Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 07.03.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 07.03.2018 г.


На заседанието си на 07.03.2018 г. КФН реши:

1.Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД да се прецизират документите по представените нотификации за публично предлагане на дялове на територията на Федерална република Германия на договорните фондове: ДФ „Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF”, ДФ „Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF”, ДФ „Expat Croatia CROBEX UCITS ETF”, ДФ „Expat Hungary BUX UCITS ETF”, ДФ „Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF” и ДФ „Expat Slovakia SAX UCITS ETF”.
 
2. Вписва в регистъра на КФН ключова информация за инвеститорите на договорни фондове „Скай нови акции“ и „Скай финанси“, управлявани от УД  „Скай управление на активи” АД.

3. Одобрява Светослава Стойчева Ангелова за член на съвета на директорите на ЗД „Съгласие“ АД.
 
4. Приема изменение и допълнение на Указания относно заверката по чл. 126, ал. 3 от Кодекса за застраховането на годишните справки по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и на образците с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35.