.: 0878747788
Електронна поща: info@sveton.eu, Интернет страница: www.sveton.eu
СИТИ НЕТ БРОКЕР ЕООД CITY NET BROKER LTD
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Одесос
ул. Пирин No 10, вх. Б, ап. 6 - офис
СМАРТ-БРОКЪРС ЕНД ПАРТНЪРС ЕООД БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1303
район р-н Възраждане
бул. "Александър Стамболийски No 147, вх. А, ет. 4, ап. 16
ТДМ - М ЕООД TDM – M
БЪЛГАРИЯ
област Добрич, община Добрич
гр. Добрич 9300
УЛ. ВАРАДАР No 30, вх. Ж, ет. 1, ап. 2
тел.: 058/836981, факс: 058/836981
ТИВ АВТОЦЕНТЪР ООД TIV AUTOCENTRE
БЪЛГАРИЯ
област Стара Загора, община Казанлък
гр. Казанлък 6100
бул. 23-ти Пехотен Шипченски полк No 102, вх. Г, ет. 3, ап. 9
Електронна поща: svetopolis@abv.bg
ТИКСИМ БРОКЕРИНС ЕООД TIXIM BROKERINS
БЪЛГАРИЯ
област Пазарджик, община Пазарджик
гр. Пазарджик 4400
СТЕФАН СТАМБОЛОВ No 38
ТИМ ИНС БРОКЕР ЕООД TIM INS BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София
район р-н Изгрев
ж.к. Изгрев, ул. Елемаг No 17, бл. 308, вх. 1, ет. 5, ап. 22
тел.: 02 8652620, факс: 02 8652620
Електронна поща: office@timins.com
ТОTИ 08 ЕООД БЪЛГАРИЯ
област Перник, община Перник
гр. Перник 2300
ул. КРАКРА, бл. 61, вх. Б, ет. 1, ап. 28
тел.: 089914444, факс: 076 601002
ТОГЕДЪР ООД TOGETHER
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9002
район р-н Приморски
бул. ЧАТАЛДЖА No 20, вх. Б, офис 11
тел.: 0886 804 187
Електронна поща: ivan.sotirov@together.bg, Интернет страница: together.bg
ТОТАЛ ИНС -ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД TOTAL INS - INSURANCE BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1421
район р-н Лозенец
бул. ЧЕРНИ ВРЪХ No 25А, ет. 4
Електронна поща: office@totalins.eu
ТРАНСЛИНК ООД БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4002
район р-н Централен
ул.”Георги Измирлиев” No 53
ТРЪСТ ИНВЕСТ КО ООД TRUST INVEST CO
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1505
ОБОРИЩЕ No 131, бл. Б, ет. 5, ап. 26
ТТ КОНСУЛТИНГ ЕООД TT-Consulting
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Средец
ул. 6-ти септември No 18
тел.: 02/9803868; 0886713815; 0887399987
Електронна поща: tt_consulting@mail.bg
ТЕРЕС ЧОЙС ООД TERES CHOIS
БЪЛГАРИЯ
област Стара Загора, община Казанлък
гр. Казанлък 6100
ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ No 46
ТРАКИЯ ГРУП 7 ЕООД Trakia group 7
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4003
район р-н Северен
ул. ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ 27 ет.2 ап.4
тел.: 0888 713 717
ТУМОРОУ ЕООД TOMORROW EOOD
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Приморски
Чаталджа No 20, вх. Б, ап. 11
тел.: 0889229887
Електронна поща: ecg@abv.bg
УНИ РИСК ЕООД UNI RISK
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Средец
ул.ХРИСТО БЕЛЧЕВ No 1, ет. 3
тел.: 9886941, факс: 9268973
Електронна поща: office@unirisk-bro.com
УНИ СТЕЙТ БРОКЕР ЕООД UNI STATE BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1309
район р-н Илинден
ж.к. СВЕТА ТРОИЦА, УЛ. РУСЕ, бл. 367, вх. Б
ФАКТОР БРОКЕР ЕООД FACTOR BROKER EOOD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
ХРИСТО БЕЛЧЕВ No 2, ет. 5, ап. 7 А
тел.: 0876 700849
ФАРИН БРОКЕР ЕООД FARIN-BROKER
БЪЛГАРИЯ
област Добрич, община Добрич
гр. Добрич 9300
ул. Отец Паисий No 34, ет. 2, ап. офис 12
ФЕНИКС 7007 ЕООД PHOENIX 7007
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1505
район Оборище
ул. ВАСИЛ ДРУМЕВ No 7, вх. Б, ет. 1, ап. 2
тел.: 02/8430743, факс: 02/8430743
ФОКС ЕООД FOKS
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4020
район р-н Централен
ул. "Волга" No 49
тел.: 032/642 166, факс: 032/642 168
Електронна поща: zastrahova-fox@yahoo.com
ФОРУКОМ БРОКЕР ООД Forucom Broker Ltd
БЪЛГАРИЯ
област Хасково, община Хасково
гр. Хасково 6300
ул. Козлодуй No 14, вх. Б, ет. 3, офис 15
ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ООД FINANCIAL SERVICES
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Средец
ВАСИЛ ЛЕВСКИ No 14, вх. 1, ет. 1, ап. 2
тел.: 0888 525 673
ФИНСЕЙЛС ЕООД FINSALES
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Оборище
Дунав No 5
тел.: 02/937 50 26; 0887 918 168; 0886 795 116, факс: 02/937 50 15
ХЕЛТНЕТ ФИНАНС АД HEALTHNET FINANCE AD
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1463
район р-н Триадица
ул. ВЕРИЛА No 6, ет. 1, ап. 3
тел.: 029818191
Електронна поща: sofia@hnfbg.com, Интернет страница: www.hnfbg.com
ХОЛИ ИНС БГ ЕООД HOLY INS BG
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София
кв. ЮЖЕН ПАРК, ул. КОЖУХ ПЛАНИНА No 7, вх. А, ап. 4
тел.: 0888322766
Електронна поща: holyins@abv.bg
ХЮНДАЙ ЛИЗИНГ ЕАД HYUNDAI LEASING
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1756
район р-н Витоша
бул. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ No 260
ЧЕСИ ИНС БРОКЕР ООД БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район р-н Централен
ул."Рожен" No 7
ЮНИТ БРОКЕР ООД UNIT BROKER
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1138
район р-н Младост
Цариградско шосе No 144
ЮРИМЕКС ООД EURIMEX
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1680
район р-н Красно село
ул. Дойран No 15, вх. Б, ет. 1, офис 6
ЮРОРЕНТ ЕООД
EURORENT
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1510
район ПОДУЯНЕ, ул.РЕЗБАРСКА No 5
тел.: 02/9198565
ЯМИТА - БРОКЕР - КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ
област Хасково, община Хасково
гр. Хасково 6300
ул.Янко Сакъзов No 8
         
 

Последни съобщения

В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."В Комисията за финансов надзор е получена информация за приключило производство по прехвърляне на портфейл от Nisshin Fire & Marine Insurance Co., Ltd към Rombalds Run-Off LimitedСъобщение относно дължимите такси от поднадзорните лица съгласно Закона за Комисията за финансов надзор Всички събщения