Пенсионни дружества

Наименование на дружеството Адрес за кореспонденция, електронна поща ,
интернет адрес, телефон, факс
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД София 1113, район "Изгрев", ул. "Тинтява" № 13Б, вх. А, ет. 7


E-mail: head@poc-doverie.bg
Web: http://www.poc-doverie.bg


Тел.: (02) 46 46 173, (02) 46 46 111, (02) 937 50 11, Факс: (02) 937 50 15,
Тел.:0700 13 400, 0900 32 100 (0,18 лв./мин., без ДДС)

 
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД София, бул. "Тодор Александров"  141


E-mail: headoffice@saglasie.bg  
Web: www.saglasie.bg


Тел.: (02) 816 45 65

 
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД София 1000, ул. „Княз Александър І Батенберг” № 6, ет.1


E-mail: rodina@dskrodina.bg
Web: http://www.dskrodina.bg


Тел.: (02) 942 70 17, Tел./факс: (02) 942 70 18

 
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД София 1612, бул." Цар Борис III " №19Б


E-mail:pod@allianz.bg  
Web: http://www.allianz.bg


Тел.: (02) 933 48 00, (02) 933 48 88,
тел./факс: (02) 981 53 02

 
"ЕН ЕН  ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО" ЕАД Адрес: Централно управление
гр. София, 1404, Бул. България 49 Б, вх. А, ет. 10


Е-mail: client.service@nnbulgaria.com
Web: https://www.nnbulgaria.com/ 


Център за контакт с клиенти: тел. 0800 11 464
Tел./факс: (02) 960 84 84

 
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД София 1113, бул. „Цариградско шосе” № 87

E-mail: office@ccb-sila.com 
Web: http://www.ccb-sila.com

Тел. (02) 981 17 74, (02) 810 80 10, факс: (02) 810 80 20; клиентски център 0700 11 322
"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО- БЪДЕЩЕ" АД София 1592, бул. "Христофор Колумб" №43, ет. 7, ляво крило


E-mail: office@budeshte.bg , office@pod-budeshte.bg ,
Web: https://www.budeshte.bg/www.pod-budeshte.bg ,


Тел.: (02) 489 65 05 и 0700 14 250
Факс : (02) 414 47 29

 
ПОД "ТОПЛИНА" АД София 1360, Индустриална зона Орион, ул.3020 №34, ет. 8

E-mail: office@pod-toplina.bg
Web: www.pod-toplina.bg


Тел.: (02) 821 99 95, 0884 555 103
Факс: (02) 812 07 77

 
„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД

 
София 1407, район Лозенец, бул. "Черни връх" №51 Д
 
E-mail: head@pensionins.com
Web: http://www.pensionins.com

Тел.: (02) 805 53 08, (02) 805 53 83
Факс: (02) 805 53 08

 

Последни съобщения

В Комисията за финансов надзор е получена информация за приключило производство по прехвърляне на портфейл от KX Reinsurance Company Limited и OX Reinsurance Company Limited към Catalina London LimitedВ КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “MONTEPÍO DE CONDUCTORES DE VALLADOLID Y PROVINCIA, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL”.В Комисията за финансов надзор е получена информация за приключило производство по прехвърляне на портфейл от Colbourne Insurance Company Limited към NRG Victory Reinsurance Limited.В Комисията за финансов надзор е получена информация за предприемане на определени мерки за надзор по отношение на застрахователното дружество "LA ALIANZA ESPAÑOLA S.A. DE SEGUROS".Обява за набиране на оферти за административна сграда, подходяща за нуждите на КФН. Срокът за подаване на оферти е до 35 дни от публикуване на офертата – до 04.07.2017 г. (включително).Всички събщения