Начало / Пазари / Капиталов пазар / Списъци поднадзорни лица / Организирани пазари на ценни книжа

Организирани пазари на ценни книжа

РЕГУЛИРАНИ ПАЗАРИ

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – София АД

Адрес : София 1303, ул. "Три уши" 10

Тел.: (+359 2) 937 09 34

Факс: (+359 2) 937 09 46

e-mail: bse@bse-sofia.bg

web: www.bse-sofia.bg

 

Последни съобщения

КФН издаде разрешение за прекратяване и отне издадения на „УЛПИНА” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна целВ КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Гърция (Bank of Greece) за удължаване на временната забрана за извършване на плащания от застрахователните дружества "INTERNATIONAL LIFE, Life Insurance Company SA" и " INTERNATIONAL LIFE, General Insurance Company SA"КФН отне издадения на „БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна целВ КФН е получена информация за открито производство във връзка с оттегляне на лиценза на застрахователното дружество "Cestovní pojišt’ovna ADRIA Way družstvo"Решение 148-ДСИЦ от 03.02.2017 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), с което отнема издадения на „Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ (в несъстоятелност) лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.Всички събщения