Кариери

Комисия за финансов надзор спазва и споделя принципа, че хората са най-ценният й актив. Успехът на комисията зависи от това колко добре се справят нашите служители в професионалното си ежедневие.
Основната ни задача е стимулиране процеса на добра комуникация между служителите. Ние не целим да наложим мнението си над работниците, а в диалогичност заедно да постигнем положителни резултати.
Културата на комисията отразява ценностите, очакванията, взаимоотношенията между служителите. Целите ни са свързани освен с формирането на високо квалифициран екип от продуктивни ръководители и служители, но и с мотивирането на хората, за да се чувстват полезни и да идват на работа с желание.
Ние стимулираме процеса на развитие у служителите, така че те да изпитват лично удовлетворение и потребност от професионалната си квалификация.
Нашите служители са прецизни, лоялни, организирани, креативни, комуникативни и ние оценяваме способностите им.Последни съобщения

КФН издаде разрешение за прекратяване и отне издадения на „УЛПИНА” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна целВ КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Гърция (Bank of Greece) за удължаване на временната забрана за извършване на плащания от застрахователните дружества "INTERNATIONAL LIFE, Life Insurance Company SA" и " INTERNATIONAL LIFE, General Insurance Company SA"КФН отне издадения на „БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна целВ КФН е получена информация за открито производство във връзка с оттегляне на лиценза на застрахователното дружество "Cestovní pojišt’ovna ADRIA Way družstvo"Решение 148-ДСИЦ от 03.02.2017 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), с което отнема издадения на „Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ (в несъстоятелност) лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.Всички събщения